Ben Kroeske ziet de verkiezingsuitslag als een wake up call: “We hebben als kerk veel werk te doen”

Voorganger Ben Kroeske had de hoop en verwachting dat de uitslag van de verkiezingen ons land een andere richting op zouden sturen. Iets meer van onze vrijheden terug en een conservatiever, christelijker karakter, zegt hij. Dat viel echter tegen. “Mijn eerste reactie was wel: ‘Wow, het land drijft verder af van God, we hebben als kerk echt werk te doen.’” In dit artikel blikt hij terug op de uitslagen, hoe we hier als christenen mee om kunnen gaan, en vertelt hij hoe deze uitslagen voor hem olie op het vuur zijn om nog meer mensen met het evangelie te bereiken.

“Ik had de hoop op toch een conservatiever, ander geluid. Maar de uitslag was meer van hetzelfde van wat we al hadden, plus nog een schep er bovenop. Voor mij was het dus een wake up call, ik besefte weer: dit is de staat van ons land.”

“De christelijke partijen zijn zó’n klein deeltje, vergeleken met wat we al hebben. We zijn echt een klein kringetje! Blijkbaar is de situatie in Nederland in die mate, dat we zo’n uitslag krijgen. We drijven af van God en van Zijn normen en waarden. Als je met natuurlijke ogen kijkt, dan kun je zeggen: het ziet er niet best uit voor de godsdienstvrijheid en voor de normen en waarden van ons land.”

Echter besluit Kroeske om hier juist met geestelijke ogen naar te kijken, wat de situatie anders maakt. “Als je op die manier kijkt, besef je: ‘Wow, we hebben echt werk te doen.’ In Johannes 4:35 staat: ‘Zegt u niet: Nog vier maanden, en dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Sla uw ogen op en kijk naar de velden, want zij zijn al wit om te oogsten.’ In Jesaja 60: 1-3 staat dat het duisterder wordt in de wereld, maar dat het licht over ons zal schijnen. We geloven dat dit de tijd is dat zowel licht als duisternis toenemen. Dit is ons moment om op te staan.”

Evangelie
Juist het evangelie is hét middel tegen wat er nu gaande is in de wereld, zegt Kroeske. “God stuurde geen politicus, wetenschapper of professor. Hij stuurde een Redder. Dat is nog steeds de enige oplossing voor ons land: Jezus prediken als Redder.”

“De god van deze wereld heeft de ogen van de mensen verblind, maar als we het evangelie prediken dan schijnt het licht. Dat gaat harten transformeren. ‘Gerechtigheid verheft een land’, zegt de Bijbel. Deze gerechtigheid komt alleen door wedergeboorte en de wedergeboorte komt door het horen van het evangelie.”

“We moeten handelen en wandelen als ambassadeur van dat koninkrijk. We kunnen zo bezig zijn met het aardse, dat we onze ware missie vergeten.”  

“De situatie in de wereld heeft in mij nog meer aangewakkerd dat we niet van deze wereld zijn, maar van een ander hemels koninkrijk. We moeten handelen en wandelen als ambassadeur van dat koninkrijk. We kunnen zo bezig zijn met het aardse, dat we onze ware missie vergeten.”  

Opgebrand
Want de toekomst van de huidige aarde, daar is weinig hoop uit te halen, benadrukt Kroeske. “De Bijbel zegt dat de aarde gereserveerd is voor het vuur en opgebrand gaat worden. Juist nu racen we naar de terugkomst van Jezus. De enige reden dat Hij nog niet is teruggekomen, is omdat God geduldig is met deze wereld. Mensen moeten nog gered worden, voordat alles gaat smelten.”

“Het is goed om de wereld proberen te verbeteren, daar is niets mis mee. Maar onze kernmissie is: mensen van de duisternis brengen naar het licht. Dat gebeurt door de verkondiging van het evangelie. Voor mij is de verkiezingsuitslag echt olie op het vuur om nog meer het evangelie te prediken. Via welke route dan ook: op zondagen, online, op de straten.”

“Zo kunnen we dit land bevloeien met de kennis van de heerlijkheid van God. Dat kan alleen met geestelijke wapens.”


“Zo kunnen we dit land bevloeien met de kennis van de heerlijkheid van God. Dat kan alleen met geestelijke wapens. Jezus kwam niet om het Romeinse rijk omver te halen – en Hij had ook geen politieke wapens. Zijn enorme invloed kwam omdat harten transformeerden, doordat Zijn Naam gepredikt werd. Dat is de eeuwige vrucht, waar wij als christenen toe geroepen zijn.”

“Hoe zou Nederland eruitzien als een paar miljoen mensen tot bekering komen? Dan heb je een complete transformatie, zowel op economisch, educatief als politiek vlak. Nu wordt deze plek ingenomen door mensen die geestelijk dood zijn, maar dan wordt het heel anders.”

Gefocust

Tot slot vertelt Ben dat het hem zelf met beide benen op de grond zet én dat het belangrijk is om nu gefocust te blijven. “Als ik kijk naar mijn eigen bediening, dan ben ik erg dankbaar dat God mensen radicaal verandert. Maar ik besef steeds meer: dat is een korreltje zand in de woestijn. Er is zoveel werk te doen. Dus laten we maar flink kerken planten, het evangelie prediken, Bijbelscholen oprichten en als Nederlanders nieuwe leiders trainen. Zo maken we ruimte voor de Heilige Geest en voor eeuwigheidszaken.”

“Ik geloof dat het voor deze tijd cruciaal is om als gelovigen niet afgeleid te raken van onze kernmissie. Er komt zoveel op ons af waar we verontrust of boos over kunnen worden, maar laten we onze ogen gericht houden op Jezus. Het maakt Hem niet uit wie er in het torentje zit. Laten we zorgen dat we in vuur en vlam blijven staan voor Hem en heilig blijven voor Zijn komst!”

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen