Benjamin en Rebecca maken videoserie in Israël voor Nederlandse kinderen: “Belangrijk om hen liefde voor Israël mee te geven”

De Nederlandse Benjamin en Rebecca Kroese wonen in Israël. Hun verlangen is landen te bereiken om naast Israël te gaan staan. Een van de manieren waarop ze daar invulling aan geven, is door hun videoproductiebedrijf ‘Frontline Media’. Bij ‘Frontline Media’ produceren ze video’s voor diverse opdrachtgevers, waaronder drie Israëlorganisaties uit Nederland. Voor Stichting Steunfonds Israël / Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies maken Benjamin en Rebecca een videoserie op locatie. De serie gaat o.a. over Bijbelse plaatsen, gewoontes en feesten. Dat doen ze samen met het Nederlandse echtpaar Albert en Martha Groothedde die de video’s presenteren. De serie heet ‘De Verkenners’ en is vooral bedoeld voor kinderen tussen de acht en twaalf jaar. De organisaties zeggen op de website het belangrijk te vinden om bij kinderen al op jonge leeftijd “liefde voor Israël en betrokkenheid bij het Joodse volk te stimuleren”.

Benjamin vertelt: “Over het algemeen is er in Nederland niet veel onderwijs over Israël dat goed gefundeerd is. Veel kerken vertolken Bijbelteksten over Israël vaak naar het persoonlijke christelijke leven. Onderwijs dat puur over Israël gaat en over de rol die het land en het volk innemen, hoor je veel minder.

Een deel van onze roeping is het bereiken van landen om naast onze oudere broer Israël te gaan staan. Als we de jonge generatie kunnen bereiken op een leuke, frisse manier, is dat een belangrijke stap.

Wanneer ze dan naar groep acht of het voortgezet onderwijs gaan, hebben ze al een goed fundament meegekregen. Als ze dan andere geluiden horen, bijvoorbeeld de regelmatig eenzijdige berichtgeving over Israël in de mainstream media, kunnen ze er tegenover zetten wat ze hebben geleerd. Ze weten dan wat God zegt over Israël.”

Levensveranderend
De video’s zijn gratis te bekijken op de website en op YouTube. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden op de basisschool bij een Bijbelvertelling of in het verenigingsleven. Hoewel ze ontwikkeld zijn met de focus op kinderen, zijn ze door de mooie beelden en interessante informatie, ook erg leuk voor volwassenen om te kijken.

Benjamin: “Van verschillende volwassenen heb ik al gehoord dat ze erg enthousiast zijn. Het is ook gewoon echt mooi. Bijvoorbeeld, Albert, die met zijn vrouw de video’s presenteert, is theoloog en weet heel wat interessante feiten te vertellen.

Ik hoop dat als mensen de video’s kijken, ze nieuwsgierig worden om naar Israël te komen”, vervolgt Benjamin. Het zal je beeld van Israël en het Joodse volk veranderen. Als je hier komt om het land van God te zien, ga je de God van het land zien. Dat verandert je leven.”

“als je dorst naar opwekking in nederland, bid dan voor israël.”

Boodschap voor de kerk
Het produceren van de video’s is voor Benjamin en Rebecca een manier om de jonge generatie in Nederland te helpen Gods hart voor Israël en Zijn volk te ontdekken. Maar ook op andere manieren willen ze zich inzetten Nederland te bereiken.

Volgens Benjamin is dat niet alleen in het belang van Israël, maar ook in het belang van de kerk. In Handelingen 3:19 predikt Petrus: ‘Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere…’

Benjamin: “Petrus roept dit naar het Joodse volk, maar ik geloof dat er ook een boodschap voor de kerk in zit. Ik geloof dat wanneer de kerk zich bekeert van lauwheid/onverschilligheid ten opzichte van Gods land en volk en echt voor Israël gaat bidden, er tijden van verkwikking voor de kerk zullen komen. Met andere woorden: als je dorst naar opwekking in Nederland, bid dan voor Israël.”

Blog
Wil jij Gods hart voor Israël beter leren kennen en/of leren voor Israël te bidden, maar weet je misschien niet hoe? De komende tijd zal Benjamin regelmatig een blog posten op Revive. Daarin zal hij delen waarom het belangrijk is Gods hart voor Zijn volk te kennen. Het zal een tiendelige serie zijn: ’10 redenen om Israël lief te hebben’. Houd de website dus de komende tijd in de gaten en laat God jouw hart aanraken voor Zijn land Israël en Zijn Joodse volk.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen