Carin van Essen brengt dagboek uit op basis van de Bijbelse kalender: “Door naar Gods ritme te leven, kom je dichterbij je bestemming”

Voordat Carin dit dagboek op basis van de Bijbelse kalender schreef, droomde ze drie keer van een groot bakstenen huis, een huis van aanbidding waar ze inmiddels samen met haar man Peter van Essen bijna drie jaar wonen en werken. Een plek om Hem te aanbidden en mensen in Zijn aanwezigheid te brengen. Een plek om God te zegenen en Zijn volk Israël te zegenen. Een plek om te leven in Zijn ritme en de Bijbelse feesten te vieren. Met behulp van investeerders vestigden Peter en Carin zich toen in een voormalig protestants militair tehuis aan de bosrand van Apeldoorn. ‘His Homebase’ werd geboren. Er is nog ruimte voor investeerders, zegt Carin.

“We zien het als Gods thuisbasis waar mensen op bezoek mogen komen; wij logeren bij God. Iedereen die komt, mag zich thuis voelen. God is de Gastheer”, vertelt Carin. “Elke ochtend om 9 uur houden we een tijd van gebed en aanbidding en op maandagavond is er een aanbiddingsavond in een grotere setting.”

Dit zijn niet alleen mooie woorden. Je ziet het ook terug in de praktijk. “In onze vieringen komen we bij elkaar vanuit allerlei achtergronden. Van 10 tot 80 jaar, van vluchteling tot zakenman, van gereformeerd vrijgemaakt tot evangelisch. Samen richten we ons naar boven zoals David zo mooi verwoord in Psalm 16… Steeds houd ik de Heer voor ogen! We zingen, bidden en vieren”

Stap in gehoorzaamheid
Het vieren van de Bijbelse feesten bij His Homebase was voor Peter en Carin een stap in gehoorzaamheid aan God. “We voelden dat we niet alleen God moesten zegenen maar ook Zijn volk. Dat we niet alleen moesten bidden en aanbidden maar ook Zijn feesten moesten vieren. Veel dingen begrepen we nog niet, maar we werden door God uitgenodigd om Zijn kalender te ontdekken en te volgen en daar zijn we op ingegaan”.

Carin vergelijkt het met dit voorbeeld. Stel dat ze haar dochter toen die zes jaar was, voor het eerst zou vragen de ramen te wassen. “Natuurlijk zou ze dat de eerste keer niet perfect hebben gedaan. Maar haar inzet en gehoorzaamheid zou ik waarderen. Zo zijn wij ook begonnen met Gods kalender mee te bewegen, zonder dat we meteen precies wisten hoe dat werkt.”

“Toen bad ik: ‘Heer, als U het echt wilt, laat dan iemand van een uitgeverij mij benaderen’.” 

Al snel daarna vroeg God haar om een dagboek te schrijven. “Toen we hier kwamen wonen, ervoer ik sterk dat God tegen mij zei dat ik een dagboek moest schrijven op basis van de Bijbelse kalender en feestdagen. Eerst wilde ik dat eigenlijk niet. Ik vond het teveel, drie keer zei ik nee maar het bleef maar terugkomen. Toen bad ik: ‘Heer, als U het echt wilt, laat dan iemand van een uitgeverij mij benaderen’.” 

Ontdekkingsreis
Ongeveer een half jaar later stuurde Cees Scholten haar via Facebook een bericht waarin hij schreef: “Wordt het niet eens tijd om een boek te schrijven?” Bij navraag bleek er écht een uitnodiging te liggen. Daarop besloot Carin de uitdaging aan te gaan en ze is dankbaar voor de samenwerking met uitgeverij Scholten om het dagboek te schrijven. “Het werd voor mij echt een ontdekkingsreis en een persoonlijke Bijbelschool op zich”, vertelt ze.

Het dagboek is geschreven op een open manier; het is erop gericht schatten te ontdekken om je geloof te verdiepen en niet om je tot dingen te verplichten. “We hoeven niet wettisch om te gaan met Gods kalender, maar ze kunnen ons geloofsleven enorm verrijken, heb ik ontdekt. Er zijn zoveel diepe profetische inzichten die als een rode draad door Gods kalender heen lopen. Gebeurtenissen die gekoppeld zijn aan feesten, feesten die heenwijzen naar Jezus en de wederkomst. God verlangt ernaar dat al Zijn kinderen de rijkdom hiervan kennen!”

“Gods kalender, Zijn ritme en Zijn feesten geeft Hij als een geschenk aan ons. Als we dat links laten liggen, doen we onszelf eigenlijk tekort. Het is ook nog eens zo dat we in een tijd leven waarin je duidelijk ziet dat de machten van de vijand steeds meer grip op ons willen krijgen. En dan is Gods kalender een troost en kracht om ons voor te bereiden op Zijn terugkomst”, zegt Carin.

‘Manna voor elke dag’
De titel van het dagboek ‘Manna voor elke dag’ heeft ze heel concreet van God ontvangen. “God leidde Israël door de woestijn. Hij voorzag iedere dag in een zoete broodkoek uit de hemel. Elke keer was er genoeg om die dag van te eten. Hij gaf, behalve op vrijdag, geen brood extra. 

In het Nieuwe Testament zegt Jezus: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Het is dus ook voor ons iedere dag de opdracht om van dag tot dag in vertrouwen op God te leven. Wij hebben vaak graag controle over dingen, en willen het liefst flink wat brood in de diepvries. We plannen ver vooruit en houden graag de regie in handen. Maar God vraagt ons net als Zijn volk, de regie los te laten. God wil ons van dag tot dag voorzien.”

Zo mooi mogelijk
Ook de vormgeving van dit boek was een bijzonder proces. “Voor ik het boek schreef, bad ik dat het dan wel zo mooi mogelijk mocht worden. Zo had ik het concept van de vormgeving al klaar”, zegt Carin. “Ik zocht op internet naar de beste vormgeefster die ik me maar kon bedenken. Zo geeft ze onder andere het blad FLOW vorm. 

“In het Nieuwe Testament zegt Jezus: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Het is dus ook voor ons iedere dag de opdracht om van dag tot dag in vertrouwen op God te leven.”

Ik vertelde haar een opdracht te hebben (van God zei ik er maar niet bij!) en vroeg haar om samen een concept te bedenken.  Als dan de uitgever in beeld zou komen, zouden we het concept kunnen presenteren. Ze was niet gewend op die manier te werken, maar ik moedigde haar aan het als een avontuur te zien en dat is ze aangegaan. Een boek over Gods feesten verdiende het mooiste en kleurrijkste jasje!”

Aan Zijn hart
De afbeelding op de voorkant van het boek bestaat uit twaalf kleurige blokken in verschillende kleuren. Een voorstelling van de borstplaat van de hogepriester. De stenen op de borstplaat staan voor de twaalf stammen van Israël, die de hogepriester op zijn borst droeg als hij het heilige der heiligen binnenging. Hij droeg deze stammen aan zijn hart.

“Jezus is onze Hogepriester geworden’, vertelt Carin. “De twaalf stammen vertegenwoordigen alle gelovigen van iedere leeftijd, stam of taal. Jezus draagt ons allemaal aan Zijn hart, ieder met onze unieke kleur. Hij voorziet in manna voor elke dag en geeft ons Zijn ritme om ons te leiden in ons leven en ons voor te bereiden opleidt ons op het eeuwige leven.”

Muziekalbum
Naast dat Carin het dagboek aan de hand van de Bijbelse kalender heeft geschreven, werkt ze nu ook aan een bijbehorend muziekalbum. “Voor het album werk ik samen met mensen als Elisa Krijgsman, Christiaan Verwoerd, Johnny Boston of Stephanie Bergman. In totaal komen er twaalf liederen op het album; voor elke Bijbelse maand een lied.”

Verdieping
Wat Carin mensen vooral wil meegeven, is om zich te gaan verdiepen in Gods kalender. “Veel verhalen in de Bijbel worden in verband genoemd met de tijden en feesten van God. Als je dat gaat ontdekken, zul je zoveel meer verdieping krijgen in je geloofsleven. Iedere dag begint met zonsondergang, we mogen telkens weer in Gods rust onze dag beginnen. Door naar Gods ritme te leven, kom je dichterbij de bestemming die God voor je heeft en kun je leven aan Zijn hand en vanuit Zijn rust.”

‘Manna voor elke dag’ is zowel op de website van Carin als van uitgeverij Scholten te bestellen.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen