Vijf sleutels om je licht te laten schijnen in deze wereld

‘We zijn geroepen licht te brengen, juist in deze tijd’, zegt Astrid Feddes. Ze geeft daarbij vijf sleutels: geven, goede werken doen, gastvrijheid, getuigen en gebed. 

“We zingen graag: ‘Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.’ Maar mag ik je vragen: ‘Waar jij verschijnt met Jezus in jou, wordt ook daar alles nieuw?’ Kijk in deze tijd naar wat wel mogelijk is! Merkt die ene die jij ontmoet verschil? Heeft die een ontmoeting met de Jezus in jou?”

In Jesaja 60: 1-2 staat: ‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op. Want zie de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.’ 

“Het is tijd dat je geestelijk wakker wordt. Dat je gaat opstaan. En dat Gods heerlijkheid, Zijn aanwezigheid zichtbaar wordt, waar je woont, werkt en bent.” Vijf sleutels volgen.

Sleutel 1 – Geef!
“Je kunt denken aan geld, materialen, tijd of liefde. Deel uit wat je hebt en wat een ander nodig heeft. Dat heb ik van mijn moeder geleerd, ze is een gever. Zij spaart om weg te kunnen geven. In Spreuken 19 vers 27 staat: ‘Wie zich ontfermt over een arme, leent uit aan de HEERE. Hij zal hem zijn weldaad vergelden (vergoeden).” Hij vult aan wat jij weggegeven hebt, dan pas! Als je veel weggeeft, vult Hij veel aan! Laten we gaan delen, net als dat jongetje, met die vijf broden en twee vissen. Wat hij had, was goud in zijn handen, omdat Jezus het vermenigvuldigde.”

Sleutel 2 –  Doe goede werken! 
“Als we goede werken doen voor God, zetten we Jezus in de schijnwerpers. Jezus zegt in Mattheüs 5:14 dat een stad op een berg niet verborgen kan blijven. De lamp moet onder de korenmaat uit. Jij kunt die keuze maken! De tijd is te ernstig om onzichtbaar te blijven. Kies ervoor je in te zetten!”

“De christenen die tot geloof kwamen hebben volgens hem zo’n goede invloed op de anderen! Ook zijn ze trouw en op tijd. Hij wil hen graag houden. Onderschat ook jouw eigen invloed niet!”

Astrid geeft het voorbeeld van christenen in Pakistan, die in een troosteloze, grauwe steenfabriek werken. “Het zijn soms hele gezinnen die in slavernij leven! Ze kregen tot hun verrassing een terrein voor een christelijke school en een kerk. Ja, van hun baas die moslim was. De christenen die tot geloof kwamen hebben volgens hem zo’n goede invloed op de anderen! Ook zijn ze trouw en op tijd. Hij wil hen graag houden. Onderschat ook jouw eigen invloed niet!”, zegt Astrid.

Sleutel 3 – Wees gastvrij!
“Wij hebben ervoor gekozen om ons huis open te stellen. We proclameren: ‘Ons huis is Uw huis Heer. Het is Uw grondgebied.’ Nodig mensen uit, ook als je dat niet gewend bent. Je hoeft niet veel te hebben. Wat waren we welkom bij de armen in Pakistan! Bied gewoon koffie, thee of een maaltijd aan.”

Sleutel 4 – Ga getuigen!
“De Samaritaanse vrouw getuigde in haar dorp na één ontmoeting met Jezus. Het had zo’n impact! Wees onbevangen en vrijmoedig. Ieder heeft een getuigenis. Ga vertellen wat Hij doet in jouw leven. Het is goud waard. Die vrouw had geen dicipelschapstraining of cursus gevolgd.” Wat is jouw getuigenis? Deel dat met anderen!”

Sleutel 5 – Bid voor en bid met mensen!
“Bid voor anderen en met mensen die je kent en waar je mee samenwerkt. Ook voor niet-gelovigen. Ze staan vaak zo open voor gebed. Ze ervaren wat in hun ziel of ze genezen. Als je iemand naar zijn schouder ziet grijpen, kun je vragen: ‘Mag ik voor je schouder bidden?’ Let maar eens op wat er gebeurt.” 

In de preek van Astrid Feddes die ze hield op 17 januari 2021 bij ‘House of Heroes’ kun je nog veel meer zien en horen over ‘zichtbaar zijn’.  

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen