Albert van der Heide ziet geestelijke herleving plaatsvinden in refo-wereld

De ‘sneeuw’ is aan het ontdooien en het gaat met toenemende snelheid. Eind Maart 2020 waren wij aan het bidden en tijdens een livestream bij I AM en bracht God me bij een woord wat ik augustus 2017 deelde op facebook (link onderaan). Een bericht waarin ik deelde hoe God me liet zien dat er dikke pakken sneeuw lagen in Nederland. Sneeuw als een beeld van het Woord van God wat nog niet tot bestemming is gekomen. 

En in maart, tijdens het bidden, deelde ik hoe ik zag dat de zon opkwam en de sneeuw langzaam maar zeker begon te smelten. Sneeuw veranderde in water en begon de grond te doorvochtigen en vruchtbaar te maken.

Wat ik geloof is dat God hiermee dit wil zeggen:

1. Er gaat een bewustwording en opwekking plaats vinden in de reformatorische gezindte.
2. Hij wil zijn Woord ook in jouw leven dieper laten uitwerken dan je tot nu toe hebt ervaren.
3. Het zaad gaat ontkiemen en de oogsttijd gaat komen. 

Ik moest denken aan Jesaja 55 waar Gods Woorden worden vergeleken met regen en met sneeuw. Sneeuw dat is opmerkelijk. Sneeuw is natuurlijk ook water net als regen, maar door de kou is het in een andere vorm gekomen. Het kenmerkende is dat sneeuw niet direct in de grond doordringt maar daar eerst een tijdje blijft liggen om te smelten.

“Veel Reformatorische christenen verdiepen zich in online trainingen en cursussen over het werk van de Heilige Geest en maken daar anderen weer enthousiast over.”

‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.’

Jesaja 55:8-11 

Ik wil dit woord herhalen omdat ik momenteel om mij heen zie dat die herleving plaatsvindt. Veel reformatorische christenen verdiepen zich in online trainingen en cursussen over het werk van de Heilige Geest en maken daar anderen weer enthousiast over. Het gebeurt nu! En ik wil je er alert op maken zodat je voorbede doet voor deze beweging van God. 

De sneeuw smelt en het zal een rivier van Levend Water door ons land laten spoelen!

Tekst: Albert van der Heide

Uitleg bij dit woord:

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen