Carin van Essen ziet dat met de komst van corona een nieuwe tijd is aangebroken: “God baant nieuwe wegen”

Peter en Carin van Essen wonen sinds januari 2019 in ‘His Home Base’, een huis van aanbidding met retraiteplekken waar je in een huiselijke setting God kan aanbidden. Terwijl zij het als een opdracht zien om in dit huis dagelijks God te aanbidden, ontdekken ze hoe het perfect past in deze periode. “Ik geloof dat God de christenen wil terugbrengen naar de basis, het samenkomen in de kleine settings zoals dat in de eerste kerk in Handelingen ook gebeurde.” In dit artikel moedigt Carin ons aan om onze ogen open te houden voor wat God juist nu wil doen in Nederland.


Carin vertelt. “Wat ik ontdek, is dat God nieuwe wegen inslaat met ons als Zijn kinderen. Als we tijd nemen om goed naar Hem te luisteren, geeft Hij nieuwe ideeën en ontstaan er nieuwe verbindingen. Dat zie ik ook in ons huis. We krijgen steeds voor ons onbekende mensen die op bijzondere wijze door God gestuurd worden.” 

“We krijgen steeds voor ons onbekende mensen die op bijzondere wijze door God gestuurd worden.” 

“Vanochtend tijdens de aanbidding was zo’n moment. Er was een danseres, een bevlogen muzikant én een onbekende die via google bij ons terecht was gekomen. Uiteindelijk bleek na de aanbidding toen we even samen koffie dronken dat deze vrouw mooie vlaggen en banieren maakt en zocht wat ze er mee kon doen. De danseres was al een tijd op zoek naar zelfgemaakte vlaggen en meteen ontstond er een verbinding en spraken ze samen af. 

Nou, daar sta ik bij en kijk ik naar.”

Omarmen
“Ik denk dat we veel meer mogen omarmen in wat voor seizoen we zitten. Vergelijk het met de herfst. We kunnen ons keihard verzetten tegen blaadjes die van de bomen vallen, maar het hoort erbij. Laten we onze energie niet stoppen in het vasthouden van de blaadjes maar in het loslaten. Laten we dit nieuwe seizoen omarmen.

“Laten we ons niet verzetten tegen dit nieuwe seizoen, God heeft het immers in Zijn hand, Hij gaat weer nieuwe dingen doen.”

Het lukt dan beter om te genieten van de mooie kleuren en de heerlijke geuren. We kleden ons op dit nieuwe seizoen wat komt, we zorgen dat het hout opgestapeld ligt en de kaarsjes ’s-avonds branden. Laten we ons niet verzetten tegen dit nieuwe seizoen, God heeft het immers in Zijn hand, Hij gaat weer nieuwe dingen doen.”

“Ik geloof dat God bij deze coronacrisis betrokken is. Natuurlijk zijn er menselijke fouten, maar dit gaat niet buiten Hem om. Peter en ik ervaren deze periode echt als een tijd om veel te luisteren en aan God te vragen: ‘Wat wilt U doen in deze tijd? Wat mag ik doen?’”

Terugkeer
Juist De Terugkeer – de tien dagen bidden en vasten – vond Carin daarom zo mooi. “Nog nooit eerder verootmoedigden zoveel mensen zich wereldwijd voor God. Aan de hand van 2 Kronieken 7 vers 14, bogen vele christenen hun knieën. Als God de pest stuurt en de sprinkhanen stuurt, dan moet het volk op de knieën gaan. Soms laat God dingen gebeuren maar als wij ons dan vernederen voor God dan hoort Hij ons uit de hemel!”

Huizen van hoop
“God brengt ons terug naar de basis; naar het verborgene, naar onze binnenkamer. Daar wil Hij tot ons spreken, daar mogen we het van Hem verwachten. En daar mogen we mensen ontvangen om samen God te zoeken, te aanbidden of gewoon Zijn liefde uit te delen. Misschien dat kerken dicht moeten gaan, maar wat een kans om onze huizen open te stellen! Als iedere christen in Nederland een huis van hoop heeft waar mensen welkom zijn, waar liefde heerst en waar God aanbeden wordt, wat een zegen zal dat dan zijn voor onze maatschappij!”

“God beweegt krachtig in zo’n kleine setting. Zijn aanwezigheid is juist dan zo tastbaar.”

Peter en Carin merken het dagelijks: “God beweegt krachtig in zo’n kleine setting. Zijn aanwezigheid is juist dan zo tastbaar. In die afhankelijkheid van God zijn we precies daar waar God ons hebben wil. Niemand kan nu grip op zijn leven krijgen, en dat is een geweldige kans om de controle echt over te geven aan God. Hij zorgt voor ons en Hij opent nieuwe deuren, misschien wel de deuren van onze huizen!”

Innovatie
Carin vertelt dat er in His Home Base ook veel nieuwe dingen zijn ontstaan vanwege corona. Van marriage retreats tot retraitedagen, van online coaching tot het schrijven van een dagboek. “Ik volgde eens een masterclass met de titel ‘Disruption leads to innovation’. En dat is dit jaar zo waar gebleken, een verstoring van het systeem leidt tot vernieuwing en innovatie! Ondertussen gaan andere werkzaamheden wel gewoon door. Peter geeft muziekles of speelt viool in kleine settings of in de studio, ze begeleiden songwriters en veel van Carins tijd wordt momenteel besteed aan het schrijven van een dagboek met de Bijbelse kalender en feesten.

Manna voor elke dag
“Sinds we hier wonen, heeft God ons gezegd de Bijbelse feesten te gaan vieren. Ook voelde ik een opdracht van God om een dagboek te schrijven met Gods kalender en feesten. Ik twijfelde of ik wel capabel was en daagde God uit: ‘Ik wil het pas doen als een uitgever mij benadert.” Dit gebeurde op wonderlijke wijze en volgend voorjaar zal het dagboek ‘Manna voor elke dag’ verschijnen.

Carin legt uit: “In Nederland is er nog geen dagboek met een kalender die op Nisan 1 begint (in de lente), waarin de Bijbelse feesten en de sabbat beschreven staan, terwijl deze feesten zo profetisch zijn voor wat God in deze tijd wil gaan doen.”

“Wat ik bijzonder vind, is dat er in Israël een complete lockdown was met zowel de voorjaarsfeesten als momenteel de najaarsfeesten.”

“Wat ik bijzonder vind, is dat er in Israël een complete lockdown was met zowel de voorjaarsfeesten als momenteel de najaarsfeesten. Voor het eerst sinds de geschiedenis zijn deze feesten van God daardoor binnenhuis gevierd. Ik geloof dat God ook daar een reden mee heeft: Hij wil Zijn volk wijzen op de profetische boodschap van de feesten zodat ze de Messias leren kennen en ze ook nu weer herinneren aan hun afhankelijkheid van God. Zodat zij maar óók wij weer gaan leven met manna voor elke dag.”

Carin gaat vanaf nu wekelijks een column schrijven voor revive.nl.

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen