De geest van uitmuntendheid: een cruciale sleutel om gunst op je leven te hebben

Dan had deze Daniël de voorkeur boven de presidenten en vorsten, omdat er een voortreffelijke geest in hem was; en de koning dacht hem over het hele rijk te plaatsen. Daniël 6:3 NBV

Daniël en zijn vrienden hadden tien keer meer wijsheid en inzicht dan de anderen. Daniël verklaarde dromen en had een excellente geest. De koning promoveerde hem tot heerser over de hele provincie Babylon. Daniël nam Sadrach, Mesach en Abednego op sleeptouw. Ze wilden niet buigen voor het gouden beeld en werden in de vurige oven geworpen. Daniël wilde niet stoppen met bidden tot de ene ware God en werd in de leeuwenkuil geworpen. God zond Zijn engel en sloot de muil van de leeuwen.

  1. Wat is een geest van uitmuntendheid?

Een geest van uitmuntendheid, een die verankerd is in de dingen van God, is de sleutel die je door beproevingen en uitdagingen zal brengen. Het zal je in staat stellen te slagen, van gunst te genieten en alles te vervullen wat God voor jou heeft verordend om in je leven te bereiken. Hoe zou je het vinden om een ​​excellente geest te hebben?
Definities van uitmuntendheid: uitstekende kwaliteit, onderscheidend, superioriteit, schittering, grootheid, verdienste, kaliber, eminentie en meesterschap.

  1. Een geest van uitmuntendheid hebben zal altijd vruchten voortbrengen.

Gij hebt mij niet gekozen, maar ik heb u uitverkoren en u geordend, opdat gij zoudt gaan en vrucht voortbrengen, en dat uw vrucht zou blijven: dat wat gij ook van de Vader vraagt ​​in mijn naam, hij het u zal geven. Johannes 15:16 NBG
Vader, we vragen U, in de naam van Jezus, om ons te helpen een uitstekende geest te ontwikkelen, een die verankerd is in het Woord van God.
Kenmerken van een uitstekende geest: geweldig karakter, integriteit, eerlijkheid, mededogen, nederig, leergierig, altijd lerend, geweldige werkgewoonten, betrouwbaar, zachtmoedigheid, consistent, zelfverzekerd, vastberadenheid, ijver, aanpassingsvermogen, volhardend, doelgericht, enthousiast, vergevingsgezind, zelfgedisciplineerd, betrouwbaar, groot rentmeesterschap, genereus, dankbaar, stoutmoedig, bewaak je hart, positieve houding, trouw, hoopvol, overgegeven aan God, en als Christus.
God zegent uitmuntendheid! Waar je uitmuntendheid vindt, zul je Gods gunst vinden.

  1. We moeten uitmuntendheid nastreven op alle gebieden van ons leven.

Wat uw taak ook mag zijn, werk er van harte (vanuit de ziel) aan als [iets gedaan] voor de Heer en niet voor mensen. Kolossenzen 3:23
Zie Spreuken 22:29 AMPC en Prediker 9:10.
Vijanden van uitmuntendheid zijn: middelmatig, gemiddeld, uitstellen, laag zelfbeeld, lui, compromis, lage motivatie, slechte communicator, trots, zelfgenoegzaam, arrogant, opschepperig, verwaand, ongevoelig, inconsistent, mentaliteit van gras is altijd groener aan de andere kant, door excuses gedreven, onbetrouwbaar, meedogenloos, angstig, negatief, twijfelachtig, traag, gemakkelijk beledigd, trouweloos, rebels tegen Gods Woord, de Heilige Geest negerend en de geest van religie en traditie.

Wat is middelmatig? Gemiddeld, gewoon, van slechts matige kwaliteit, niet erg goed, middelmatig, middenweg, ongeïnspireerd, onopvallend, onverschillig, niet uitzonderlijk, niet opwindend, onopvallend en alledaags.
Middelmatig of gemiddeld is het beste van het slechtste en het slechtste van het beste. Ben je blij dat je middelmatig bent? Geloof je dat dit het beste van God voor je is? Conformeer je niet aan gemiddeld of middelmatig om er maar bij te horen. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat je gewoon gemiddeld of gewoon zou zijn.
Want ik ken de plannen die ik voor je heb,’ verklaart de Heer, ‘plannen om je voorspoedig te maken en je geen kwaad te doen, plannen om je hoop en een toekomst te geven. Jeremia 29:11 NBV

  1. Pas excellentie toe op elk gebied van het leven.

Werkplek: kom tien minuten te vroeg. Pak je spullen niet in om te vertrekken voordat je vrij bent. Surf niet op internet en speel geen spelletjes. Neem geen buitensporige pauzes of lange lunches. Steel geen kantoorbenodigdheden. Doe boven wat wordt verwacht. Werk hard. Wees een teamspeler. Studeer om je vaardigheden op je werk te verbeteren. Houd je werkgebied schoon. Heb een geweldige houding. Kijk mensen in de ogen. Wees beleefd. Behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden.

Uiterlijk: Of je nu nette of casual kleding draagt, zorg ervoor dat je kleding schoon en netjes is. Zorg voor jezelf. Zorg voor goede persoonlijke verzorgingsgewoonten, goede hygiëne en een gezond dieet. Eerste indrukken zijn blijvende indrukken. Je bent de tempel van de levende God.

Voertuig en huis: zorg voor je auto, zelfs als deze oud is. Verzorg het van binnen en van buiten. Ga door met het reguliere onderhoud ervan. Houd je huis schoon. Maak je bed op. Was je afwas. Zet de vuilnis buiten. Houd de tuin gemaaid en onderhouden. Repareer kapotte items onmiddellijk. Als je trouw bent in de kleine dingen, zal God je tot heerser maken over veel.

Beheer van geleende voorwerpen: Als je iets leent, geef het dan in betere staat terug. Als je een auto leent, lever hem dan in met meer brandstof. Gebruik nooit aanbiedingsenveloppen om aantekeningen op te maken. Betaal je rekeningen en toezeggingen. Uitmuntendheid = rentmeesterschap.

  1. Vijand van uitmuntendheid: beledigd zijn.

En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig mag zijn in kennis en in alle oordeel; 10 opdat u de voortreffelijke dingen goedkeurt; opdat u oprecht en onbeledigd zijt tot de dag van Christus. Filippenzen 1:9-10 NBG

De Bijbel vertelt ons dat Jozef niet beledigd werd door zijn broers toen ze de spot dreven met zijn dromen en hem in een put gooiden. Jozef raakte niet beledigd toen hij ten onrechte werd beschuldigd en in de gevangenis werd gezet. Joseph had een geest van uitmuntendheid en zou niet toegeven aan een geest van belediging. Jozef werd gepromoveerd tot het paleis en was opzichter van heel Egypte. De hele wereld, inclusief zijn familie, kwam naar hem toe om voedsel te krijgen tijdens een wereldwijde hongersnood.

Als je onder druk staat en op een moeilijke plek zit, zal alles wat in je hart zit eruit komen. Het hebben van een geest van uitmuntendheid in de put en in de gevangenis bracht Jozef naar het paleis. Dit proces heeft 13 jaar geduurd. Excellentie is een reis; het is geen eenmalige gebeurtenis.
Een geest van uitmuntendheid hebben maakt je niet trots of beter dan wie dan ook; het maakt je nederig en dankbaar. Het is een “hart-ding” – niet een moeilijk ding!

  1. Een geest van uitmuntendheid in uw relatie met de Heer.

Bid en bestudeer het Woord. Praat met Hem en prijs Hem! Verzaak de vergadering van de broeders niet; naar de kerk komen. Als je hongert en dorst naar gerechtigheid, zul je verzadigd worden. Er zijn negen vruchten van de Geest. Een geest van uitmuntendheid is samengesteld uit de negen vruchten van de Geest.
Maar verlang oprecht en ontwikkel ijverig de grootste en beste gaven en genaden (de hogere gaven en de meest uitgelezen genaden). En toch zal ik je een nog voortreffelijker manier laten zien [een die verreweg beter is en de hoogste van allemaal: liefde]. 1 Korintiërs 12:31

Een geest van uitmuntendheid is altijd gemotiveerde liefde; God is liefde.
Jezus antwoordde: “‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.’ 38 Dit is het eerste en grootste gebod. 39 En het tweede is zoiets als: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Mattheüs 22:37-39 NBV

Als je Christus hebt, heb je het in je om een ​​geest van uitmuntendheid te hebben.

Bron: revival.com

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen