Afrekenen met je angsten

Je moet leren je eigen strijd te strijden als je een volwassen gelovige wilt worden. Je kunt niet altijd afhankelijk zijn van iemand anders voor je verlossing. Misschien heb je een vriend die een gebedsstrijder is, die je kunt bellen en zeggen: “Ik heb strijd. Wil je voor me bidden? Ik weet dat je autoriteit hebt!”

Door: David Wilkerson (1931-2011)

Dat is Bijbels, maar het is niet Gods volledige wil voor jou. God wil dat je een strijder wordt. Hij wil dat je in staat bent om op te staan ​​tegen de duivel.

Toen Israël door hun vijanden werd onderdrukt, beloofde God Gideon: “Ik zal zeker met u zijn, en u zult de Midianieten als één man verslaan” (Richteren 6:16, NBV). God zei tegen hem: “Ik heb je gezonden; Ik zal bij je zijn.”

Toen de mensen van de stad kwamen zoeken naar degene die hun afgoden had afgebroken (zie Richteren 6:28–32) – waar was Gideon toen? Hij verstopte zich, nog steeds niet zeker van Gods beloften, en vroeg zich nog steeds af of God met hem was.

Gideon zei: “…als de HEER ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft Hij dan met Zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld?” (Richteren 6:13, NBV.)

Sterker dan je denkt
Zo is het met velen van ons! Jezus heeft ons beloofd: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb; en houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” (Matteüs 28:20, NBV.)

Desondanks hebben we niet geleerd om op zijn Woord te staan ​​en te vechten! Dingen zullen beginnen te veranderen op het moment dat je er volledig van overtuigd bent dat God met je is.

Kracht
Hij spreekt tot je en Hij zal je alles laten zien wat je moet weten. Je bent sterker dan je denkt! Net als Gideon vraag je je misschien af: “Hoe kan ik vechten? Ik ben zo zwak, zo onervaren.”

God zei tegen Gideon: “Toon je moed” (Richteren 6:14). “Wat voor moed?” vraag je je af. Gideons macht was verbonden met Gods woord tot hem: „Dat kun je, omdat Ik je bijsta.”

Geliefde, datzelfde woord – “Ik ben met je, Ik sta je bij” – is jouw kracht! Je zult kracht ontvangen door te geloven dat dit woord waar is en ernaar te handelen!

Lees hier het originele artikel.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen