“De plek waar je God aanbidt, verandert in heilige grond”

“Als u dan niets wilt aannemen, wees dan zo goed mij een hoeveelheid aarde mee te geven, zoveel als twee muildieren kunnen dragen. Want ik wil niet meer offeren aan andere goden, alleen aan de Heer.” (2 Koningen 5:17 GNB)

Waarom wilde Naäman na zijn wonderbaarlijke genezing in de Jordaan aarde uit Israël mee terugnemen?

Heilige grond
Jahweh onterfde de volkeren en koos Israël als zijn erfdeel. Israël was heilige grond en alle andere volkeren van de wereld werden onder de controle van lagere goden geplaatst. Jahweh stelde hen aan om die naties te beheren, maar ze kwamen in opstand tegen hem en onderdrukten het volk dat onder hun jurisdictie was geplaatst.

De theologie van Naäman was goed vanuit het perspectief van het Oude Testament en het oude Nabije Oosten: Syrië stond onder controle van een andere godheid en hij zou Jahweh daar niet kunnen aanbidden, dus hij moest wat aarde uit Israël mee terugnemen om daarop Jahweh te kunnen aanbidden in zijn eigen land.

“Hier is het goede nieuws: Jahweh is niet langer beperkt tot Israël.”

Hier is het goede nieuws: Jahweh is niet langer beperkt tot Israël. We hoeven geen aarde uit het Heilige Land mee terug te nemen om God in ons eigen land te kunnen aanbidden. Wanneer we de Heilige Geest in ons hebben, wordt daar waar we ook gaan heilige grond.

Jahweh aanbidden
Dat verklaart wat Jezus tegen de Samaritaanse vrouw bij de bron zei: “Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden… Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.” (Johannes 4:21,23 HSV).

De joden dachten dat Jeruzalem de juiste plaats was om Jahweh te aanbidden. De Samaritanen dachten dat het de berg Gerizim was. Ze hadden het allebei mis: welke plek dan ook ter wereld wordt heilige grond wanneer we de Heer aanbidden “in geest en waarheid”. 

Gods aanwezigheid is overal waar je gaat!

Dit artikel is geschreven door voorganger Sebastiaan van Wessem van Celebration Church Hilversum.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen