De belangrijkste reden dat mensen de kerk vaarwel zeggen

De meeste kerkverlaters ‘stoppen’ met de kerk omdat ze te weinig van God merken in de kerk. Dat was een verrassende uitkomst van mijn onderzoek Adieu Kerk! Adieu God? 

Tekst: Corstian van Westen

Er is een groep die een groot verlangen heeft naar verdieping van Gods invloed in de kerkdiensten, in de kleine groepen, in de mentorgesprekken, in de levens van medegelovigen, etc. Sommigen hebben behoefte aan het ingrijpen van God door middel van een wonder, het spreken van God of een krachtige gevoelservaring.

Anderen hebben behoefte aan een profetisch woord, een concreet antwoord van God of bevrijding. Mensen hebben behoefte aan een kerk/organisaties en relaties waar de kracht van God werkzaam is.

Het onderzoeksbureau ‘Barna’ noemt als belangrijke reden waarom mensen de kerk verlaten dat zij vaak weinig van God ervaren in de kerk en/of in contact met christenen. De vraag die dit oproept is heel concreet: willen we in onze kerkelijke activiteiten en relaties meer ruimte geven aan de bovennatuurlijke kracht van God?

Durven we de controle los te laten om Gods Geest meer ruimte te geven zodat Hij veel meer in onze samenkomsten kan en mag doen? Maar ook andersom. Durven ‘randkerkelijken’ uit te stappen in geloof, bepaalde keuzes te maken en/of bepaalde compromissen op te ruimen?

Gods kracht ervaren
De randkerkelijke willen graag meer van Gods kracht ervaren en de vorm waarin dit gebeurt is daarin secundair. Afgelopen periode hebben activiteiten (noodgedwongen) minder gewicht gekregen en hebben we (nog meer) ontdekt dat Gods kracht door relaties heen stroomt.

Uit de vele getuigenissen van de Chinese huiskerkbeweging heb ik geleerd dat Gods kracht door relaties en kleine groepen heen wil stromen. Dit is (wellicht) minder spectaculair dan een podium en een grote samenkomst, maar wel effectief en duurzaam.

Discipelschap
In Handelingen zie ik dit ook. De discipelen hadden weinig middelen, maar ze waren vol van Gods kracht en dit bracht een discipelschapsbeweging op gang. De aanwezigheid van Gods kracht veroorzaakte bekeerlingen, wonderen, genezingen, bevrijdingen, etc. De stromende kracht van God in het leven van gelovigen is essentieel om een switch te brengen in de leegloop van kerken.   

Ik geloof dat we zowel de grote bijeenkomst als één op één contacten nodig hebben om dichter bij de oorspronkelijke manier van kerkzijn te komen. Het zijn als twee benen die beide essentieel zijn om verder te komen. Waarom zou je willen kiezen? Een kerk die hinkt op één been loopt leeg. Dat is een conclusie die ik naar aanleiding van Adieu Kerk! Adieu God? durf te trekken. In beide concepten hebben we het werk van Gods Geest nodig.

Toerusten
De afgelopen jaren zie ik steeds meer bedieningen opstaan die de lokale gemeentes willen toerusten in Gods bovennatuurlijke kracht. Dat is wat we nodig hebben om kerkverlating te stoppen, en een positieve spiraal van discipelschap op gang te brengen. We kunnen een fantastisch podium hebben met veel toeters en bellen, maar zonder Gods Geest is het tevergeefs. We kunnen één op één gesprekken gaan stimuleren en faciliteren met de beste gesprekstechnieken van de wereld, maar het is Gods Geest die daadwerkelijk leven geeft.

Ongeacht de methode, het programma of de strategie hebben we de bovennatuurlijke werking van Gods Geest nodig. Ik merk dat veel kerkleiders verlangen naar Gods kracht, maar het is van belang dat er kerkbreed een gebedsroep naar meer van Gods kracht komt. 

Bovennatuurlijke kerk
We zullen ons land niet veranderen door (enkel en alleen) naar een kerkgebouw te gaan. We zullen ons land veranderen door samen de levende en bovennatuurlijke kerk te zijn. Ik geloof dat God graag beweegt in situaties waar er natuurlijke, authentieke relaties zijn tussen mensen. De Heilige Geest voelt zich thuis in een natuurlijke, ontspannen setting. De kerk is een bovennatuurlijke beweging onder leiding van Gods Geest en geworteld in de Bijbel.

De primaire opdracht van de kerk is evangelisatie en discipelschap. God is bezig om binnen de lokale gemeente een nieuwe ontwikkeling in gang te zetten. Dit is geen overname van de zondagdienst, maar een welkome en cruciale aanvulling. Hij zal ons niet vragen om meer te gaan doen, maar om het anders in te vullen. Ik geloof dat dit het proces van kerkverlating een halt zal toeroepen, en dat vele kerkverlaters zullen terugkomen. 

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen