Burgemeester Almere moet beperkingen voor Schreeuw om Leven rond abortuscentrum opheffen

Vrijwilligers van stichting Schreeuw om Leven mogen flyers blijven uitdelen voor de deur van het abortuscentrum in Almere. Dit mogen ze ook gewoon combineren met het aanspreken van bezoekers. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland maandag 12 april 2021 bepaald.

Jarenlang heeft de gemeente Almere het flyeren én het aanspreken van bezoekers toegestaan. Maar op 8 januari van dit jaar legde burgemeester Weerwind (D66) de vrijwilligers opeens een aantal beperkingen op. De gemeente dacht een kans te zien, nadat een rechter had bepaald dat pro-life demonstranten geen bezoekers meer mogen aanspreken bij het abortuscentrum in Heemstede, vorig jaar.

Schreeuw om Leven ging in bezwaar tegen de beperkingen in Almere, maar ondanks dat werden ze direct van kracht. Daarop is de stichting naar de rechter gestapt voor een voorlopige voorziening. Afgelopen maandag oordeelde die dat burgemeester Weerwind zijn motivatie, het voorkomen van wanordelijkheden, niet voldoende heeft onderbouwd.

Beschuldiging van wanordelijkheden niet onderbouwd
Ook zijn argument ‘dat het algemeen bekend is’ dat bezoekers van abortuscentra zich geïntimideerd voelen door onze mensen, schuift de rechter terzijde. Volgens de rechter is niet duidelijk waarop dat is gebaseerd. Schreeuw om Leven werd al vaker beschuldigd van agressie en intimidatie, echter altijd zonder bewijs. De beschuldigingen gaan over andere steden én andere organisaties. Maar ze gaan pertinent niet over Schreeuw om Leven. Met deze uitspraak lijkt deze rechter oog te hebben gehad voor dat feit, in tegenstelling tot de rechter die oordeelde over de situatie in Heemstede, zegt de stichting.

De politie adviseerde de gemeente Almere geen aanvullende maatregelen te treffen omdat er de afgelopen jaren nooit noemenswaardige incidenten rond de kliniek in Almere zijn geweest, zo haalt de rechter aan. Verder hebben noch de kliniek, noch de politie, noch derden ooit melding gemaakt van intimiderend gedrag.

Recht op betogen
Vooralsnog hoort het belang van Schreeuw om Leven om te mogen betogen dan ook zwaarder te wegen dan dat van de kliniek, vindt de voorzieningenrechter. Het besluit om beperkingen op te leggen is daarom opgeschort tot zes weken nadat de gemeente officieel op het bezwaarschrift van Schreeuw om Leven heeft gereageerd.

“Ze houden zelfs de deur voor mensen open”
Saillant detail is een gesprek tijdens de hoorzitting, waarin de directeur van het abortuscentrum in Almere beweerde dat de mensen van Schreeuw om Leven zich expres lief en hoffelijk voordoen: ‘Ze houden zelfs de deur voor mensen open’, zodat het lijkt alsof ze daar werken. De landelijke coördinator reageerde daarop: ‘De enige keer dat ik een deur heb opengehouden was voor u, omdat u de handen vol had met colablikjes.’

Bron: stichting Schreeuw om Leven

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen