Chanoeka, wat is dat toch?

Hier en daar lees je erover. Deze week wordt het Chanoeka feest gevierd. Maar wat is dat precies? En waarom is dat voor ons als christenen nu toch zo interessant? 

Om te beginnen is het een feest wat Jezus zelf vierde, zo kunnen we lezen in Johannes 10. Daar staat dat Jezus naar het feest van de inwijding van de tempel ging. Chanoeka betekent niet alleen inwijding maar ook toewijding. 

Het volk stond op en ging de strijd aan. 

Even een beetje achtergrondinformatie: De eerste tempel werd verwoest en de heersende koning wilde daarmee ook het geloof van de Joden verwoesten. Ze moesten de Griekse en Romeinse goden maar gaan aanbidden. Maar het volk stond op en ging de strijd aan. Zij verjoegen de vijand en herbouwden de tempel. Toen de tempel klaar was wilden ze de kandelaar aansteken als teken van Gods heerlijkheid maar er was nog maar een heel klein beetje olie. In geloof staken ze de kandelaar aan en God deed een wonder door de kandelaar acht dagen te laten branden, tot er weer nieuwe olie was. Dit gebeurde in 164 voor Christus. En zo vierde Jezus dit feest van toewijding en voorziening.

De kandelaar die symbool staat voor Gods aanwezigheid zal blijven branden! 

Als wij het kleine beetje wat wij hebben, gebruiken om het licht te ontsteken dan zal God het vermenigvuldigen en voorzien! Zo zal de kandelaar die symbool staat voor Gods aanwezigheid blijven branden! In ons hart en in Gods huis. Vandaar dat over de hele wereld alle Joden acht dagen lang de speciale chanoekia kandelaar branden. Ter herinnering aan dit wonder van voorziening. Iedere dag een kaarsje meer. De kaarsen worden aangestoken met de dienaarkaars in het midden. De dienaarkaars ontsteekt het licht in de andere kaarsen, een prachtig symbool voor de Here Jezus.

Brandt het licht van Jezus in ons? 

Het bijzondere van de tijd waarin wij leven is dat wij zelf nu een tempel mogen zijn van Gods Heilige Geest. We mogen ons lichaam en ons leven inwijden en toewijden aan God zodat Hij met Zijn licht in en door ons heen kan schijnen. Laten we deze dagen van Chanoeka stil worden en luisteren naar Gods stem. Brandt het licht van Jezus in ons en is het goed zichtbaar voor de wereld om ons heen? Steken wij het licht van Jezus aan in onze omgeving?

Laat ons opstaan tegen de vijand.

Christian Verwoerd en ik schreven een lied over dit bijzondere feest, wat ik graag met jullie deel. 

Chanoekalied 

Christian Verwoerd en Carin van Essen

Als we zien, hoe Uw altaar is verwoest  

Hoe de heerlijkheid in Uw huis verminderd is 

Dan belijden wij dat de zonde te ver doorgedrongen is  

En verlangen wij dat U iets nieuws begint  

Laat ons opstaan, laat ons opstaan tegen de vijand  

Die zoveel mooie schatten heeft geroofd 

Laat ons helpen, om Uw tempel te herstellen

Leer ons strijden met U in geloof

Als wij zien dat Uw Woord de waarheid is

Maar Uw feesten zijn verdwenen uit ons zicht 

Dan ontdekken wij Uw reddingsplan en keren ons tot U

Niet langer zijn wij op onszelf gericht

Laat ons opstaan, laat ons opstaan tegen de vijand  

Die zoveel mooie schatten heeft geroofd  

Laat ons vieren, de door U bepaalde feesten Leer ons leven met U uit geloof  

Heer herstel ons en vergeef ons 

Verlos ons van het kwaad

U verlicht ons en geneest ons 

Als Uw olie stromen gaat

Laat ons opstaan, laat ons opstaan tegen de vijand  

Die zoveel mooie schatten heeft geroofd 

Laat ons helpen, om Uw tempel te herstellen Leer ons strijden met U in geloof 


Voor meer verdieping over de feesten van God kijk op www.mannavoorelkedag.nl

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen