Apostel Edgar Holder focust in deze tijd niet op ‘het overwonnen virus’: “Anders mis je de dingen van God”

Apostel Edgar Holder kijkt niet op van de huidige corona-uitbraak, omdat Jezus dit in Mattheüs 24 over de laatste dagen al voorzegd heeft. Wel is het cruciaal om juist in deze tijd geleid te zijn door de Heilige Geest, zegt hij. “We moeten beseffen dat we nu zonder de Heilige Geest nergens komen.” In dit artikel vertelt hij over de pandemie-uitbraak en hoe je je focus moet bewaken. Juist in deze tijd ziet Holder bijzondere wonderen gebeuren.

“De Heilige Geest hoort de leider te zijn in elke gemeente. Het leven als christen is niet door kracht of geweld maar door de Heilige Geest. In Romeinen 14 vers 17 en 18 staat dat ‘het koninkrijk bestaat uit gerechtigheid, vrede en blijdschap ín de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehaaglijk voor God en in achting bij de mensen.’”

“Alleen door de Heilige Geest kun je God welbehaaglijk dienen. Deze weg is open voor elke christen. Aan het einde van de Openbaringenbrief zie je ook dat ‘De Geest en de bruid zeggen: Kom’, daarin zie je dat zelfs Jezus wederkomst vastzit aan de samenwerking van de Heilige Geest en de Bruid, de gemeente van de Heer.”

Vervuld
We leven niet in een makkelijke tijd, zegt Holder, maar hij is dankbaar dat ook de antwoorden voor deze tijd in de Bijbel staan. “In de Bijbel staat dat God in de laatste dagen Zijn Geest zal uitstorten op alle vlees. Toen Petrus in Handelingen 2 sprak, zei hij: ‘Dit is het, hier gaat de profetie in vervulling van de profeet Joël!’ Dit is de tijd dat iedereen welkom is om hun hart aan Jezus te geven, kinderen van God te worden en vervuld te worden met de Heilige Geest.”

“Als je je aandacht op Jezus richt, is het ook belangrijk om gericht te zijn op de Heilige Geest, want die is in de laatste dagen uitgestort om ons te helpen.”

“Jezus heeft het over de laatste dagen als tijd van oorlogen, geruchten van oorlogen, pestilentiën, aardbevingen. Hij zegt: ‘Deze tijd gaat niet makkelijk zijn, maar richt je aandacht op Mij.’ Als je je aandacht op Jezus richt, is het ook belangrijk om gericht te zijn op de Heilige Geest, want die is in de laatste dagen uitgestort om ons te helpen.”

Focus
Juist omdat hij de aandacht hierop richt, is hij niet te veel bezig met het virus waar nu veel over gesproken wordt. “Ik focus niet op het overwonnen virus. Zo noem ik dit virus, omdat corona ‘kroon’ betekent. Ik weiger zo’n naam hieraan te geven, want de Bijbel zegt dat Jezus is gekroond met eer en heerlijkheid. Maar als ik focus op het virus, dan mis ik de dingen van God. We moeten oppassen dat het niet domineert in ons geestelijke leven.”

Holder is daarom vooral bezig met de dingen van het koninkrijk. “Terwijl veel mensen met het virus bezig zijn, zien we God ondertussen sterk werken. We zien mensen genezen. Een lid van onze gemeente werd wonderbaarlijk genezen, toen de dood haar in de ogen keek.”[KH1] Haar nieren en alvleesklier vielen uit als gevolg van een dodelijke bacterie. Medisch was genezing niet mogelijk.

“Ze lag in het ziekenhuis en ze moesten de apparaten gaan ontkoppelen, omdat er geen leven meer mogelijk was. Toen zei haar moeder tegen de artsen: ‘Maar ik ben een christen, en ik geloof dat God kan helpen.’ De arts wilde haar het geloof niet ontnemen, maar zei wel dat de kans op overleven er eigenlijk niet was.”

“Toen ze toch overgingen op ontkoppelen, verwachtten ze dat de jonge vrouw zou sterven. Maar opeens begon ze uit zichzelf te ademhalen!”

“Toen zijn we gaan bidden en gaan geloven dat alles goed zou komen als gemeente. Toen ze toch overgingen op ontkoppelen, verwachtten ze dat de jonge vrouw zou sterven. Maar opeens begon ze uit zichzelf te ademhalen! De chirurg zei tegen haar moeder: ‘God bestaat echt!’ God doet geweldige wonderen, maar we willen nog veel meer zien. Door Gods genade gaat het tot op de dag van vandaag uitstekend met haar.”

“Natuurlijk geloven we in het belang van de medische wereld. Ik studeerde zelf ook voor arts. Maar het mooie is dat God verder kan gaan als artsen het niet meer weten.”

Uitdagend
“Natuurlijk is deze tijd voor mij ook uitdagend, en is het samenkomen anders geworden. Maar juist nu wil ik veel met de Heilige Geest communiceren en optrekken. Als leider moet je niet naar de mensen rennen om te vragen: Wat moet ik nu doen? Nee, je moet het weten! God wil heel graag richting geven.”

Toch is Holder ervan overtuigd dat dit een tijd is waarin we als kerk nog iets heel groots mogen verwachten. “Als ik God zoek, ervaar ik steeds dat Hij zegt: ‘Tsunami-doorbraak’. Een tsunami-doorbraak betekent een gigantische doorbraak in de gemeente van God om zijn gemeente te zegenen en de wereld te helpen.

De Bijbel spreekt over een schare die niemand tellen kan, dat houdt zeker een tsunami-doorbraak in. In Handelingen 2 zie je dat de Geest valt op alle vlees, dat zijn geweldige golven van God. Juist nu de aarde zo vol is met mensen, geloof ik dat er nog een grote golf van Gods heerlijkheid over de aarde zal komen. Dit is de tijd om te geloven in een tsunami-doorbraak.”

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen