Wat Izak en Ismaël te maken hebben met de situatie in Afghanistan

De conflicten in het Midden-Oosten hebben eeuwenoude geestelijke wortels die zich over de hele wereld hebben verspreid. Daarom is een deel van de oplossing ook geestelijk. Hieronder een aantal gedachten.

Door: Asher Intrater

Izak en Ismaël
De spanning begon helemaal in het begin bij het eerste gelovige gezin: Abraham en zijn zonen. Ismaël werd bij naam genoemd door de engel YHVH voordat hij werd geboren (Genesis 16) en als eerste besneden (Genesis 17). Toch werd Izak door een profetische belofte (Genesis 18) geboren uit Sara, de vrouw van Abraham. Het Messiaanse verbond kwam door hem tot stand.

In de loop der jaren ontwikkelde zich rassenhaat tussen Joden en Arabieren. Echter, met het hart van Abraham hebben wij als Messiaanse Joden en Arabische christenen verzoening gevonden door Yeshua. Onze goede relaties tonen een goddelijke oplossing voor dit 4000 jaar oude conflict.

Israël en de kerk
Helaas ontstond er ook een verschrikkelijke breuk tussen de institutionele kerk en het Joodse volk. Deze splitsing was beladen met corruptie, dwang, racisme en religieuze hypocrisie.

In deze sfeer van verdeeldheid en onenigheid bracht Mohammed zijn nieuwe en valse openbaring. In de tweede helft van de 7e eeuw na Christus verspreidde de Islam zich over het Midden-Oosten. Vervolgens verspreidde de religie zich verder naar Centraal-Azië en uiteindelijk tot in Indonesië.

Reformatie in de kerk, opwekking in Israël en herstel van ons gemeenschappelijk “joods-christelijk” erfgoed is nodig om deze historische splitsing te herstellen.

Jihad-eschatologie
Jeruzalem wordt niet één keer genoemd in de Koran. In de loop der jaren ontwikkelde zich echter een triomfantelijk, jaloers jihadisme. Volgens die leer zal een laatste kalief verschijnen die Jeruzalem zal heroveren van de ‘heidense’ joden en christenen.

Deze jihadistische ‘eschatologie’ is vandaag de dag fundamenteel voor islamitische extremistische groeperingen. De invloed ervan sijpelt ook door tot vele middelmatige moslims. Het conflict is apocalyptisch van aard. We worden geconfronteerd met dreigende oorlogen waarin enorme aantallen mensen kunnen worden gedood. De “toekomst” is nu aangebroken.

Om deze reden is het zo belangrijk om mensen voor te bereiden en te bekrachtigen door duidelijke en evenwichtige Bijbelse leer over de eindtijd. Moge God ons de nederigheid, wijsheid en moed geven om hiermee aan de slag te gaan.

Moreel verval
Een van de redenen dat de Islam in de moderne tijd succesvol is geweest, is de afkeer van het morele verval van de westerse samenleving. Islamieten associëren seksuele immoraliteit, hebzucht, gebrek aan respect voor ouders, rebellie, drugs en duister amusement in wezen met ‘christelijk en joods’.

We hebben een golf van oprecht berouw en heiligheid nodig. Onze eigen vleselijkheid en wereldgezindheid hebben geleid tot bedrog. Er is een crisis in de “profetische” bediening. We hebben een grote verandering in ons denken en het Woord van God nodig in deze generatie.

Moge God ons vanuit de hemel duidelijk richting geven om ons aan te passen aan deze intense en verontrustende tijd in de geschiedenis!

Lees hier het originele artikel.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen