10 redenen om Israël lief te hebben – deel 4: Israël en opwekking staan niet los van elkaar

Zoals we in een eerder artikel aangaven, deelt Benjamin Kroese de komende weken in een tiendelige blog over waarom het belangrijk is om Israël lief te hebben. Deze week deel 4: ‘Israël en opwekking staan niet los van elkaar’.

Door: Benjamin Kroese

Volgens de apostel Paulus zal het volledige herstel van Israël een ongekende zegen voor de kerk vrijmaken. In Romeinen 11 doet Paulus twee meest verbazingwekkende uitspraken:

 “Als hun val nu rijkdom is voor de wereld, en hun falen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!” (Romeinen 11:12); en: “Want als hun wegwerpen de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanvaarding dan anders zijn dan leven uit de doden?” (Romeinen 11:15).

Paulus presenteert het als een bijna wiskundige formule. Kijkend naar Israëls val of mislukking en verwerping, ziet hij nog steeds de zegening van ‘rijkdom voor de heidenen’ en ‘verzoening van de wereld’. Dan kijkt hij naar de toekomstige volheid en acceptatie van Israël en voorziet een nog grotere bevrijding voor de wereld van ‘leven uit de dood’.

John Wesley, een evangelist uit de 17e eeuw zei: “Zoveel profetieën verwijzen naar deze grootse gebeurtenis, dat het verrassend is dat een christen eraan kan twijfelen. Wanneer het is volbracht, zal het zo’n sterke demonstratie zijn, zowel van de openbaring van het Oude als van het Nieuwe Testament, dat het ongetwijfeld velen zal overtuigen. Het zal overvloedig leven vrijmaken voor de wereld, die dood was”

Opwekkingswonder
In Handelingen 3 lezen we over de kreupele die werd genezen bij de Schone poort (de poort naar de tempel). Een waanzinnig (opwekkings)wonder! Er staat dat hij sinds de moederschoot kreupel was. Toen hij Petrus en Johannes de tempel zag binnengaan vroeg hij hen om een liefdegave.

Het antwoord van Petrus was fenomenaal: vers 6-8: “Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En meteen sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend.”

Later in ditzelfde hoofdstuk (Handelingen 3:19-20) ziet Petrus ook dat een geestelijk hersteld Israël ‘tijden van verkwikking van de tegenwoordigheid van de Heerzal vrijmaken, en de ‘tijden van het herstel van alle dingen’ die uiteindelijk de wederkomst van Christus zullen brengen.

Dat betekent dat het herstel van Israël de sleutel is voor iedereen die dorst naar de uitstorting die God nog voor de Kerk in petto heeft. Of om het anders te zeggen: als je dorst naar opwekking, bid dan voor Israël!

Benjamin is getrouwd met Rebecca en samen met hun drie zoontjes wonen ze in Israël. Daar hebben ze hun eigen videoproductiebedrijf ’Frontline Media’ en de bediening ‘Until He Returns Ministries’. Benjamin en Rebecca hebben hart voor opwekking in Israël en hebben het verlangen andere landen te bereiken om naast Israël te gaan staan.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen