Tom de Wal

Wat is Gods plan voor ondernemers?

Veel christelijke ondernemers kunnen niet echt lekker hun plek vinden in de kerk en in Gods Koninkrijk. Hoe kan het dat ondernemers zich hier vaak niet thuis voelen, als je kijkt naar...

Hoe meer menselijke controle, hoe sneller opwekkingen verdwenen

In het vorige artikel hebben we gelezen waarom het belangrijk is om opwekkingen te bestuderen. In de video-uitzending die bij het artikel hoort hebben we gezien dat er in de tijd van...

Tom de Wal