Minister De Jonge betrekt Humanistisch Verbond bij gedragscode tegen ‘homotherapie’

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil zogenaamde ‘homogenezing’ aanpakken en daarom stuurde hij vorige week een onderzoek naar de Tweede Kamer, waaruit blijkt dat vijftien organisaties in Nederland zich zouden bezighouden met conversietherapieën. 

De minister heeft daarbij aangegeven dat hij een gedragscode voor kerken wil opstellen. Hiermee zou de overheid moeten kunnen bepalen wat kerken doen op het gebied van ‘ homogenezing.’ Ze hebben het Humanistisch Verbond gevraagd om deze gedragscode te helpen op te stellen.

Het Humanistisch Verbond vindt het idee dat homoseksualiteit ‘veranderd’ of ‘genezen’ kan worden, erg schadelijk. Ze willen ‘voorkomen dat niemand meer blootgesteld hoeft te worden aan enige vorm van conversietherapie.’

Samenwerking
Inmiddels hebben ze het plan al opgesteld, maar geven wel aan dat ze willen samenwerken met andere levensbeschouwelijke organisaties om hen ook inspraak te geven. Ze ontkennen hiermee dat ze alles zouden ‘voorschrijven.’

De Christen Unie en de SGP verzetten zich fel tegen deze vergaande vorm van overheidsbemoeienis. Kamerlid Carla Dik-Faber noemde het ‘ronduit bizar’, dat het Humanistisch Verbond in dit proces betrokken wordt.

Gevoelig
Het idee dat homoseksuele gevoelens bestreden of veranderd kunnen worden, is iets wat sowieso gevoelig ligt en waar geen open conversaties over mogelijk zijn. Vrijheid van meningsuiting op dit terrein wordt sowieso niet getolereerd.

Mensen die in conversietherapie geloven worden op deze manier – zo wordt middels wetgeving geprobeerd – monddood gemaakt. Desondanks zijn er vele honderden verhalen van mensen die dankzij de kracht van God af zijn gekomen van homoseksuele gevoelens, zie bijvoorbeeld hier en hier.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen