Als ik niet evangeliseer, dan voel ik me van binnen doodgaan

Ik ben nu anderhalve maand bezig met het platform Revive.nl en ik ben God dankbaar voor het feit dat ik al terughoor van vruchten die het draagt, bijvoorbeeld onder niet-christenen. Het is mooi om dat te doen en ik hoop dat het mensen zal aanzetten om het evangelie te delen. Maar als ik denk dat ik ‘mijn deel’ nu heb gedaan voor het koninkrijk van God en dit ‘mijn takenpakket’ is, dan is er iets mis.

2 Timotheüs 4 vers 5 zegt ‘doe het werk van een evangelist’. Jezus zegt zelf ook in Mattheüs 28 vers 19 dat we de wereld in moeten gaan om het evangelie te verkondigen en discipelen te maken. Soms kan er een misverstand leven dat je als christen geroepen kan zijn om fulltime op kantoor aan je bediening te werken, zonder nog te stoppen voor de ene op straat. Evangelisatie is dan meer het werk voor het simpele voetvolk. Ik ben ervan overtuigd dat dit een belediging is van het evangelie. We zijn allemaal geroepen om het werk van een evangelist te doen.

Sterven
Ik voel bij mezelf dat als ik een periode weinig geëvangeliseerd heb, ik van binnen langzaam begin te sterven. Wat draagt mijn leven voor vrucht als ik zelf geen zielen win? Spreuken 11 vers 13 zegt: ‘Wie wijs is, wint zielen.’

“Elke dag zijn er zoveel mensen op aarde die de eeuwigheid tegemoet gaan en nooit meer kunnen kiezen.”

We leven tijdelijk in deze wereld en hoe indringend is het, dat elk mens onderweg is naar de eeuwige hemel of de eeuwige hel. Elke dag zijn er zoveel mensen op aarde die de eeuwigheid tegemoet gaan en nooit meer kunnen kiezen. Ze worden gedwongen om hun knieën te buigen voor Jezus. Wij zullen allemaal verschijnen voor de rechterstoel van Christus, staat in 2 Korinthe 5 vers 9. Het is ontzagwekkend.

Het zou kunnen dat als je gelooft dat jouw roeping niet is om zielen te winnen, dat je (inclusief ikzelf) de Bijbel nog een keer moet openslaan. Als je ‘te groot’ geworden bent om de gewone man bij de Albert Heijn aan te spreken – of op andere wijze -, misschien mag je dan nog een beetje meer sterven aan jezelf. En ik merk bij mezelf hoeveel ‘vlees’ er bij mij nog dood moet. Dat is geweldig, trouwens. Hoe meer wij sterven, hoe meer Christus de ruimte krijgt om door je heen te werken.

Evangelie delen
Weet je wat ik mooi vind? We kunnen allemaal het evangelie delen. Het is niet ingewikkeld. Het begint bij het kennen van het Woord. Ook al reageert niet iedereen positief, plant het Woord in mensen. Daarover staat een grote belofte in Jesaja 55 vers 11. Daar staat: ‘Zo zal het Woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.’

“Het begint bij het kennen van het Woord. Ook al reageert niet iedereen positief, plant het Woord in mensen.”

Dit was voor mij laatst weer zo’n bemoediging om te lezen. Soms kan je je niet in je evangelisatie-mood voelen, je vraagt je af of het echt vruchtbaar is wat je doet, of je hebt niet zulke scherpe profetische inzichten voor mensen als je zou wensen. Dan mag je staan op dit Woord, dat het Woord dat uitgesproken wordt nooit vruchteloos zal terugkeren. Misschien reageren mensen niet allemaal open, alsnog staat eraan toegevoegd: ‘Het zal doen wat Mij behaagt.’ 

Effecten
Als wij minder nadenken over effecten en resultaten, en gewoon trouw zijn met dit woord, dan zal God doen wat Hem behaagt. Wat een enorm mooi werk. Het hielp mij om vandaag tijdens mijn wandeling verschillende mensen aan te spreken, hen vertellen over de liefde van Jezus en ook Bijbelteksten te citeren tegen mensen. Daar zit de kracht in. Die teksten ‘zullen doen wat Hem behaagt’, staat er geschreven. Het mooie is dat mensen de woorden ontvangen met zo’n openheid. Ik voelde me er zelf ook tot leven door komen, omdat het evangeliseren bij mij ook minder frequent gebeurde. Maar ik wil het dagelijks doen.

In Kolossenzen 1 vers 6 staat: ‘Daarover hebt u gehoord toen aan u de waarheid verkondigd werd en het evangelie u bereikte. Overal in de wereld draagt het vrucht en groeit het, ook bij u, vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de ware betekenis ervan begreep.’

“Als wij simpelweg zaaien, zullen we de oogst vanzelf zien. Dat staat namelijk in het Woord en het Woord staat boven onze ervaringen.”

Hier droeg het evangelie overal vrucht. Wat was het geheim? ‘De waarheid werd verkondigd en het evangelie bereikte hen’ en het groeide ‘vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde en de betekenis ervan begreep.’ Het is zo simpel! Het evangelie moet gezaaid worden. 

Vanzelf oogsten
Als wij simpelweg zaaien, zullen we de oogst vanzelf zien. Dat staat namelijk in het Woord en het Woord staat boven onze ervaringen. We zijn allemaal geroepen om elke dag het Woord in mensenlevens te zaaien. Wat een eer en wat een vervullend leven is het als je op deze manier zaait in de eeuwigheid. 

Veel mensen verlangen naar een opwekking en ik geloof daar ook in. Maar die oogst komt, als we gaan zaaien! Laten we nog een beetje meer sterven aan ons eigen vlees en in de volheid van Jezus gaan wandelen en wijs zijn!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen