De bakkerij van Eric van Otten is een oogstveld: “We halen regelmatig het doopbad tevoorschijn in de zaak”

Eric van Otten heeft goedlopende bakkerijen en is vol passie voor Jezus. Na zijn bekering dacht hij dat hij zijn bakkerijen moest verkopen om ‘de bediening’ in te gaan. Echter liet God hem iets heel anders zien. “We maken mega doorbraken mee in de bakkerij. God heeft ons een groot nieuw pand gegeven voor de business, maar het wordt ook gebruikt om mensen te discipelen”, vertelt Van Otten.

Toen Eric van Otten tot persoonlijk geloof kwam, dacht hij dat God hem riep voor de bediening en het zendingsveld. Inmiddels doet hij dit allemaal, zonder zijn ondernemerschap los te laten. “Ik kreeg een grote passie voor discipelschap, genezing en bevrijding, dat soort zaken. Precies wat in het woord staat om het Koninkrijk zichtbaar te maken. Toen kwam ik op het punt dat ik me afvroeg: moet ik nog wel doorgaan met de bakkerij? Mijn passie voor het bedrijfsleven werd namelijk steeds minder.”

Eric stemde toen met zijn vrouw af om te kijken of het de tijd was om de bakkerij van de hand te doen. Echter zei ze: ‘Als God het echt wil, dan gaan we het doen.’ Maar ze kregen niet echt een bevestiging. Sterker nog: ze kregen een drang om er nog een winkel bij te nemen.

Uiteindelijk kreeg Eric’s vrouw een droom over een bakkerij in Rijssen. Daar bleek een groot pand beschikbaar te zijn waar een nieuwe vestiging gestart kon worden. “Het werd ons al snel duidelijk dat God wilde dat we verder gingen met het bedrijf. Toen sprak God het ook rechtstreeks: ‘Hier kun je betekenisvol zijn en ontmoet je mensen die je anders niet kunt ontmoeten.”

Passie voor de bakkerij
“Toen kwam mijn passie voor de bakkerij weer terug en smolt het samen met mijn passie voor Jezus. Ik besefte: alles wat ik heb is niet van mij, maar van God en gaf alles terug. Ik moet mijn uiterste best doen als om als rentmeester goed op te passen en God ‘in control’ te laten zijn. Vanaf dat moment heb ik elk idee voorgelegd aan God. 

God heeft ons zo enorm gezegend. Ik heb megagrote doorbraken met de bakkerij gehad. We zitten nu in een pand op het industrieterrein. Het is een groot pand en niet makkelijk te krijgen. Maar Wim Kater van ondernemersvereniging CBMC belde mij op: tijdens het gesprek gingen we bidden en zag Wim een pand op het industrieterrein in spiegelglas. Ik geloof dat die voor jullie is.’ Toen ik hem vroeg om het pand op google te bekijken, zei hij; ja dat is het pand! ‘Deze was het precies, die heb ik gezien.’

Bij de afwikkeling zaten nog wel wat hobbels, maar God heeft ervoor gezorgd.  Ook onze laatste winkel in Borne kwam door een profetisch woord van Wim. Hij zei: ‘Dit is een droge put, maar als je daar gaat zitten, komen Gods waterstromen over de straten.’

We spreken de zegen van God over onze bedrijven uit en betrekken Hem bij de keuzes die je maakt. Dat zorgt ervoor dat God echt aan het werk gaat binnen het bedrijf. We hebben regelmatig mensen die in tranen voor mij staan in de bakkerij en zeggen: ‘Ik weet niet wat me overkomt.’ Ze ervaren Gods grootheid.”

God geneest
Van Otten geeft een voorbeeld: “Anderhalf jaar geleden kwam er iemand de banketbakkerij binnengelopen die bijna niet kon lopen. Hij kon niet eens zijn veters strikken. Toen zei ik: ‘We hebben een God die geneest.’ Hij geloofde niet, maar ik zei: ‘Ik geloof wel, kan ik voor je bidden.’ Schoorvoetend mocht het. Toen zei hij: ‘Ik word helemaal warm.’ Na het gebed zei ik: ‘Ga maar je veters maar strikken.’ En dat lukte. Hij keek me met grote ogen aan. Hij was nu zelf getuige van Gods grootheid.

“In onze bakkerijen hebben we ook ‘war rooms’, waar mensen tot geloof komen, waar we bidden en waar we vergaderen.”

Dat dragen we uit. In onze bakkerijen hebben we ook ‘war rooms’, waar mensen tot geloof komen, waar we bidden en waar we vergaderen. Ook geven we ‘business alpha’, waar mensen vervuld worden met de Heilige Geest en het woord leren lezen en Jezus navolgen. 

Dopen
Inmiddels zijn er in de bakkerij van Eric zeker al acht mensen gedoopt. “Dat doen we in onze bakkerij. We halen een bad tevoorschijn en gaan dopen.”

In de coronatijd liep het er ook storm, omdat veel mensen niet naar de kerk konden. Eric bleef in die tijd doorgaan met het maken van discipelen. Inmiddels komen ze een keer in de twee weken op een zondagavond met zo’n 150 mensen samen in Notter. “Het is geen kerk, maar we noemen het Impact Twente, een ‘kracht- en broodhuis.’

Het geheim van mensen bereiken met het evangelie, is vooral door niet te forceren. Je moet sensitief zijn. Laat vooral de liefde van Jezus zien, dan komen de kansen vanzelf. We hebben bijbelse afbeeldingen en teksten in onze bakkerij hangen waar veel mensen vragen over stellen. Dat is aanleiding genoeg om over Jezus te praten.

Ik ben een bekende in ons dorp, dus er zal ongetwijfeld over mij gepraat worden. Echter kost onze vrijmoedigheid geen klanten, integendeel. Als wij als christenen onze plek innemen in de maatschappij, dan gaat het land veranderen. De hele maatschappij wordt aangeraakt als wij ‘eigenaar’ durven te zijn, als we het gedeelte dat God ons gegeven hebben ‘innemen’.”

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen