Beruchte rapper João Pedro ontmoette God na gevangenisstraf: “Ik werd diep geraakt door Zijn liefde”

João Pedro werd geboren in Angola, maar kwam na omzwervingen in Maastricht terecht. Daar kreeg hij verkeerde vrienden en werd een beruchte rapper. “We rapten over drugs, drank, geweld en seks. Daarmee braken we door op nationale tv.” Echter liep dit leven volledig uit de hand. In dit artikel vertelt Pedro hoe God hier een verandering in bracht.

“Als jongste van negen kinderen, groeide ik op in Angola en verloor mijn moeder op vijfjarige leeftijd. Mijn broer, net tot geloof gekomen, vertelde haar nog vlak voor haar dood van Christus. Mijn vader, een succesvolle zakenman was uit beeld.” 

“Vanwege de oorlog, probeerden mijn broer en zussen naar Engeland te vluchten, maar het werd Nederland. Na vijf jaar AZC, kregen we een verblijfsvergunning en belandde ik met een zus in Maastricht. Ik was niet zo gemakkelijk. Ik wilde bewust naar een school, ver onder mijn niveau, waar de meeste probleemjongeren op zaten. Ik vond het niet fijn als mijn broer ons op kwam zoeken en over God praatte. Hij sprak me streng aan op mijn gedrag.” 

“Ik werd een beruchte rapper in Limburg en brak door op de nationale tv, de TMF en platforms als 101Barz.”

João kreeg verkeerde vrienden en kwam in de criminaliteit terecht. “Ik had niet veel geld en kreeg verkeerde vrienden. Zij hadden dure kleren, omdat hun broers en vaders dealers waren. Dus was de keuze snel gemaakt. Ik vond liefde en bescherming bij die jongens. Ik was zelfs bereid om mijn leven voor hen te geven. We deden dingen waar je jaren de gevangenis voor in moet.”

“Ook was ik talentvol in muziek. Ik werd een beruchte rapper in Limburg en brak door op de nationale tv, de TMF en platforms als 101Barz. Wij rapten waar hiphop over gaat: over drugs, drank, seks en geweld. Waar vrouwen ‘hoeren’ worden genoemd en gedreigd wordt met verkrachting. Voordat we gingen knokken, draaiden we het lied ‘Die slow’ van 2Pac om ons op te fokken. Hiphopmuziek werd een ‘vaderfiguur’ voor mij.”

Gevangenis
“Toen ik 18 jaar was, kwam ik na een groepsgevecht twee weken volledig geïsoleerd vast te zitten. Mijn matties waren trots op me dat ik niemand had verraden. Maar in de gevangenis had ik nagedacht. Als ik door zou gaan met hoe ik leefde, zou het mijn dood worden of een lange gevangenisstraf. En dan kwam er van mijn andere talenten ook niets terecht. Ik had er mijn ondergang niet voor over. En ook de zaadjes die geplant waren door mijn broer, ontkiemden. Ik begon meer aan God te denken.”

Uit de gevangenis kreeg hij goede gesprekken met een moeder van één van zijn criminele vrienden. Bij haar kwam hij een liefdevolle evangelist tegen.

“‘Als U bestaat, red mij dan uit deze ellende.’ God hoorde naar mijn gebed.”

“Het raakte me zo wat hij vertelde over Jezus, Die ook voor mij stierf. In deze extreem moeilijke periode waarin ik geen geld, schoolopleiding, maar wel schulden had, riep ik de naam van God aan. ‘Als U bestaat, red mij dan uit deze ellende.’ God hoorde naar mijn gebed. Er kwam zoveel vrede! Er viel een last van mijn schouders en ik ontving zoveel rust!”

In vuur en vlam voor Jezus!
Zijn vrienden zagen duidelijk zijn grote verandering, ook uiterlijk. “Ze keerden zich niet tegen me, maar hadden wel veel vragen. ‘Als God bestaat, waarom dit en waarom dat?’ Ik probeerde hen voor God te winnen en stond in vuur en vlam voor Jezus. Maar dat heeft verwijdering gegeven, omdat ze geen zin hadden in mijn gepreek. Mijn uiterlijk en innerlijk veranderden radicaal. Mijn rasta’s, neuspiercing, vlechten en oorbellen verdwenen.

Ik had mijn broek niet meer op half zeven. Ik ging graag naar de kerk en mijn familie stond perplex. Alle popmuziek deed ik weg en ik ging veel in de Bijbel lezen en bidden. Ik volgde tijdens een zomerkamp met jongeren een discipeltraining, werd gedoopt en bad meteen in tongen toen ik het water uitkwam. Ik stond zo in vuur en vlam voor Jezus!”

Eenzamer
Helaas is het zo niet gebleven want João viel weer terug in die wereld. “Ik was al mijn vrienden kwijt. Ook die van de muziekband. Eén keer per week kwam een evangelist uit Duitsland op mijn kamer. Maar ik werd steeds eenzamer, miste broers en zussen in het geloof en keerde samen met mijn vriendin terug naar die wereld.

Ik rookte weer joints, ging helemaal op in de hiphopmuziek en het werd steeds erger. Als het huis leeg is, kunnen er zeven andere geesten terugkomen. De wereld van aandacht, roem en faam leek aantrekkelijker. Mijn geloof stond op een zeer laag pitje.”

Failliet
Er gingen jaren voorbij en João opende trots zijn eigen restaurant als ‘selfmade man van de straat’. “In 2014 ging ik net niet failliet, maar verloor wel alles! Ik was weer blut en had niet eens geld om mijn auto te laten repareren. Ik had zoveel geld en energie in mijn restaurant gestopt. Ik raakte heel depressief en deed een zelfmoordpoging. Ik besefte ook dat ik het bij de Heer had verknald.

“Gelukkig zocht ik Hem ernstig en beleed mijn schuld. Ik huilde zoveel bij Hem.”

Want ik was zo teruggevallen nadat ik voor Hem in vuur en vlam had gestaan. Gelukkig zocht ik Hem ernstig en beleed mijn schuld. Ik huilde zoveel bij Hem. Ik luisterde veel naar Gods liederen, smeekte om vergeving en was constant met het Woord van God bezig. Ik moest leren om de Waarheid te aanvaarden en lief te hebben. Ook dat er weer vergeving was en hoe Hij in Christus over mij dacht.” 

Overal 22.22
God sprak tot hem door het getal 22.22, dat hij overal zag staan. “Ik zag het in de winkel, als ik een keer als Afrikaan op mijn horloge keek, was het telkens 22.22. Wat moest ik ermee? Ik ging in de Bijbel zoeken naar een hoofdstuk 22 met vers 22. En toen kwam ik bij Job uit en hoorde God duidelijk spreken. ‘Luister naar Zijn woorden en berg die op in je hart.’

Ik las verder: ‘Als je terugkeert naar God en het verkeerde uit je leven wegdoet, zul je in ere worden hersteld. Als je je geldzucht opzijzet en je goud weggooit, zal de Almachtige Zelf je goudschat worden, Hij zal je zuiverste zilver zijn! Dan zul je je weer verheugen in de Here en opzien naar God. Je zult tot Hem bidden en Hij zal naar jou luisteren. Al je beloften aan Hem zul je nakomen.’ Deze woorden sloegen in als een bom.”

Geest van benauwdheid
Het betekende ook een stuk bekering. “Ik las veel in de Bijbel, ook over vergeving. Ik moest zelf iedereen vergeven. Ik heb heel veel mensen vergeving gevraagd, mensen opgebeld, mails gestuurd. Ik moest Gods Woord gehoorzamen, doen! Ik moest alle boosheid en bitterheid afleggen, om van alle claims van satan af te komen. Langzaam maar zeker verdween de geest van benauwdheid. Ik ben weer zo blij in de Heer!

Jezus openbaart Zich steeds meer aan mij, in Zijn diepe lijden en ook als de Verhoogde Christus. Hij is gestorven onder mijn vloek. Hij Die aan de boezem van de Vader was, kreeg de volle lading. Maar ik weet dat de Heer mij vergeven heeft en Hij heeft me zo lief. Ik ben bekleed met Zijn gerechtigheid.”

Beloften
God vervulde alle beloften. “Laatst kreeg ik in een tijd van beproeving van mijn dochtertje van 10 jaar een Bijbeltekst, Jesaja 41 vers 10: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand.’ Ze had hem gezocht op internet en vond hem wel mooi voor mij. Zo lief! God heeft ook zo voorzien. We zijn weer uit de schulden en hebben weer een eigen goedlopende zaak. Ook hebben we een mooi huis in een rustige straat in België gekregen van God.

“Vooraan in de straat staat een kaal kruis en in het midden een hartje met ‘Jezus liefde’, mooi hè? Maar het belangrijkste is dat ik zoveel vreugde in God mag hebben.”

Ik loop zo de velden in om God te zoeken en met Hem te wandelen. Vooraan in de straat staat een kaal kruis en in het midden een hartje met ‘Jezus liefde’, mooi hè? Maar het belangrijkste is dat ik zoveel vreugde in God mag hebben. Daar getuig ik van, voor de supermarkt, op Facebook en in mijn blogs.” 

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen