10 redenen om Israël lief te hebben – deel 5: We zijn het aan de Joden verplicht!

Zoals we in een eerder artikel aangaven, deelt Benjamin Kroese de komende weken in een tiendelige blog over waarom het belangrijk is om Israël lief te hebben. Deze week deel 5: ‘We zijn het aan de Joden verplicht!’

Door: Benjamin Kroese

In zijn brief aan de Romeinen vertelt Paulus over zijn tijd bij de kerken van Macedonië. Ze schonken rijkelijk een liefdesoffer uit voor de ‘arme heiligen’ in Jeruzalem. Het was zo’n substantieel geschenk dat Paulus besloot het persoonlijk in Jeruzalem af te leveren. Maar waarom gaven ze zoveel?

Paulus legt uit: “Want het behaagde degenen uit Macedonië en Achaje om een ​​bepaalde bijdrage te leveren voor de armen onder de heiligen die in Jeruzalem zijn. Het behaagde hen inderdaad, en zij zijn hun schuldenaars. Want als de heidenen deel hebben gehad aan hun geestelijke bijdrage, is het hun plicht om hen ook in materiële zaken te dienen.” (Romeinen 15:26-27)

De gelovigen van Macedonië begrepen een belangrijk principe. De redding kwam van de Joden (Johannes 4:22), en ze waren verplicht om een ​​dankgeschenk terug te geven. We moeten niet vergeten dat Jezus Joods was, dat de auteurs van de Bijbel allemaal Israëlieten waren, en dat alles wat ons geloof vandaag de dag definieert – zelfs het offer van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest – in Israël plaatsvond door de Joden. Zo verklaarde Jezus zelf: „De zaligheid is uit de joden!” (Johannes 4:22). 

Familiescheuring
Vandaag de dag is het vaak een moeilijk gesprek om kerken voor Israël aan het bidden te krijgen. Laat staan dat zei hen zegenen met geschenken. De reden hiervoor is dat we binnen het huis gezin van God een familiescheuring hebben. Als kerk zijn we ver verwijderd van onze oudste broer; Israël.

Onverschilligheid richting Israël en het Joodse volk is echt iets waar het lichaam van Christus zich van mag bekeren. Uit ongemak, angst of simpelweg onwetendheid, wordt Israël vandaag de dag bijna niet besproken in de kerk. Er groeit een hele nieuwe generatie van christenen op die 0 bewust zijn hebben van “wie en waarom Israël”. 

Voor hen die Israël wel een warm hart toe dragen zou dit echt een “wake up call” moeten zijn. Het is tijd om je kennis te delen! Je hoeft geen voorganger te zijn om onderwijs te kunnen geven. Wanneer je meer over Israël in het nieuws hoort dan in de kerk dan moet dit je aan het nadenken zetten. Het is tijd om wakker en alert te zijn.

Benjamin is getrouwd met Rebecca en samen met hun drie zoontjes wonen ze in Israël. Daar hebben ze hun eigen videoproductiebedrijf ’Frontline Media’ en de bediening ‘Until He Returns Ministries’. Benjamin en Rebecca hebben hart voor opwekking in Israël en hebben het verlangen andere landen te bereiken om naast Israël te gaan staan.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen