De doop is méér dan een symbolische handeling!

Tom de Wal heeft een nieuw boekje geschreven, getiteld: ‘De kracht van de waterdoop.’ In dit (gratis) boek gaat Tom de Wal diep in op de waterdoop. Centraal staat dat de doop meer is dan een symbolische handeling of een manier om van je geloof te getuigen, dat is niet wat de Bijbel onderwijs over de doop.

In het boekje zet Tom de doop eerst in de juiste context en laat zien dat de doop geen optionele of losstaande handeling is, maar direct verbonden met de bekering en de wedergeboorte. Vervolgens laat Tom 8 dingen zien die de doop doet. Eén van de dingen die de doop doet, is dat de doop ons in Christus plaatst, en daar gaat dit artikel over. Wil je de andere 7 dingen weten en meer over de doop leren, bestel dan het boekje gratis in de webshop van Frontrunners. 

Door de doop in Christus 

Transformatie en identificatie zijn de twee sleutelwoorden om de waterdoop te begrijpen. Op het moment dat mensen zich laten dopen, identificeren ze zich met de dood en opstanding van Jezus Christus en worden ze één met Christus. Met andere woorden: door de doop kom je in Christus. Eerder in het boek laat Tom zien, dat we alle zegeningen van onze verlossing ‘in Christus’ ontvangen hebben. Hoe komen we in Christus? Door de doop.

Galaten 3:27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.

Romeinen 6:4 We zijn door de doop in Zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

Veel duidelijker dan bovenstaande teksten van Paulus kunnen we het niet zeggen: door de doop zijn ze één geworden met Christus. De waterdoop was het moment dat Paulus aanwees als het moment waarop ze zich identificeerden met Jezus en daardoor getransformeerd werden naar een nieuwe schepping die in Christus is en met Christus omkleed is. Ook in de Kolossenzenbrief schreef Paulus dit: 

Kolossenzen 2:12 Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem begraven, en met Hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God Die Hem uit de dood heeft opgewekt. 13 U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold.

Wat was het moment dat ze met Christus begraven werden om zich te bekeren van hun oude leven? Toen ze gedoopt werden. Door de doop begraven we ons oude leven en staan we op als een wedergeboren nieuwe schepping in een nieuw leven. De doop is een begrafenis, maar het is een begrafenis waarbij de gestorven persoon blij is, omdat er direct een opstanding plaatsvindt! 

De doop is een begrafenis, maar het is een begrafenis waarbij de gestorven persoon blij is, omdat er direct een opstanding plaatsvindt! 

Levend gemaakt
Paulus schreef namelijk ook dat ze met Christus levend zijn gemaakt. Zoals Jezus opstond uit het graf toen Hij levend was gemaakt, zo staan de gelovigen in Christus op uit het watergraf en zijn levend gemaakt! De doop is zoveel meer dan een symbolische handeling! De doop is weliswaar een fysieke handeling, maar hét moment van identificatie en geestelijke transformatie! Het is het moment waarop de gelovige transformeert van ‘uit Adam’ naar ‘in Christus’.

“Het is het moment waarop de gelovige transformeert van ‘uit Adam’ naar ‘in Christus’.”

De doop is weliswaar een fysieke handeling, maar hét moment van identificatie en geestelijke transformatie! Het is het moment waarop de gelovige transformeert van ‘uit Adam’ naar ‘in Christus’.

Het in Christus zijn betekent dat we één met Jezus worden in de volgende vijf gebeurtenissen van Jezus’ leven: 

  1. Jezus’ kruisiging (Rom.6:6)
  2. Jezus’ sterven (Rom.6:7)
  3. Jezus’ graflegging (Rom.6:4)
  4. Jezus’ opstanding (Rom.6:4,5,8)
  5. Jezus’ verheerlijking (Ef.2:6, Rom.8:17,29-30). 

Het is belangrijk dat iedere christen een duidelijke en complete openbaring over deze gebeurtenissen heeft en begrijpt wat er met hen gebeurde in de geestelijke wereld op dat moment. Bovenstaande gebeurtenissen zijn namelijk niet alleen in Jezus’ leven gebeurd. Omdat wij in Christus zijn, zijn ze ook met ons gebeurd, zoals Paulus schreef: ‘Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij […] (Gal.2:20)’. In het boekje legt Tom nog dieper uit wat het in Christus zijn inhoud, welke rol doop en bekering hierin spelen en ook hoe wij met Christus verheerlijkt zijn. 

Je kan het boekje hier gratis bestellen

https://frontrunnersministries.nl/shop/boeken/de-kracht-van-de-waterdoop/

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen