Als je God volgt in waar Hij van houdt, dan gaat Zijn kracht je volgen

‘Het uur komt dat de ware aanbidders God aanbidden in Geest en in waarheid’, dat waren de woorden van Jezus tegenover de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Juist in een tijd als deze is dat onze roeping. Bidden in Geest en in waarheid betekent dat we onze eigen inspanningen neerleggen, en dat we ‘deelnemen’ aan de aanbidding die er al is, zegt pastor William Hinn in het onderstaande gesprek met Eric Gilmour.

Hij vertelt: “Als christenen creëeren we geen atmosfeer van aanbidding, maar we nemen eraan deel. We leiden geen aanbidding, maar we volgen Hem in aanbidding. Jezus zegt in Johannes 4 vers 22 namelijk tegen de vrouw: ‘Jullie weten niet te aanbidden, maar Wij weten het wel.’ Aanbidding is het deelnemen aan de verheerlijking van Jezus waar de Heilige Geest voor zorgt.”

Nederigheid
Dé sleutel naar het hart van God, is nederigheid, vertelt Hinn. “In Psalm 138 vers 6 staat dat God komt naar de nederigen en ver blijft van de hoogmoedigen. Het is daarom belangrijk om zowel nederig als afhankelijk van Hem te zijn.”

“Als wij zoeken naar waar God van houdt, en Hij vindt dat leuk, dan komt Hij. In het boek Kronieken zie je dat David in een periode zocht naar de meningen van mensen. Totdat hij dat veranderde en in 1 Kronieken 25:7 God aanbad met ‘skillful’ aanbidders. ‘Skills’ in deze context, betekent dat ze onderscheid hadden. Ze konden onderscheiden waar God zelf van hield.”

“Als aanbidders de troonzaal van God binnenstappen en Zijn hart raken, dan kom je tot de kern waarom we hier zijn. Onze aanbidding heeft niet als doel om zalving te produceren, maar het is juist de zalving en de kracht die deze aanbidding volgen. Het volgen wat Hij wil.”

Adoreren
Om een aanbidder te zijn, is het belangrijk om de intimiteit nooit los te laten. Je kunt snel opgeslokt worden door ‘drukte van de bediening.’ Hinn: “Vergelijk dat met het krijgen van kinderen. De intimiteit tussen man en vrouw heeft de kinderen op de wereld gebracht, maar vaak ben je daarna zo druk met de kinderen, dat je de intimiteit vergeet die dit heeft voortgebracht.”

“Daarom moeten we Hem blijven adoreren. We zijn nooit meer nederig, dan wanneer we Hem adoreren. In Psalm 51:16 staat dat God geen behagen schept in offers brengen, maar in het offer van een gebroken geest. Zonder laag te zijn, kun je Gods hart niet kennen.”

“Jezus is geen middel naar onze bestemming, Hij is de eindbestemming. God heeft ons ook niet nodig om iets te bereiken. Het gaat er juist om dat we alles neerleggen bij het kruis en de heerlijke geur van Hem teruggeven aan Hem. Een hart dat zegt: ik heb niets, behalve U.”

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen