‘Ook wij mogen Jezus komst en wederkomst vieren tijdens het Loofhuttenfeest’

Deze week is het Loofhuttenfeest. Een vrolijk lichtfeest ingesteld door God zelf waarin gevierd wordt dat God onder ons komt wonen. Immanuel, God met ons. Letterlijk staat er dat God tabernakelde onder ons.

Vijf dagen na Grote Verzoendag breekt het zeven dagen lange Loofhuttenfeest aan. Een vrolijk feest dat herinnert aan Gods aanwezigheid bij de uittocht uit Egypte. Carin van Essen verdiepte zich in deze feesten en ik stel haar een aantal vragen:

Het Loofhuttenfeest is toch Oud Testamentisch en alleen voor Israel?
“Ja, dat dacht ik ook altijd. Ik heb me er nooit in verdiept en wist er helemaal niets van. Toen wij in het huis van aanbidding kwamen wonen voelden we dat God ons niet alleen de opdracht gaf om God te aanbidden maar ook om Gods feesten te vieren en God ritme aan te nemen en toen ontdekte ik de profetische diepte van deze feesten en in het bijzonder van het Loofhuttenfeest.”

Wat is Gods bedoeling met dit feest en waarom zouden ook wij dit mogen meevieren?
“Er zijn zeven feesten die God instelde, drie voorjaarsfeesten en drie najaarsfeesten en daar tussenin is het wekenfeest waarin we ons pinksterfeest vieren. De voorjaarsfeesten kondigen Jezus komst aan en de najaarsfeesten kondigen Jezus wederkomst aan. Alles wijst er dan ook op dat Jezus is geboren tijdens het Loofhuttenfeest.

Het is aantoonbaar dat Johannes geboren werd tijdens het voorjaar, het Pesachfeest (ons paasfeest) en Jezus werd zes maanden later geboren, dus in het najaar, tijdens het Loofhuttenfeest. Er wordt gevierd dat God onder ons kwam wonen, Immanuël. En God heeft dit feest vervuld toen Hij in Jezus mens werd. Maar we mogen uitzien naar de dag dat Hij dit compleet vervuld en Jezus terugkomt. Wat zien we uit naar die dag!”

Wat zegt het Loofhuttenfeest over God zelf?
“God is door de eeuwen heen altijd aanwezig. Hij was er, is er en zal er zijn. Hij was er in de woestijn om Zijn volk te beschermen, te leiden en te voorzien. Duizenden jaren later ging Hij nog verder door in Jezus mens te worden en in onze plaats de zonden te dragen. Hij overwon de dood en baande de weg naar de Vader en gaf Zijn aanwezigheid door de Geest. Maar wat het bovenal zegt is dat Jezus terugkomt en dat we voor eeuwig bij Hem mogen wonen.”

Sinds wanneer besefte jij dat je dit als niet-Jood ook kon vieren?
“Het was een soort innerlijke stem van God die zei dat we Zijn feesten moesten vieren en Zijn ritme moesten volgen. Ook zagen we de kracht ervan in de vele keren die we in Israël kwamen. Het begon met het eerste feest, de sabbat, wat een diepe vrede en vreugde ging er vanuit omdat met ons gezin en met vele gasten te mogen vieren. De feesten zijn niet ingesteld voor Israël maar zijn door God ingesteld voor ons allemaal om profetische inzichten te geven in Zijn heilsplan. Niet om ons wettisch aan te houden maar wel om ons enthousiast over te verwonderen en in te verdiepen!”

Wat brengt het de kerk als we dit meer gaan oppakken?
Door Gods Woord te gaan lezen in het perspectief van Zijn feesten en in Zijn ritme valt alles veel meer op zijn plaats en ontdekken we nieuwe geheimenissen die God ons wil laten zien. Het bindt generaties samen en het brengt vreugde want God is een God van vreugde. Hij wil dat we feesten vieren, en die feesten duren niet een dag maar in dit geval een week!

Hoe kan het dagboek Manna voor elke dag daarbij helpen?
Zelf wist ik hier helemaal niks van en ik heb er veel boeken over gelezen die best diepgaand waren en waar je flink over na moest denken. Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik een privé bijbelschool heb gehad het afgelopen jaar. Maar ik heb het geknipt in kleine dagelijkse stukjes rond de kalender van God, beginnend met de eerste maand Nisan wat net voor het paasfeest valt op 2 april 2022. Dan ga je een heel kalenderjaar mee en iedere dag ontdek je weer een klein stukje van wie God is. Zo is het geschikt om met je bijbelkring, je gezin, als echtpaar of individueel te lezen en kun je in een rustig tempo Gods heilsplan ontdekken en ook veel verhalen op de juiste plek in de kalender zien.

Kunnen we dit ook meevieren dit jaar?
Op maandag 27 september om 19.30 zullen we de slotavond van het Loofhuttenfeest feestelijk vieren in Heerde met de Kingdom Kids, een feestelijke band en met een loofhut en vuur. Ook zal het boek Manna voor elke dag gepresenteerd worden. Voor meer informatie kijk op www.mannavoorelkedag.nl

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen