106-jarige vrouw nog altijd fit, dankt het aan Psalm 91

Ruth Hilliard werd geboren op 5 juni 1913. Ze heeft het grootste deel van haar leven besteed aan haar passie, namelijk lesgeven. Ze gaf les op school en onderwees zelfs Bijbelverhalen in de kerk. Zelfs op haar huidige leeftijd moedigt de lerares de jongeren aan om het goed te doen met hun studie.

Ruth heeft nu een zoon, drie kleinkinderen en een achterkleinkind. En ze woont in Halifax County, North Carolina.

Ze groeide op in een tijd waarin gadgets en technologie nog niet alledaags waren. Gedurende haar jaren heeft ze verschillende tijdperken van de wereld meegemaakt. En toch vervaagde haar geloof in God niet. Het werd zelfs sterker.

Aan God alle eer!

In feite geeft Ruth God de eer voor haar lange leven. Ze beweert dat haar leven het bewijs is van Gods trouw.

Psalm 91
Ook al is haar zicht niet meer zo goed als voorheen, ze zou er alles aan doen om verzen uit de Bijbel te citeren. In het bijzonder haar favoriete passage uit Psalm 91, verzen 15-16. Er staat: “Hij zal me aanroepen en Ik zal hem antwoorden. Ik sta hem bij in moeilijkheden, ik zal hem verlossen en eren. Met een lang leven zal Ik hem tevreden stellen en hem Mijn redding tonen.”

“Met een lang leven zal Ik hem tevreden stellen en hem Mijn redding tonen.”

De honderdjarige zei dat God haar 106 levensjaren heeft gebruikt om aan te tonen dat Psalm 91 echt waar is.

Getuigenis
Om haar lange levensjaren te herdenken, gaf het Huis van Afgevaardigden van North Carolina haar een geschenk. Ze overhandigden haar een certificaat van speciale erkenning.

Ruths leven is een getuigenis van Gods blijvende belofte. Of we honderd worden of niet, het belangrijkste is hoe we ons leven leiden. God is de houder van onze dagen. En of we nu langer of korter zullen leven, moge ons leven onze Maker verheerlijken. Dat we zelfs tot onze laatste ademtocht God verheerlijken.

Klik hier om de video te bekijken.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen