Profetie over 2021: “Een jaar van tegenstellingen die z’n weerga niet kent”

Ik ben de Heer der Heerscharen, de God van Abraham, Izaäk en Jacob. Iedereen die in Mij gelooft, zal dit jaar genieten van de zegeningen, die Ik aan Abraham heb beloofd. Het is een jaar van overvloed en rijkdom, maar ook een jaar van volharding en vasthouden aan Mijn beloften. Het zal een jaar zijn van tegenstellingen dat zijn weerga niet kent.

Tekst: Volke Slagter

Hierdoor zullen we vast moeten staan in het Woord en Zijn Woord proclameren: Opdat wat niet is, zal zijn en wat niet ontdekt was, zal gevonden worden. Matt. 7:7 zal steeds belangrijker worden in dit jaar: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Ik ben een God, die niet liegen kan. Daarom zal eenieder die bidt, ontvangen, zoekt, vinden en hij die klopt, Hem zal Ik opendoen.

“Het is een jaar dat zwart en wit naast elkaar bestaan, maar ze zullen elkaar niet verstaan.”

Zwart en wit
Het is een jaar dat zwart en wit naast elkaar bestaan, maar ze zullen elkaar niet verstaan. En ze zullen steeds meer van elkaar verwijderd worden. Er zal geen plaats meer zijn voor grijs, er zal gekozen moeten worden. Ik verlang ernaar op de eerste plek te komen bij Mijn kinderen, dan zal Ik hen kunnen zegenen, zoals Ik altijd al heb willen doen vanaf de grondlegging van de wereld. Mijn verlangen was een volk tot eigendom te hebben, waarmee Ik alles kon delen. Dat ga ik nu doen. Ik ga mijn volk apart zetten voor een tijd, die komen gaat. Door haar zal de wereld zien, dat Ik God ben. En dat Ik nog steeds dezelfde ben, als vanouds. Ik verander niet en zal dat nooit doen.

Eenieder die zijn vertrouwen op Mij stelt, zal nooit beschaamd uitkomen. Ik ga dingen versnellen en in stelling brengen. Dingen, die Ik nog niet eerder heb gedaan, zullen gezien worden door eenieder die gelooft. Niet alleen tekenen en wonderen zullen door Mijn kinderen zichtbaar worden, maar Ik ga Mijzelf openbaren in een hele sterke mate, waarvan men nog niet gedroomd heeft. Ik ga mijn kinderen bezoeken, niet alleen in de nacht, maar ook overdag als zij aan het werk zijn; op het land of in huis. Ik zal hen laten zien, Wie werkelijk de Heer der Heren is: Laat af en weet dat Ik God ben.

“Eenieder die zijn vertrouwen op Mij stelt, zal nooit beschaamd uitkomen. Ik ga dingen versnellen en in stelling brengen.”Overgeven
Geef jezelf volkomen over, het is nog niet te laat en Ik zal met Mijn genezende Hand komen. Ik ga, door Mijn Geest, over Mijn volk om haar volkomen te genezen en herstellen, opdat ze zal klaarstaan voor de jongste dag. De dag waar we allemaal naar uitkijken, is weldra.

Eerst zal er echter nog tweestrijd en verwarring zijn door alle geledingen van de maatschappij heen. Mensen zullen tegen elkaar opstaan en de spraakverwarring zal haar toppunt bereiken. Dit heb Ik allemaal in Mijn hand en gebruik Ik om Mijn volk apart te zetten en zichtbaar te maken. Ik leid haar, als ​een herder, Zijn schapen. Geen van Mijn schapen hoeft bang te zijn, niets kan hen deren. Ik ga voor hen uit en leidt hen door Mijn Geest, als vanouds door de Rode Zee. Verwacht het van Mij en je zal versteld staan van de wonderen, die je aan de hemel zal ontdekken.

Het zal een tijd zijn van nieuwe ontdekkingen en ontwikkelingen. Het is een begin van iets groters, wat Ik daarna in werking zal stellen. Iets wat als een sneeuwbal zich zal ontwikkelen en niet meer te stuiten is. Mijn Naam zal het dragen en Mijn Naam zal geëerd worden; want uit Mij en door Mij en tot Mij zijn alle dingen.

Ik ben een jaloerse God. Ik verlang ernaar de volledige aandacht te ontvangen van Mijn kinderen. Als zij zich zullen vernederen, zal Ik hen verhogen. Ik ga Mijn kinderen op posities brengen, waarin ze Mijn Naam kenbaar maken en waarin Ik zal laten zien, Wie Ik ben. Hierdoor zullen velen nog tot Mij komen en de oogst zal groot zijn.

Heer van de oogst
Ik ben de Heer van de oogst. Iedereen die vrucht heeft gedragen in het afgelopen jaar, zal nog meer vrucht op zijn werk zien en die vrucht zal blijven. Geef en je zal ontvangen. Zie om naar de kleinen onder ons. Weet, wie dit doet, groot is in Mijn Koninkrijk. Zie om naar elkaar, want jullie hebben elkaar nodig dit jaar; ter bemoediging, bevestiging en ondersteuning op elk vlak. Dan zal Mijn Liefde volkomen zijn en Ik zal Mij kunnen laten zien, zoals Ik verlang.

Tot slot verlang Ik naar de stille omgang met eenieder van Mijn kinderen. Laten ze Mijn zachte stem verstaan en zich door Mijn Geest laten leiden. Dit is wat Ik bedoel in Rom. 12, als ‘redelijke eredienst’. Dan zal Ik eenieder datgene geven, waarvoor hij geschapen is en de een zal de ander uitnemender achten, dan zichzelf. Dan zullen zij tezamen tot één lichaam zijn en Ik zal dit lichaam omgorden met kracht, wijsheid en liefde. En zij zullen onoverwinnelijk zijn. Ik heb gesproken. Luister naar dit Woord en het zal je tot versterking en bemoediging zijn.

Volke Slagter en haar man zijn ordained minister bij Christian International opgericht door Dr. Bill Hamon, een netwerk van apostelen en profeten rondom de wereld. Zij is auteur, spreekster en trainer. Samen met haar man, Siebe Slagter bedienen ze het bedrijfsleven en kerken wereldwijd als apostel/profeet. Volke is een duidelijke profetische stem en een welsprekende trainer, reist met haar bediening naar nationale en internationale conferenties en spreekt in levens van leiders. Ze geniet bovenal van haar rol als moeder van vijf kinderen. Siebe is een voortdurende apostolische vernieuwer en nieuwe aangever van het volgende dat moet gebeuren met kerk en maatschappij. Samen genieten ze het meest van mensen op hun bestemming te brengen en vrij te zetten. Ze hebben duizenden mensen getraind in geestelijke gaven, Gods stem verstaan en profeteren. Ze maken deel uit van het internationale leidersteam van Transformourworld opgericht door dr. Ed Silvoso. En ze zijn betrokken bij een groot aantal transformatieprojecten over de wereld.een herder, Zijn schapen. Geen van mijn schapen hoeft bang te zijn, niets kan hen deren. Ik ga voor hen uit en leidt hen door Mijn Geest, als vanouds door de Rode Zee. Verwacht het van Mij en je zal versteld staan van de wonderen, die je aan de hemel zal ontdekken. Het zal een tijd zijn van de nieuwe ontdekkingen en ontwikkelingen. Het is een begin van iets groters, wat Ik daarna in werking zal stellen. Iets wat als een sneeuwbal zich zal ontwikkelen en niet meer te stuiten is. Mijn Naam zal het dragen en Mijn Naam zal ge-eerd worden; want uit Mij en door Mij en tot Mij zijn alle dingen. Ik ben een jaloers God. Ik verlang ernaar de volledige aandacht te ontvangen van Mijn kinderen. Als zij zich zullen vernederen, zal Ik hen verhogen. Ik ga Mijn kinderen op posities brengen, waarin ze Mijn Naam kenbaar maken en waarin Ik zal laten zien, Wie Ik ben. Hierdoor zullen velen nog tot Mij komen en de oogst zal groot zijn. Ik ben de Heer van de oogst. Iedereen die vrucht heeft gedragen in het afgelopen jaar, zal nog meer vrucht op zijn werk zien en die vrucht zal blijven. Geef en je zal ontvangen. Zie om naar de kleinen onder ons. Weet, wie dit doet, groot is in Mijn Koninkrijk. Zie om naar elkaar, want jullie hebben elkaar nodig dit jaar; ter bemoediging, bevestiging en ondersteuning op elk vlak. Dan zal Mijn Liefde volkomen zijn en Ik zal Mij kunnen laten zien, zoals Ik verlang. Tot slot verlang ik ernaar de stille omgang met eenieder van Mijn kinderen. Laten ze Mijn zachte stem verstaan en zich door Mijn Geest laten leiden. Dit is wat ik bedoel in Rom.12, als ‘redelijke eredienst’. Dan zal Ik eenieder datgene geven, waarvoor hij geschapen is en de een zal de ander uitnemender achten, dan zichzelf. Dan zullen zij tesamen tot één lichaam zijn en Ik zal dit lichaam omgorden met kracht, wijsheid en Liefde. En zij zullen onoverwinnelijk zijn. Ik heb gesproken. Luister naar dit Woord en het zal je tot versterking en bemoediging zijn.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen