Canadese kerk houdt ‘ondergrondse’ dienst nadat overheid gebouw sluit

Het provinciebestuur in Calgary, Canada sloot kortgeleden het gebouw van de lokale kerk van Tim Stephens. De kerkleden bleven onverschrokken en hielden een illegale “ondergrondse” openluchtdienst op een geheime locatie, zo meldt Christian Headlines.

Volgens de gezondheidsafdeling van de provincie zou het gebouw gesloten blijven totdat de predikant Tim Stephens, “kon aantonen dat hij in staat is om te voldoen” aan de gezondheidsbeperkingen van COVID-19. Zo meldde de Canadese nieuwszender CBC.

De meeste kerken in de Verenigde Staten mogen zonder of met weinig beperkingen samenkomen. Maar voor kerken in Canada ligt dit anders. Die hebben nog steeds te maken met strenge regels. In Alberta mogen kerken slechts samenkomen met 15 procent van de capaciteit.

Deursloten veranderd
Stephens zei in een verklaring dat de gezondheidsafdeling de deursloten van de kerk had veranderd. Op een bordje op de deur staat: “Alberta Health Services heeft bevel uitgevaardigd dat dit pand voor het publiek gesloten is.” Toch weerhield dit de gemeenteleden er niet van om op zondag samen te komen voor de eredienst.

In een filmpje op Facebook is te zien hoe Stephens buiten predikt. Hij staat in een veld met op de achtergrond iets wat lijkt op een moeras of een meer. Op de achtergrond zijn aanwezigen te horen, waaronder kinderen. Niemand is echter zichtbaar in beeld.

Stephens, gekleed in een pak, predikte uit Openbaring 1:4-6.

Maandag zette de kerk in een bericht op Facebook: “Het buitengesloten zijn van ons gebouw en het gedwongen worden buiten bijeen te komen, heeft de samenkomst van de heiligen en de verkondiging van onze Heer Jezus Christus niet gestopt.” “We werden eraan herinnerd dat hij ’de getrouwe Getuige, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde’ is. “Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen (Openb. 1:5-6).”

Onveranderlijk in liefde voor God
Stephens meldde in zijn verklaring: “Boetes, rechterlijke bevelen, gevangenisstraffen en inbeslagname van eigendom zullen slechts de dwaasheid van hun acties aantonen en eer aan Christus brengen.”

“Ze kunnen het gebouw innemen, maar de kerk niet”, zei hij volgens de CBC. Adam Soos, een verslaggever voor Rebel News, woonde de dienst bij.

“Ik had het voorrecht om deze ondergrondse aanbidding bij te wonen. Maar uit vrees voor vervolging werd ons gevraagd niet te filmen”, schreef Soos. “De stemming was vrolijk, ondanks dat het gebouw gesloten was. De gemeenteleden baden voor degenen die hun kerkgebouw in beslag hadden genomen. Deze vreedzame strijders zijn onveranderlijk in hun liefde voor God. Elke regeringsfunctionaris die denkt deze mensen van aanbidding te kunnen weerhouden, voert een onoverwinnelijke oorlog. Aanbidding zal onophoudelijk blijven doorgaan.”

Stephens werd in mei gearresteerd na een dienst wegens het overtreden van coronaregels. Maar later werden de aanklachten ingetrokken.

Middel erger dan kwaal
In een blog van vorige maand erkende Stephens dat COVID-19 “ernstig” is. “Maar het middel mag niet erger zijn dan de kwaal”, gaf hij aan. Hij wees daarmee op problemen met de geestelijke gezondheid en zelfmoord. In zijn gemeente was “geen enkele besmetting” van COVID-19 geweest, schreef hij.

In de periode dat Stephens de blog publiceerde, mochten er slechts 15 personen per kerkdienst bij elkaar komen.

Hierover schreef hij: “Het beperken van de kerk tot 15 personen – wat de kerk in wezen belemmert om samen te komen – is tegen de wil van Christus en tegen het geweten van velen die de Heer der heerlijkheid willen aanbidden in gehoorzaamheid aan Zijn Woord.”

Klik hier voor het Engelse artikel.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen