Bekeerd, en wat komt er dan?

We spreken in onze kerken over berouw en bekering. De oproep om je hand op te steken of naar voren te komen bij een bekeringsoproep is in sommige kerkstromingen gemeengoed. Ik doe zulke uitnodigingen ook. Het is prachtig om mensen onder tranen of met volle overtuiging een zondaarsgebed te zien bidden. Feest in de hemel. Maar hoe gaat het daarna verder? Zo’n bekeringsmoment is niet het doel, maar het begin van een levenslang avontuur. Een koninklijke reis. Dat is de realiteit die Jezus kwam brengen en het evangelie dat Hij predikte. Het Koninkrijk van God en hoe we daarin mogen leven, is het grote verhaal van de Bijbel. Een uitdaging voor ons allemaal!  

Tekst: Martin Koornstra

Eindelijk

Het Oude Testament ademt verwachting uit naar een nieuwe tijd. Er wordt afgeteld naar de komst van een unieke koning met een totaal andere regering. ‘Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen’ (Jesaja 9:6) klinkt het verwachtingsvol uit de mond van de profeten. Na lang (ver)wachten komt de nieuwe regering. Eindelijk! Jezus zegt: ‘De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws’ (Marcus 1:15). Het is zover. Gods Rijk is door Jezus op aarde geland. Het is dichtbij!  

Metanoia

Wat is er nodig om de dynamiek van dit prachtige Koninkrijk te gaan begrijpen? Jezus zegt: ‘Kom tot inkeer!’ Bekering of ommekeer is de toegang. Jezus heeft het mogelijk gemaakt om deel te worden van dit nieuwe Rijk. Maar hier bedoelt Jezus eigenlijk nog iets diepers. Het Griekse woord voor inkeer is metanoia. Dat betekent zoiets als verandering in je manier van denken. Vernieuwing van je mind-set. Je laat je oude, wereldse gedachtenpatronen omzetten in nieuwe. Bekering is dus niet alleen berouw over je zonden, maar een heilig verlangen naar reformatie. Jezus nodigt je uit om koninklijk te gaan denken en om hemels te gaan leven. Dat is compleet anders!

Nieuwe inzichten

Recent werd een nieuwe vissersboot te water gelaten op Urk. Een unieke viskotter die tachtig procent minder energie verbruikt. De bouwer had jaren geïnvesteerd om een veel zuiniger vaartuig te ontwerpen. Toen het schip bijna klaar was, kwam hij het woord metanoia tegen en gaf zijn viskotter deze naam. In het bouwproces was zijn denken compleet vernieuwd. Nieuwe inzichten ontstonden en innovatieve keuzes werden gemaakt. Het resultaat was een duurzame boot die totaal anders functioneerde dan alle vorige versies. Metanoia brengt verandering in je denken en resulteert in geheel nieuwe keuzes.

Geprogrammeerd

Na je metanoia nodigt Jezus je uit om ‘geloof te hechten aan dit goede nieuws’. Ergens geloof aan hechten betekent dat je die nieuwe mind-set uitleeft en vertaalt in acties en lifestyle. Je laat je gedrag niet langer bepalen door je oude denkpatronen. Je gaat leven vanuit hemelse principes en kiest steeds de koninklijke weg. Dit proces waarin je denken vernieuwd wordt en je gedrag wijzigt, kost tijd en moeite. Wij zijn namelijk allemaal opgegroeid met de principes van deze wereld. Onbewust zijn we verkeerd geprogrammeerd.

Buitenaards

Jezus zegt het zelf. ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat Ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn Koninkrijk is niet van hier’ (Johannes 18:36). De regering die Jezus brengt is niet te vinden op aarde en gaat tegen alle logica in. Het is buitenaards. Onvergelijkbaar en ongezien. Tegengesteld en averechts. Maar deze hemelse heerschappij moet wel doorbreken en zichtbaar worden op onze planeet. Laat uw Koninkrijk komen zoals in de hemel.

Een flinke klus

Wij groeien op met de verkeerde reflexen. We reageren vanuit ongezonde overlevingsmechanismen. Zelfs Petrus handelt na drie jaar leerschool van Jezus nog steeds op de oude manier. Wanneer een afdeling soldaten en dienaren van de hogepriesters komen om zijn Meester gevangen te nemen, grijpt Petrus zijn zwaard. Hij hakt het oor van Malchus af. Een heldendaad in de wereld waarin je jezelf verdedigt. Maar in het Koninkrijk van God is dit de verkeerde reactie. Daar vecht je niet terug, maar keer je de andere wang toe. Gelukkig lost Jezus het meteen op en kleeft het oor er meteen weer aan. Het eerste plakwonder! Met Petrus krijgen we te horen dat agressie nooit de koninklijke weg is: ‘Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen’ (Matteüs 26:52). Blijkbaar is de broodnodige verandering van denken een flinke klus en een lang proces, want dienaren van Koning Jezus strijden niet op deze manier. Onze wapens en methodes zijn niet van deze wereld.

Gans-Andere

De agressieve houding van Petrus tegenover de liefdevolle mentaliteit van Jezus is slechts één voorbeeld. Het karakter van God en de dynamiek van het koningschap dat Jezus brengt, is op alle vlakken anders. Daarom hebben Karl Barth en andere theologen God de Gans-Andere genoemd. De God die onvergelijkbaar en onverenigbaar is met alles wat hier op aarde gezien of ervaren kan worden. In alles is Hij afwijkend. Niet een beetje, maar helemaal en altijd, overal en in elk opzicht.

Transformatie

Alle stemmen om je heen schreeuwen dat je succesvol moet zijn, maar in Gods Rijk gaat het om vrucht dragen. Succes is tot jóuw eer, maar vrucht dragen doe je voor een ander. Je invloed wordt niet bepaald door de hoeveelheid mensen waar je leiding aan geeft of het aantal werknemers waar je over aangesteld bent, maar Jezus vraagt je hoeveel mensen je de voeten wast. Heersen wordt dienen. Bepalen wordt beïnvloeden. Macht wordt minzaamheid. Waar het in dit leven vaak gaat om geld vergaren en rijk proberen te worden, klinkt vanuit de hemel juist de uitnodiging om zoveel mogelijk weg te geven. Het zijn slechts een paar voorbeelden, maar je beseft dat onze leefwereld in geen enkel opzicht overeenkomt met de hemelse dynamiek die Jezus is komen brengen. God is de Gans-Andere en zijn Rijk is 100% origineel. Laten we steeds opnieuw deelnemen aan de hemelse ontdekkingsreis om koninklijk te gaan denken én koninklijk te gaan leven. Een transformatie die kan leiden tot een reformatie!

Wil jij leren hoe je deze lessen kunt toepassen in je leven? Geef je op voor het Groei Jaar van Royal Mission.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen