Aanbiddingsleider Jan Durk ziet kerkmuren op Urk afbrokkelen: “Meer mensen zijn heel persoonlijk gaan geloven”

“In deze tijd komt het erop aan: heb je een relatie met God?”

Jan Durk Wierda begon als organist in een reformatorische kerk, maar inmiddels is hij lid van een christelijke (baptisten) gemeente met reformatorische grondslag en speelt in zowel deze gemeente als andere kerken en samenkomsten de begeleiding op zijn synthesizer piano. Vorig jaar toen Nederland op slot ging is hij samen met een paar andere jongeren begonnen met het houden openluchtbijeenkomsten. Groepen Urker gelovigen komen hierop af. “Mensen op Urk houden van lekker zingen, maar ik probeer hen ook mee te nemen in aanbidding. Uiteindelijk is het belangrijk dat we op Hem gericht zijn met onze zang.” Met zijn initiatief ‘Zingen op Urk’ wil hij mensen meenemen in liederen van lofprijzing, verootmoediging en aanbidding.

Urkers houden erg van zingen, vooral van klassiekers als ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’. Jan Durk kan dat waarderen, maar is bang dat het zingen van dit lied meer een fijne traditie is geworden dan een verlangend uitzien. “Uiteindelijk is het belangrijk dat we niet ‘lekker zingen’, maar dat we samen God aanbidden en grootmaken. We zingen niet voor een lichtstad met paarlen poorten, maar we zingen in eerste instantie voor God zelfs als Vader, Geest en Zoon. Hij is alle lof en aanbidding waard.”

Echter begrijpt Jan Durk wel dat er veel theologische verschillen zijn, ook wat liedkeuze betreft. “Ik probeer heel bewust liederen, psalmen en gezangen te combineren zodat het zingen mensen even over kerkmuren laat heen kijken en tegelijkertijd toch verantwoord voelt.”

Diverse buurten
De aanbidding begon vorig jaar in de buitenlucht toen de coronacrisis ervoor zorgde dat mensen niet meer in gebouwen konden samenkomen. Het ontstond ook in diverse buurten. “Mensen werden er enthousiast van, omdat het ook verbindend is. Christenen van alle soorten kerken kwamen erop af.”

“Een deel van de kerkgangers lijkt weg te vallen, maar een ander deel wordt juist actiever.”

“Daarnaast zien we dat veel mensen op Urk in deze tijd meer persoonlijk zijn gaan geloven. Een deel van de kerkgangers lijkt weg te vallen, maar een ander deel wordt juist actiever. We zien Bijbelstudies van mensen uit allerlei soorten kerken ontstaan. Dat is echt van deze tijd. Misschien zijn er reformatorische kerken die hier moeite mee hebben – of het zelfs als ‘afval’ zien – maar ik denk dat juist openbaar komt wat God aan het doen is. Ook al gaat het in tegen hoe wij als mensen het met onze kerken altijd dachten goed te doen.”

Overal vandaan
De mensen bij Zingen op Urk komen overal vandaan: de refobaptisten, de reformatorische kerken, de vergadering der gelovigen, de pinkstergemeente. “In al deze denominaties vind je  mensen die hun leven in de handen van de Heere Jezus hebben gelegd.”

“We willen als organisatie niet plaatsvervangend zijn voor kerken. Wel willen we mensen aan het nadenken zetten. Ik kom veel mensen tegen die vastgelopen zijn in een theologisch systeem. Dat terwijl God door Zijn Geest en Zoon een mens wil vrijmaken van de zonde, maar ook van ons aardse denken. Zijn Koninkrijk moet bevrijdend zijn. Ik zie dan ook in alle kerken en gemeentes dat er mensen opstaan en zichzelf afvragen; ‘’is deze manier van kerkzijn de manier hoe God wil dat we het doen?’’

“Urk is misschien meer traditiegetrouw, maar nu de sociale controle wegvalt door de coronacrisis, zie je veel mensen ermee stoppen. Dan komt de vraag: hoe is je relatie met God? Gemeente/kerk zijn is meer dan alleen op zondag een dienst bijwonen.”

“We behoren een ander leven te leven. Het dringt hopelijk steeds meer door: religie brengt ons niet bij God, maar Jezus zelf.”

Nieuwe bewegingen
Soms ben ik wel bang dat we ook een bepaalde groep op Urk verdriet doen. Mensen die vanuit hun jonge jaren al hun gaven en talenten hebben mogen inzetten voor hun eigen kerkelijke gemeenschap. Ze hebben moeite met deze nieuwe bewegingen als die van ons. Omdat ik zelf opgegroeid ben in een veilig, streng gereformeerde omgeving weet ik hoeveel liefde mijn ouders, familie en kerkelijke gemeenschap hadden voor de plaatselijke kerk.”

“Dan doet het verdriet als je zowel jongeren als ouderen andere keuzes ziet maken. Toch moeten ze hierin berusten als het uiteindelijk God was die deze mensen die keuze liet maken.” Het is Jan Durk zijn gebed dat zowel hijzelf als een ieder die moeite heeft met deze activiteiten de Heere wil danken dat Hij nog zovelen tot Hem trekt en zalig maakt.  

Urker bevolking
Tegelijkertijd weet Jan Durk goed bij de Urker bevolking aan te sluiten. “Ik ben blij met mijn reformatorische achtergrond, want daardoor voel ik veel mensen goed aan.’’ Ook heeft Jan Durk veel kennis van de evangelische wereld omdat hij een toerustingsjaar heeft gevolgd op de Evangelische Hogeschool en veel contacten heeft opgebouwd buiten zijn eigen kerkmuren destijds.

“Ik was erg gevoelig voor deze muziek, sprekers en Bijbelse uitleg.” Toch heeft Jan Durk ook daar geleerd dat we allemaal mensen zijn en heel dicht bij Gods Woord moeten blijven. “Ik merkte dat bepaalde reformatorische wortels vast geankerd waren en ik niet goed kon wennen aan de vrijheid binnen evangelische kringen.”

“ik denk vaak aan de woorden van een Godvrezende broeder: ‘Niet somber maar sober. Gods Woord moet klinken.'”

“Ik denk dat de gemeente waar ik nu in zit een plek is die in menselijke bewoording als ‘refo-gelisch’ benoemd kan worden. Qua muziek zouden we wat mij betreft wel wat meer talent kunnen inzetten, maar ik denk vaak aan de woorden van een Godvrezende broeder: ‘Niet somber maar sober. Gods Woord moet klinken.’ Het zou erg jammer zijn als we mensen door het ‘muziekgebeuren’ af zouden stoten en in vertwijfeling zouden brengen.

Waarderen
Deze gedachte probeer ik ook uit te leven bij ZingenOpUrk. Veel mensen op Urk zijn alleen het orgel gewend. Omdat ik een talent heb in het orgelspel kan ik ook dit zeer goed begrijpen. We houden ZingenOpUrk zeer laagdrempelig, met ook mooie psalmen tussendoor. Je merkt dat veel refo’s dat erg waarderen.’’

“Zelf heb ik ondertussen wel geleerd dat het niet uitmaakt of we een psalm, gezang of opwekkingslied zingen. De vraag rijst op bij elk lied; kan ik dit lied zingen en is mijn hart vol van vreugde of verootmoediging om deze woorden tot God te brengen? God ziet ons hart aan en troont op onze lofgezangen. Niet door wie wij zijn, maar wie we mogen Zijn in Christus.”

“We hebben ook een drumstel. Vaak schrikt dat mensen af, maar we hebben een drummer van dertien jaar oud, dus dat vinden veel mensen wel leuk. Hij is een groot talent. Daardoor is het niet voor iedereen een taboe meer.” In het orgel kun je met de woorden van de psalmen de klanken laten meekomen en vanuit het hart de woorden laten leven. Zo kun je met piano en drum hetzelfde doen.

Ontwikkelingen
Hoe ziet Jan Durk samengevat deze tijd en de ontwikkelingen in het Urker dorp? “Een paar weken geleden reed ik door Urk en toen was het wel een worsteling. Ik dacht: Wat gebeurt er nou? Vorig jaar was er een jongerenbeweging die opstond en door al het corona gebeuren is dat grotendeels nu weg.

Waarom ziet de wereld wel dat veel jongeren in opstand zijn rondom een testraat, en zijn er niet de geruchten die rondgingen vanuit de eerste gemeentes uit Handelingen? De wereld weet dat er veel kerkgangers zijn en dat we willen leven naar Gods geboden.  Maar zien ze ook door alle regels, kleding en theologie dat God mensen bekeert en discipelen wil maken die Zijn woord verder verspreiden?”

“Als ik dan met een oud reformatorisch vrouwtje spreek die zo uitziet naar de wederkomst – en mede daarom ook preken luistert van evangelische sprekers – dan zie ik wel dat de Geest werkt en muren afbreekt.” Het kost op Urk mensen in bepaalde gezinnen soms hun baan, vrienden en relaties als ze door andere inzichten in de Bijbel niet meer in hun eigen kerk kunnen blijven. “Het lijkt soms wel dat voor sommigen de vervolging in de kerk begint.”

Religie
“Religie is aan het afbreken, bolwerken vallen neer maar het is aan de door God geroepenen om tot elkaar te komen, want veel mensen hebben een leeg hart en staan open voor Gods Woorden.”

Je hebt op Urk veel mensen die bang zijn verloren te gaan omdat de redding niet voor hen is, zegt Jan Durk. “Aan de andere kant heb je een grote groep mensen die nooit geleerd heeft om zonden te belijden en door Jezus Zijn deur tot de Vader te komen en toch denken dat de Hemel voor iedereen openstaat.’’

“Op welke plek we ons ook thuis voelen, als we Jezus en Zijn reddende bloed missen en ons niet overgeven aan Hem, zullen we Zijn Koninkrijk niet zien.”

Openluchtdiensten
De komende periode is Jan Durk van plan om zowel op Urk als daarbuiten veel openluchtdiensten te begeleiden. Hij is enthousiast over wat daaromtrent gaande is in Nederland. Afgelopen week heeft hij op Urk voor het eerst een openluchtsamenkomst mogen organiseren waarbij een evangelist Brunt kwam spreken.

“Wat zou er van een dorp als deze uitgaan als Gods Geest ons denken vernieuwt, jong en oud zich tot Hem keren en Gods Koninkrijk mogen uitbreiden?”

“Omdat veel kerken op tweede pinksterdag geen dienst hadden, was dit een mooi moment om in hetzelfde verlangen samen te komen. Jezus onze Heer. Mensen vanuit de (Oud)Ger. Gem. tot van de Pinksterbeweging waren hierbij aanwezig.”

“We hopen dat mensen door het samen zingen en het delen van een boodschap geraakt worden door God en elkaar opzoeken om elkaar aan de hand te nemen en samen, verbonden in Christus de weg van het nieuwe leven te bewandelen. Wat zou er van een dorp als deze uitgaan als Gods Geest ons denken vernieuwt, jong en oud zich tot Hem keren en Gods Koninkrijk mogen uitbreiden?”

Als je de apparatuur van Jan Durk wil huren, is dat ook tegen een kleine vergoeding mogelijk. Een deel van deze kosten gaat naar een goed doel. Ook is het door de vergoedingen mogelijk om te spelen bij bijeenkomsten waar geen geld is voor muziek. 

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen