De dwaasheid van de prediking

Want het woord van het kruis is wel dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er staat geschrevenIk zal de wijsheid van de wijzen doen vergaan en het verstand van de verstandigen zal Ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. (1 Korinthiërs 1:18-21)

Tekst: Derek Prince

De eerste verzen van 1 Korinthiërs zijn mijn persoonlijke getuigenis. Ik heb zeven jaar besteed aan studie van de Griekse filosofie en andere vormen van filosofie, zoals de moderne filosofie die zo’n vijftig jaar geleden in zwang was, de taalwetenschappelijke filosofie of het logisch positivisme. In Cambridge was ik twee jaar lang een leerling van Ludwig Wittgenstein. De woorden uit de Korinthe-brief ervaar ik dus als mijn persoonlijke getuigenis.

Door Gods wijsheid leerde ik God nooit kennen via wijsheid. Maar toen ik meer dan vijftig jaar geleden de dwaasheid van de gepredikte boodschap hoorde en erop reageerde, werd ik gered. Voor een professor van Cambridge was het heel wat om naar een pinkstergemeente te gaan om daar te luisteren naar de prediking van een taxichauffeur… Middenin zijn boodschap ging hij op een bank op het podium staan om het een en ander te demonstreren, maar de bank viel om en hij tuimelde met een plof op het podium. Een schoolvoorbeeld van dwaasheid. Maar mij heeft het gered; niet onmiddellijk, maar het was het handvat waardoor mijn hart openging voor de reddende boodschap:

Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven.

Gebed van de dag

O, Heer Jezus, dank U wel voor die heerlijke, ‘dwaze’ boodschap van redding, die ook van mij een volger van de Heer Jezus heeft gemaakt. Laat het zo zijn dat die boodschap van redding ook doorklinkt in mijn leven, naar mijn omgeving, naar (ongelovige) familie, en naar alle plaatsen waar Uw Heilige Geest harten voorbereidt om U te ontvangen. Maak mij vrijmoedig! Amen.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen