Revive

Drie belangrijke feiten

Jezus heeft satan en zijn hele rijk totaal verslagen en Hij heeft hem ontdaan van al zijn wapens. Dit kun je zien als satans best bewaarde geheim. Het enige middel dat hij...

Wat is Nieuwtestamentische profetie?

In het Nieuwe Testament krijgen we de indruk dat het leven van de eerste gemeente vol was van profeteren:  “Nu waren er te Antiochië in de gemeente aldaar profeten en leraars…” (Hand. 13:1).“Want...

Een brief aan mijn zonen over porno

Mijn lieve zonen, Het oog ziet veel goed en kwaad in dit leven. Waarneming leidt tot wording. Wat we voortdurend voor onze ogen en ons denken stellen, zal vormgeven aan en bepalen wie...

Dappere held?

Het zijn donkere tijden wanneer Gideon in de wijnpers nog wat tarwe probeert te redden uit de handen van de Midjanieten, die al zeven jaar lang alles stelen van de Israëlieten. In Rechters...

Shaniz (8) uit Kenia: ‘Houd vol!’

In het westen associëren we corona vooral met zorgmedewerkers, overbelastte ziekenhuizen en kwetsbare ouderen. Dagelijks komen allerlei cijfers voorbij. Wat daar meestal niet uit af te lezen is, is wat het doet...

Zie ik geef U de macht

Hoe onvoorstelbaar is het voor ons om te beseffen dat God satan al eeuwenlang heeft getolereerd, terwijl hij hier op aarde rondgaat en zelfs doet alsof hij God is! Kun jij dat...

De genadebril: de persoon van Christus en Zijn volbrachte werk

“Want in Hem zijn alle dingen geschapen,  die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn...

Kai getuigde tegen zijn verhandelaar

De dertienjarige Kai* voer op het Voltameer in een klein vissersbootje en werkte zich in het zweet om netten naar binnen te halen. Tot hij ineens een telefoon hoorde afgaan. Kai keek...

Revive