Bert Dorenbos: “Er is opwekking gaande in Nederland”

Als ik bij Bert en Willy aankom bij hun woning in Hilversum, word ik warm onthaald en voor ik het weet zit ik bij ze op de bank te luisteren naar hun verhalen. Nog voordat ik mijn eerste vraag heb gesteld, zijn al vele anekdotes de revue gepasseerd. Over hun huwelijk zegt Bert: “God heeft ons een geweldig huwelijk gegeven, al meer dan 55 jaar. We zijn dankbaar voor onze kinderen en kleinkinderen.” 

Maar Bert en Willy hebben ooit een belofte gedaan: “We willen ons de rest van ons leven identificeren met het ongeboren kind, dat schreeuwt om leven in de moederschoot.”  Bert neemt me mee in de geschiedenis van zijn stichting Kies Dan Het Leven. Hij vertelt: “We bereiken weinig rondom abortuswetgeving en andere geestelijk beladen thema’s, omdat Gods Woord in Nederland grotendeels uit beeld is geraakt. God zelf heeft hier al over gesproken, o.a. in Deuteronomium 30.

Daar zegt Hij bij monde van Mozes: ‘Want ik gebied u heden de Heere, uw God lief te hebben, in Zijn wegen te gaan, Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven…’, en verderop: ‘Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb Ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de Heere Uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen […]’.

“Deze ‘wet’ geldt vandaag nog steeds: God breekt dingen af, als wij niet naar Hem willen luisteren.” 

Terug naar Gods Woord
Mijn kleinzoon attendeerde me op dit vers, waar de naam van de stichting uit is voortgekomen. We moeten dus terug naar Gods Woord, naar zijn regels, naar Zijn beloften. Ons welzijn, ons leven – niet alleen dat van het ongeboren kind – is daaraan gekoppeld. De keuze is daarbij aan ons, maar God stelt voor: ‘Kies dan het leven!’

Daar tegenover staat de vloek. Jezus vertelde de mensen in Zijn tijd ook, dat de tempel vernietigd zou worden, omdat men de Messias niet had willen zien. Deze ‘wet’ geldt vandaag nog steeds: God breekt dingen af, als wij niet naar Hem willen luisteren.” 

Hoog achten
Bert vervolgt: “Ik ben recent meer gaan beseffen hoe belangrijk het is om Gods Woord hoog te achten en tijd te maken voor gebed. Hoe is het daarmee gesteld in ons eigen leven, in dat van de Pro-Lifers? Ik ben zelf serieuzer gaan lezen. En ik schrijf dagelijks een overdenking. Bij gelegenheid stel ik -bekenden en onbekenden – de vraag: ‘Hoe is het met uw stille tijd?’

Mensen reageren vaak verrast en zeggen dan iets in de trant van ‘daar zou ik meer aan moeten doen’. Dan antwoord ik: ‘Van harte gefeliciteerd. Dit is opwekking!’ Want als mensen in hun hart ervaren dat ze verkeerd zitten, is het begin daar, van een verandering waarin Gods Geest Zijn werk kan gaan doen.”

Opwekking  
Over het geestelijk klimaat in Nederland is Bert positief. “Onder de oppervlakte van secularisatie zie ik opwekking! We zijn onze wortels niet kwijt, dit land is christelijker dan we denken. Voorbeelden van opwekking die ik zelf heb mogen zien in mijn leven, is de stichting en het succes van de Evangelische Omroep en de Pro-Life beweging. De EO groeide als kool in die eerste jaren en toen ik werd gevraagd om er directeur te worden, werd ik gefeliciteerd door de Raad van Bestuur van de bank waar ik toen werkte.

“Toen ik op een gegeven moment met vijftigduizend jongeren in de ArenA stond en Henk Binnendijk sprak, besefte ik het wonder dat God had gedaan.”

Maar men zei ook dat de EO binnen een jaar zou verdwijnen, toch werd het de grootste omroep van Nederland. Toen ik op een gegeven moment met vijftigduizend jongeren in de Arena stond en Henk Binnendijk sprak, besefte ik het wonder dat God had gedaan. Maar het was wel tegen de stroom in! 

Een ander voorbeeld is de Pro-Life beweging, die ook enorm is gegroeid in een korte tijd. Kijk bijvoorbeeld naar de Mars voor het Leven, waar de laatste keer meer dan tienduizend mensen aan meededen.”  

Rare fratsen
Berts handelsmerk zijn de ‘rare fratsen’, zoals hij ze noemt. Radicale initiatieven, die niet elke dominee hem na doet. En dat hoeft van hem ook niet. Maar Berts grootste voorbeeld is Jezus zelf, die ook van alles durfde en tegen de stroom in ging. “En ja, dan kom je tegenstanders tegen.” Dit was Berts ervaring bij de EO, die ‘groeide tegen de klippen op’. Maar tegenstand was er misschien nog wel meer in de Pro-Life beweging, want abortus is een beladen onderwerp.

Dit wordt duidelijk als Willy vertelt over een anekdote van een aantal jaren geleden: “We hadden de mogelijkheid om 1 miljoen baby-modellen (kleine, plastic foetus modellen, red.) af te nemen uit Duitsland. Bij een persbericht dat we aan het ANP deden toekomen, stuurden we zo’n baby-model mee. Ik werd de volgende dag direct gebeld door een journalist: ‘Zijn jullie van plan om deze baby-modellen huis aan huis te verspreiden?’, waarop ik antwoordde: ‘Nou, als dat zou kunnen!’ Vervolgens was het hele land in rep en roer, omdat men dacht dat we alle huishoudens in Nederland zouden voorzien van zo’n plastic model – wat we helemaal niet van plan waren!”

“Opwekking is vaak klein. Opwekking is bij iedere christen die zegt: ’tja, ik zou er meer aan moeten doen!'”

Bert sluit af met een pleidooi voor internet en de technologische mogelijkheden. “Zonder boekdrukkunst was er geen Reformatie geweest. We moeten sociale media gaan zien als een groot platform voor opwekking. We hebben het te vaak over de Big Tech en hun macht.

Maar ik zou ervoor willen pleiten dat de sociale media een geweldig middel om Gods koninkrijk gestalte te geven en uit te breiden. Ik ben persoonlijk bereid om hier in te investeren.”  Maar het gebeurt ook in het kleine. “We moeten niet teveel naar grote bewegingen kijken”, vindt Bert. “Opwekking is vaak klein. Opwekking is bij iedere christen die zegt: ‘Tja, ik zou er meer aan moeten doen!'”

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen