Aanbiddingsleiders uit verschillende landen zingen samen Johannes 3:16 in 6 talen

Aanbiddingsleiders uit verschillende landen kwamen samen in aanbidding en zongen Johannes 3:16 in zes andere talen. Het was zo mooi!

 Misschien kent en heeft iedereen weleens gehoord van Johannes 3:16 in de Bijbel. Er staat geschreven: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Johannes 3:16 is een van de teksten die gelovigen vaak citeren om het evangelie met anderen te delen. Het is het woord dat Gods grote liefde beschrijft door Zijn enige geliefde Zoon, Jezus, te offeren om de wereld te redden. En hoe we, als we Jezus aannemen, eeuwig leven kunnen ontvangen.

Verschillende nationaliteiten
In een video die werd gedeeld door de bediening One for Israel, kwamen aanbiddingsleiders van verschillende nationaliteiten samen om te aanbidden. Wat nog indrukwekkender is, was dat ze Johannes 3:16 in zes verschillende talen zongen. Het lied is gecomponeerd door Sasha Atlas en gearrangeerd door Maroun Beem.

Het lied is gezongen in het Koreaans, Engels, Russisch, Perzisch, Arabisch en Hebreeuws. Kim Hyun Jung en Kim Jae Joong zongen hun deel in het Koreaans. Dan Eniola Abioye in het Engels, Tanya Kadin in het Russisch, Vahid Norouzi in het Perzisch, Nizar Francis in het Arabisch en Keren Silver in het Hebreeuws.

Elke tong zal belijden dat Jezus Heer is
De christelijke bediening produceerde het lied en de officiële video waarin ze de gelovigen in Christus willen verenigen. Misschien een symbool dat weerspiegelt dat op een dag, “in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader” (Filippenzen 2:10-11).

Verder zou het ook een voorafspiegeling kunnen zijn van de profetie in Openbaring 7:9-10, die een grote menigte beschrijft die tot God uitroept. Er staat geschreven: “Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!”

Bekijk de video en beluister de prachtige meertalige aanbidding!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen