De drie krachtige coronamedicijnen die evangelist Arjan Knevel dagelijks inneemt

Evangelist Arjan Knevel vindt dat we als christenen niet bang hoeven te zijn voor corona. Volgens hem zijn er in de Bijbel genoeg sleutels te vinden die ons beschermen. “Deze zijn zo effectief. Als je ze gelooft, mag je geloven dat je geen corona krijgt. Klaar! We hoeven niet te twijfelen, maar God vertrouwen op zijn Woord.”

Hij vervolgt: “We hoeven niet trots te zijn of met een soort grootheidswaanzin rond te lopen. Maar als God het belooft, dan moeten wij kinderlijk geloven en God bedanken dat we geen corona krijgen.”

Hij geeft drie sleutels die helpen:

1. Spreken in tongen
2. Vieren van het avondmaal
3. Proclameren van het woord van God

“Nee, hier moet je de tijd voor nemen. Veel mensen hebben last van geestelijke luiheid. Ze vechten niet, maar geven excuses.”

Overigens is dit geen formule om even hapsnap toe te passen, zegt Knevel erbij. “Nee, hier moet je de tijd voor nemen. Veel mensen hebben last van geestelijke luiheid. Ze vechten niet, maar geven excuses. Ook als het gaat om het bewapenen tegen corona. Ze zeggen ‘Mijn buurman was een hele goede christen en die is ook doodgegaan aan corona.’ Dit zijn smoesjes. We moeten leren zeggen: ‘Het staat in het Woord, dus ik geloof het!’”

Gif voor de duivel
Hij noemt zijn vrouw als voorbeeld. “Ze neemt elke dag het avondmaal. Wist je dat het bloed van Jezus vergif is voor de duivel en genezing brengt in ons lichaam? We doen dit elke dag. Ze werkt als receptioniste in een zorghuis in Vlaardingen. Het restaurant is daar dicht en donker en de regels zijn enorm streng. Efi heeft tot nu toe geen corona gehad en ze zal het niet krijgen ook.”

“De medicijnen van God werken altijd. De hele wereld is in paniek. Dat merk je ook aan de leiders en de wereldleiders, die totaal de regie kwijt zijn. Het is een tijd van onzekerheid en wetteloosheid. Maar de Bijbel zegt: ‘Gij geheel anders’. Wij hebben Christus leren kennen. We zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. Dus voor ons gelden andere regels.”

Hij gaat de drie corona-wapens langs:

1. Tongentaal
Knevel groeide op in een reformatorisch gezin, maar vond de kerk helemaal niets. Uiteindelijk ging hij naar Amsterdam en leefde erop los. Totdat hij tot geloof kwam in een pinkstergemeente.

Om bij zijn punt te komen, legt hij uit wat hij toen leerde. “Ik was blij dat ik Jezus ontmoette, maar ik miste de kracht om te heersen over mijn verslavingen, zoals mijn nicotineverslaving. Daardoor keerde ik al snel weer naar mijn oude leven.”

“Het is ook medisch bewezen dat als je in nieuwe tongen spreekt, dat er een chemische reactie in je hersenen vrijkomt.”

“Totdat ik naar een dienst ging waar Gods kracht als vloeibaar goud over me heen kwam, ik warm werd en in nieuwe tongen begon te spreken. Ik hoorde het mezelf uitbidden, al huilend. Dit was de doop met de Heilige Geest. Terwijl mensen al naar huis gingen, lag ik nog op de grond om te bidden. Het veranderde mij en ik kreeg de kracht die in Handelingen 1 vers 8 staat beschreven: ‘U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen en gij zult mijn getuige zijn.’ Toen voelde ik hoe ik begon te groeien. Ik sprak veel in andere talen, zoals in vers 4 staat beschreven.”

“Zoals de Geest het gaf, zo sprak ik. Het is een taal waar ik niets van begreep, maar het bouwt me op. Daardoor ging ik groeien in de Heer en kwam er een kracht in me die me hielp om ‘nee’ te zeggen tegen de dingen van deze wereld. Het is de taal van het hart. Als je in de Geest bidt, dan bid je in de wil van God.”

Medisch
“Het is ook medisch bewezen dat als je in nieuwe tongen spreekt, dat er een chemische reactie in je hersenen vrijkomt. Het is een stofje waardoor je immuunsysteem zelfs bekrachtigd wordt. Daarom zegt Paulus ook: ‘Hij die in nieuwe tongen spreekt, die bouwt zichzelf op.’ Het sticht jezelf, je geest, ziel en lichaam. Het renoveert je lichaam zelfs. Daarom bid ik zeer regelmatig in tongen. Het maakt je immuun voor ziektes.”

“Paulus vond het ook heerlijk om in nieuwe tongen te spreken. Hij zei: ‘Ik bid meer in nieuwe tongen dan jullie bij elkaar.’ Hij had het ook hard nodig, omdat hij vaak in gevaarlijke situaties bevond. In Handelingen 19 vers 1-7 lees je ook dat Paulus christenen tegenkwam die wel in Jezus geloofden, maar nooit van de doop in de Geest hadden gehoord. Toen legde hij hen de handen op en ze gingen in tongen spreken. Tongentaal is een gezegend middel in deze tijd van ziektes.”

2. Heilig avondmaal
“Er zit zoveel kracht in het heilig avondmaal. Zijn bloed is waarlijk krachtig en Zijn lichaam is waarlijk spijze. Het is zo belangrijk! Als je dat neemt en ik denk aan de Heer, dan zeg ik: ‘Dankuwel dat ik door Uw striemen genezen ben!”

“Er zijn zoveel getuigenissen van mensen die door de bediening van het heilig avondmaal genezing ontvingen.”

“Er zijn zoveel getuigenissen van mensen die door de bediening van het heilig avondmaal genezing ontvingen. Als je in tongen bidt en het avondmaal inneemt, heeft dat een geweldige uitwerking op je lichaam. Volhardt daarin!”

3. Lezen van het woord van God.
We lezen dagelijks de coronapsalm, psalm 91. Dit is zo krachtig! 

1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!
3 Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,
van de zeer verderfelijke pest.

Knevel haakt erop in. “De verderfelijke pest staat voor corona. Duizenden mensen worden erdoor besmet, er is een grote radeloosheid. Mensen raken in paniek en hebben een kort lontje. Dat merk je. Wij als christenen mogen daarentegen de genade van God proclameren. In Psalm 91 staat maar liefst 22 keer ‘Ik zal.’”

“Ik zeg altijd: ‘Ik ben rijker dan Donald Trump.’ Mensen moeten dan lachen, maar ik zeg het wel serieus”

“Proclamatie van Gods Woord geeft overwinning. De Bijbel zegt: ‘Laat de zwakke zeggen ik ben sterk.’ Dat is wat anders dan dat je zegt: ‘Ik ben bekaf.’ Ook staat er ‘Laat de armen zeggen ik ben rijk.’” Lachend: “Ik zeg altijd: ‘Ik ben rijker dan Donald Trump.’ Mensen moeten dan lachen, maar ik zeg het wel serieus. Het gebed van Jabes is daarom zo belangrijk: hij bidt voor de vergroting van zijn gebied en bidt God of hem geen ramp zal overkomen.”

“’Veel christenen worden ook ziek’, hoor ik vaak zeggen. Maar zo moet je niet denken. Je moet niet je leven op ervaringen bouwen, maar op het woord van God. Op Psalm 91. De Heere is namelijk onze toevlucht. Dankzij hem zal ons niets overkomen!”

Ga voor meer informatie naar livingwaterministries.nl

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen