7 cruciale sleutels die je helpen om als christen bestand te zijn tegen crisissen

Meer dan ooit dringt het besef bij de meeste christenen door dat grote crisissen in je leven niet te vermijden zijn. Als het niet op persoonlijk niveau is, dan is het wel de crisis waar we ons als samenleving in het geheel in bevinden. “Het daarom belangrijk dat we gezond omgaan met een crisis, en de handvatten die God daarvoor geeft te gebruiken.” Anne Borkent schreef hier het boek ‘De Crisis-schatkamer’ over.

Borkent vertelt erover. “Iedereen wordt geconfronteerd met een crisis, dat beseffen we sinds corona nog veel meer. Vroeg of laat raakt het je. De vraag is alleen: hoe ga je ermee om?”

Volgens Borkent lopen we vaak ‘achter de feiten aan’, als het gaat om crisissituaties. “We gaan vaak pas aan de slag met onszelf als er problemen zijn. Als je huwelijk niet lekker loopt, is dat bijvoorbeeld een moment dat mensen voor het eerst gaan kijken naar een oplossing. Ze trekken soms pas aan de bel als ze al op het punt van scheiden staan.

“En in geestelijk opzicht is het ook zo: veel christenen lezen pas de Bijbel als ze in een crisis terecht komen.”

Of we zoeken pas financieel advies op het moment dat we al hoge schulden hebben. Of we gaan pas trainen bij overgewicht. En in geestelijk opzicht is het ook zo: veel christenen lezen pas de Bijbel als ze in een crisis terecht komen.”

Volgens Borkent is het nu echter niet de tijd dat je achterover kunt leunen en God pas kunt zoeken als er problemen zijn. “Mijn stelling is dat je in deze tijd dan te laat bent. Net zoals je met een Fiat Panda met 2 cilinders geen steile bergen tegemoet kunt gaan – die is daar niet toe in staat.”

“Het is dus belangrijk om gewoonten met God te bouwen in het leven die gezond zijn en je sterk houden in elk seizoen van je leven. Je mist zoveel als je God enkel ziet als een toevlucht in moeilijke Ejden. Er is geen crisis nodig om een diepe (gebeds)relaEe met God te onderhouden.”

Sleutels

God heeX geweldige sleutels beschikbaar gesteld die een leven van Godsvrucht geven en je helpen te floreren, ondanks de crisissen die op je afkomen, vertelt Anne. Hij geeft in zijn boek 7 sleutels. Alle sleutels beginnen met een ‘G’.

1) Gods voorzienigheid

“Gods voorzienigheid is een christelijk concept dat inhoudt dat God alEjd achter de schermen van ons leven aan het werk is. Terwijl we dat vaak niet doorhebben. Dit geldt zowel voor gelovigen als niet-gelovigen, alleen erkennen niet-gelovigen vaak niet dat het God was die hen hielp.

Vaak zijn er dingen in ons leven waarvan we achteraf zeggen: ‘Als dit niet gebeurd was, dan had ik het niet gehaald.’” Anne vertelt over zijn vrouw Jedidja, die zes jaar geleden ternauwernood in leven bleef bij haar bevalling. Dat was hier een voorbeeld van.

“Bij Jedidja’s bevalling waren ‘toevallig’ twee verloskundigen aanwezig, in plaats van zoals gewoonlijk een. Dat bleek cruciaal te zijn, omdat die extra hulp essenEeel was toen ze liters bloed verloor.”

2. Geestvervulde tongentaal

Anne Borkent spreekt over tongentaal, als hulp om christenen opgewassen te maken tegen een crisis. Dit is een gave van de Geest, beschreven in 1 Korinthe 12 en 14. “Als je in tongen bidt, dan kun je sneller communiceren met God. Ik zie het als een glasvezelverbinding met de hemel. Tijdens het bidden in tongen krijgen mensen opeens een gedachte, of een Bijbelvers. Daarnaast kun je God veel makkelijker ervaren. Daarom vonden de apostelen in Handelingen het alEjd belangrijk dat mensen gedoopt werden in de Heilige Geest.”

Borkent maakte tijdens zijn verblijf in Sydney eens mee dat hij aangevallen werd door rovers en toen in tongen begon te bidden. Hij vertelt dat hij toen een leger van engelen om het huis zag.

“Ik denk dat je als christen jezelf in de voet schiet als je niet het ‘hele pakket’ van God omarmt. Bijbelleraar David Pawson beschreef het mooi: ‘Met de bekering en het geloof in Jezus ben je als een auto die in de lage landen kan rijden, maar de doop in water en de doop in de Heilige Geest maken je in staat om in de bergen te rijden.”

3. Gesproken woorden

De schat van het gesproken woord is iets dat veel christenen niet leren, merkt Anne Borkent. Hij legt het uit. “In Markus 11 vers 23 leren we dat als je tegen de berg zegt: ‘word opgeheven en in de zee geworpen’, dat het dan gebeurt. Vaak in de Bijbel zie je dat iets dat gesproken wordt uitkomt. De vraag is: realiseren we de kracht van onze woorden?”

“Er is een verschil tussen een stil gebed en het uitspreken van woorden. Als we Gods wil hardop uitspreken, verleent God zijn kracht daaraan. Jezus zei niet over Lazarus: ‘Het zou fijn zijn als je naar buiten komt’, maar hij sprak het uit: ‘Lazarus kom naar buiten.’”

“Ik heb dit ook pas op latere leeXijd geleerd, maar als je de kracht ervan ontdekt, transformeert het je en helpt het je om zaken ‘weg te sturen’, die de vijand op je pad brengt. Toen mijn vrouw op sterven na dood was, kreeg ik het woord ‘Een vrolijke moeder van kinderen zal ze zijn.’ Juist op het moment dat er nog weinig hoop leek te zijn, bleef ik dit uitspreken.”

4) Godvruchtige vriendschappen

“Godvruchtige vrienden is ook een cruciale sleutel. Het leven is niet bedoeld om alleen gedaan te worden, maar juist met Godvruchtige vrienden. Natuurlijk kun je ook omgaan met niet-gelovige mensen. Maar zeker ook met mensen van het Woord. Elke Mozes heeft een Aäron en een Hur nodig die jouw handen helpen op te heffen en mee te strijden.”

“We stoppen soms met bidden voor redding van een familielid, omdat we denken dat het niet Zijn wil is.”

“Ik heb de kracht ervaren in mijn crisis. Ik had vrienden die midden in de nacht bereikbaar waren om te bidden. Er was zelfs een vriend die werd gewekt midden in die nacht, ik geloof door God, om lange tijd voor ons te strijden in gebed.”

5) Geduldig en volhardend gebed

“Die vijfde schat gaat over het bidden totdat je een doorbraak hebt. Zo vaak geven we te snel op. We zeggen: ‘Oh, het gebeurt niet, dan zal het wel niet Gods wil zijn.’ Terwijl de Bijbel vol staat met voorbeelden dat mensen moesten volhouden. Elia ging zeven keer op de knieën voor regen. Stel dat hij na vijf keer had opgegeven? Daniël was drie weken aan het bidden en vasten, voordat er een doorbraak kwam. We moeten volhardend bidden!”

“We stoppen soms met bidden voor redding van een familielid, omdat we denken dat het niet Zijn wil is. Terwijl God al in de Bijbel heeft gezegd dat het niet Zijn wil is dat iemand verloren gaat. We moeten blijven bidden. Als de doorbraak er nog niet is, moeten we juist meer bidden.”

6) Geheven handen 
Voor Borkent betekent ‘geheven handen’ twee dingen:
– Prijs
–  Aanbidding

“Dit gaat over het feit dat aanbidding en lofprijs voor de doorbraak uitgaan. In het Oude Testament gingen de aanbidders van koning Josafath voor het leger uit en zo werd de vijand verslagen. En toen het volk rondom de muren van Jericho liep, verhieven ze hun stem in lofprijs.”
En in het Nieuwe Testament?
“Toen Paulus en Silas in de gevangenis zaten, konden ze klaagliederen zingen, maar ze waren God aan het aanbidden. God troont op de aanbidding van zijn volk.”
De reacEe van christenen is vaak bij een crisis: eerst klagen of googelen, zegt Borkent. “Maar als we doen wat Paulus en Silas deden, zal ons veel ellende bespaard blijven.”

7) Het gestreken bloed van Christus

“Het gestreken bloed van Jezus aan de deurposten van je huishouden, dat is zo belangrijk. Christenen weten dat het bloed staat voor de vergeving van je zonden, en velen weten ook dat het staat voor de genezing van je wonden. Maar het bloed staat ook voor bescherming, zoals geschreven is in Psalm 91: een gebed van bescherming.”

“Het boek is echt een geloofsboost. We zijn door de hel gegaan als gezin toen mijn vrouw zo kritiek lag, maar ik kwam erachter dat ik elk van deze sleutels nodig had om erdoorheen te komen”

“In het boek Exodus staat dat het bloed van een zuiver lam een de deurposten gestreken moest worden, als teken dat het huis beschermd was.”

Praktisch
Borkent past het praktisch toe. “Ik heb gemerkt dat als ik met mijn gezin avondmaal vier en we verklaren de vergeving van onze zonden en de genezing over onze wonden én de bescherming van Christus, dat we dan bescherming ervaren. Er zijn perioden dat onze spullen kapotgingen en er onverklaarbare tegenslagen waren. Toen zijn we als gezin het avondmaal gaan vieren en toen stopte het.” 

“Het boek is echt een geloofsboost. We zijn door de hel gegaan als gezin toen mijn vrouw zo kritiek lag, maar ik kwam erachter dat ik elk van deze sleutels nodig had om erdoorheen te komen. God heeft ze beschikbaar gesteld voor de gelovigen.”

Klik hier om het boek te bestellen.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen