Arnoud en Rik begonnen te bidden voor bevrijding: hoe groeide dat en welke ‘fouten’ liggen hierbij op de loer?

Arnoud Troost en Rik Ouwendijk kregen een sterke honger naar het werk van de Heilige Geest in hun leven en besloten te gaan bidden voor openbaring over het uitdrijven van demonen. Hoe zijn ze dat eigenlijk gaan doen? Ze nemen ons mee in hun zoektocht.

In de zomer van 2020 bestudeerden Arnoud en Rik de Bijbel en werden erdoor geraakt hoe Jezus mensen genas en bevrijdde van boze geesten, vervolgens droeg Hij Zijn volgelingen op om Hem na te doen. “We kregen hier een honger naar en zijn gaan bidden om openbaring van de Heilige Geest, omdat Lukas 16:17 spreekt over het feit dat het uitdrijven van demonen een gelovige als teken zal volgen. Vervolgens zijn we simpelweg gaan uitstappen.”

Rik weet nog wat een van de eerste keren was. “Ik woon tegenover de supermarkt en we zagen hoe een oude vrouw door haar knie gegaan was op straat. Toen zei ik tegen Arnoud: ‘Kom, we gaan naar buiten om voor haar te bidden.’” Hij beschrijft het als ‘kapot eng’, en ze merkten ook geen verschil na het gebed.

“Maar dit was een eerste, belangrijke stap. Het was een opmaat om met elkaar te connecten en samen te gaan groeien in geloof en openbaring. We wilden gaan doen wat in Gods Woord beschreven stond.”

Demonie en bevrijding
Naast genezing kwamen zij al snel ook bij het thema ‘demonie en bevrijding’ uit. Arnoud: “Bij dat thema denk je al snel aan Afrika en niet aan Nederland. We ontdekten echter dat demonen zeker ook in Nederland zijn, maar dat we het vaak ‘ontkennen’ of gewoonweg niet zien als demonie, omdat we het bestempelen met een ‘label’.

“Voorbeelden die wij tegengekomen zijn, zijn: concentratiestoornissen, borderline, manische depressie, eet stoornissen, angst stoornissen, maar ook simpelweg stemmen in iemands hoofd.”

Voorbeelden die wij tegengekomen zijn, zijn: concentratiestoornissen, borderline, manische depressie, eet stoornissen, angst stoornissen, maar ook simpelweg stemmen in iemands hoofd. In Nederland labellen wij het vaak als een psychisch probleem omdat de dokter dit zegt, terwijl mensen in Afrika zeggen: ‘Die is bezeten.’ Het begint allemaal met openbaring, open geestelijke ogen van het verstand/hart (Efeze 1:17-18).

De eerste keren
Arnoud gaat terug naar een van de eerste personen voor wie ze voor bevrijding gingen bidden. Die was gekomen naar aanleiding van hun aanmelding op de wereldkaart van Isaiah Saldivar. Hij vertelt: “Het was iemand die psychisch in de knoop zat, ondanks dat ze wel bekeerd was. We baden voor haar en spraken de demonen aan, die enorm wild begonnen te manifesteren. Met veel kabaal gingen ze eruit. Dat was bij Rik thuis in Bodegraven.”

Ze kregen door dat ze in een overduidelijke, geestelijke strijd verwikkeld waren, er is vrijwel niets natuurlijks aan. “Toen kwamen we in het proces, waarin we ons afvroegen: hoe werkt dit dan? Hoe word je krachtiger?”

“We waren zelf behoorlijk hard aan het werk, en het duurde soms meer dan drie uur.”

Ze zagen wel vruchten, maar toch ervoeren ze dat er iets ‘miste’. “We waren zelf behoorlijk hard aan het werk, en het duurde soms meer dan drie uur. Mensen waren na zo’n sessie letterlijk gesloopt. Ook waren er momenten dat we ons afvroegen of alle demonen er wel uit waren.”

Ze hadden een ingewikkelde methode waarbij eerst vloeken verbroken moesten worden en hele vragenlijsten doorgesproken werden, inclusief alle zestig vooroudervloeken, zegt Arnoud ironisch. “Mensen kregen geestelijk een pak slaag. Dan zeiden we: ‘Demon van lust, je bent ontmaskerd, het licht schijnt op je.’

Lange sessies
Al snel gooiden ze het roer om en gingen, mede door filmpjes die ze op YouTube tegenkwamen, stoppen met de lange sessies. “Een prediker liet ons zien dat je geen urenlange bevrijdingssessie hoeft te doen, omdat Jezus en de discipelen ook niet zo te werk gingen. Zij spraken de demonen aan, wetend dat de Geest die in hen veel sterker is dan de demonen waarmee ze te maken hebben.”

De lange praatsessies met demonen vonden ze eigenlijk ook niet terug in de Bijbel. Eén keer vraagt Jezus de bezetene van Gardara iets, maar het is niets om theologie op te bouwen, zegt Arnoud. Ze gooiden het over een andere boeg. “We zijn onze binnenkamer in gegaan en versterkten onze relatie met God en met de Heilige Geest. Het irriteerde ons in onze Geest dat we voor ons gevoel zelf aan het worstelen waren met de demonen en dat we zo lang bezig waren. We ervoeren dat God het niet zo bedoeld heeft en gingen bidden om openbaring.’’

Nieuwe manier
In de sessies die erop volgden, begonnen ze met aanbidding en nodigden Arnoud en Rik Gods tegenwoordigheid uit in de kamer. “wij zijn volledig afhankelijk van de Kracht van de Heilige Geest die in ons (in de gelovigen) woont, zonder Zijn aanwezigheid kunnen wij helemaal niets’’. Het proces van aan onszelf afsterven en onszelf verloochen wordt op deze manier zo tastbaar, de Heilige Geest wordt groter in jou, terwijl je zelf kleiner wordt. Jouw gedachtes maken plaats voor Zijn gedachtes. Dit is de enige manier waarop de Heilige Geest je kan leiden en sturen.’’

Nadat zij dit gedaan hebben leggen zij de persoon waarvoor zij gaan bidden de handen op om hen te vullen met de Heilige Geest. De tegenwoordigheid van de Geest is alles, ‘daar waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid (2 kor 3:17-18).’

Autoriteit
De autoriteit om demonen uit te drijven is door Jezus gegeven aan de gelovigen (matt 10:1), deze autoriteit moeten wij als gelovigen gebruiken om de boze machten weg te sturen. “Precies zoals Jezus het deed, duidelijk en krachtig. Overdreven schreeuwen en jezelf 100 keer per minuut herhalen is niet nodig maar duidt eerder op een gebrek aan inzicht en openbaring van jouw identiteit en positie in Christus. 

Daarnaast heeft Jezus de Naam boven elke andere naam (Efeze 1:21) en is het diep graven of per se moeten achterhalen van namen van demonen dus ook niet nodig. De functie van de demoon benoemen zien we Jezus wel doen. Dus: ‘Geest die die depressie veroorzaakt, ga eruit in de Naam van Jezus’. Of gewoon: ‘Elke demoon in dit lichaam, ga eruit in Jezus Naam’.”

“Soms beginnen demonen al te manifesteren zodra mensen bij ons de ruimte binnen komen lopen, soms zelfs al de avond ervoor.”

“Zodra wij dit doen zien wij vrijwel altijd dat de demonen beginnen te manifesteren en het lichaam gaan verlaten”, legt Rik uit. “Soms met heftige manifestaties, maar soms ook helemaal niet. Soms duurt het wat langer dan een andere keer. Soms beginnen demonen al te manifesteren zodra mensen bij ons de ruimte binnen komen lopen, soms zelfs al de avond ervoor. Demonen komen aan het licht door de aanwezigheid van Gods Geest.

Belangrijk is te beseffen dat demonen geen macht hebben, deze macht is gegeven aan Jezus en heeft Jezus vervolgens aan zijn volgelingen gegeven. Deze macht kunnen wij gebruiken door samen te werken met de Heilige Geest.”

Discipelschap
Rik en Arnoud zetten tegenwoordig echt in op discipelschap. We leggen de mensen die bij ons komen het belang van bekering, waterdoop en doop in de Heilige Geest uit. We vertellen hen wat hun positie is in Christus en dat zij daarmee zelf horen te heersen over de omstandigheden in hun leven. Naast het bidden voor bevrijding bidden zij ook voor genezing, voor emotioneel herstel en geven zij profetische woorden mee. Het gaat uiteindelijk niet om de bevrijdingen of genezingen, maar omdat we (en bovenal God!) van de mensen houden. Mensen gaan veranderd en bevrijd weg en ervaren Gods liefde door de aanwezigheid van Zijn Geest in hen zo sterk. Dit geeft zoveel voldoening!

Rik en Arnoud leiden samen met hun vrouwen een gemeente in Bodegraven genaamd ‘House of Miracles.’ Via info@houseofmiracles.church kun je met hen in contact komen.

Op zaterdag 24 juli organiseren Arnoud en Rik vanuit hun gemeente ‘House of Miracles’ een Dag van Training. Tijdens deze sessie zal je Bijbelse inzichten ontvangen over autoriteit, de geestelijke wereld en praktisch handvatten krijgen om dit te gaan doen.

Klik hier om je op te geven.

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen