Bijbels Beraad M/V wil Bijbelse visie op het huwelijk beschermen

Er zijn veel maatschappelijke discussies rond huwelijk, gezin, geslacht, man-vrouw relaties en seksualiteit . Christenen en kerken in Nederland hebben steun nodig om vanuit de Bijbel hier hun positie in te nemen. Een brede groep van onder meer predikanten en voorgangers is daarom een nieuw samenwerkingsverband gestart: de stichting ‘Bijbels Beraad M/V’.

Het is de bedoeling om via internet en bijeenkomsten toerusting te verzorgen over thema’s rond huwelijk en gezin. Daarbij wil Bijbels Beraad M/V zich ervoor inzetten om Bijbelse theologie te vertalen naar de pastorale praktijk. Het gaat immers bij al deze thema’s om mensen en relaties.

Laurens van der Tang is één van de initiatiefnemers en voorzitter van het bestuur van Bijbels Beraad M/V: ‘Met voorgangers, predikanten en christelijke organisaties hebben we eerder dit jaar een besloten studiedag gehouden over deze thema’s. Het was verrassend en bemoedigend hoeveel herkenning er was, over kerkmuren heen.

“Wij geloven dat het volgen van de leefregels van de Bijbel rond huwelijk en seksualiteit mensen gelukkig maakt. En ook kinderen bloeien op in de warmte van een veilig gezin met een vader en een moeder.”

We willen elkaar versterken en ons bezinnen op actuele ontwikkelingen. Wij geloven dat het volgen van de leefregels van de Bijbel rond huwelijk en seksualiteit mensen gelukkig maakt. En ook kinderen bloeien op in de warmte van een veilig gezin met een vader en een moeder.

Bijbel
Er zijn veel maatschappelijke trends die hier haaks op staan. We willen christenen in Nederland steunen door toerusting, met de Bijbel als uitgangspunt.’

De lancering van Bijbels Beraad M/V vond plaats op 10 december om 10.00 uur in christelijk centrum Hebron in Amerongen. Tijdens de bijeenkomst werd het woord gevoerd door acht verschillende predikanten en voorgangers vanuit verschillende denominaties, van reformatorische kerken tot evangelische gemeenten en migrantenkerken.

Bijbels Beraad M/V werkt in voorkomende gevallen samen met andere organisaties, waaronder GezinsPlatform.NL, Hart voor het gezin, NPV, Panel Presentie, RMU, ROV, TCC, Vernieuwd.com en De Vluchtheuvel.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen