De reinigende werking van het bloed van Jezus

In de eerste brief van Johannes ontdekken we een belangrijke werking van Jezus’ bloed voor ons: Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, Zijn Zoon, ons van alle zonde. (1 Johannes 1:7, NBV)

In de grondtekst staan alle werkwoorden van dat vers geschreven in de voortdurend tegenwoordige tijd. Dat is belangrijk. Als we onze weg in het licht blijven gaan, blijven we voortdurend met elkaar verbonden. Merk op dat het bewijs van onze wandel in het licht is dat we verbonden zijn (in contact staan en relatie hebben) met andere gelovigen. De logische conclusie hieruit is dat als je merkt dat je geen betekenisvolle verbinding meer hebt met andere gelovigen, je jezelf onderzoekt of je nog wel je weg in het licht gaat.

“Als je uit het licht bent – als je jezelf in grijs gebied, twijfelachtig terrein begeeft – dan zullen je relaties daaronder gaan lijden en, wat meer is, dan ondermijn je de kracht van Jezus’ bloed om jou schoon te wassen.”

Dan de reiniging… het bloed reinigt niet in de duisternis. Als je uit het licht bent – als je jezelf in grijs gebied, twijfelachtig terrein begeeft – dan zullen je relaties daaronder gaan lijden en, wat meer is, dan ondermijn je de kracht van Jezus’ bloed om jou schoon te wassen. 

Voortdurende voorziening
Dit is een voortdurende voorziening; je zou kunnen zeggen: een voortdurende ‘service’. Zolang we ons in het licht bevinden, het maakt niet uit wanneer of waar, het bloed reinigt ons. Misschien zitten we in de meest vervuilende omstandigheden, temidden van de slechtste mensen. Misschien komt de dreiging en verleiding van het kwaad van alle kanten op ons af. Maar zolang we in het licht wandelen, reinigt het bloed ons voortdurend van alle zonde.

Psalm 51 is de boetepsalm van David. Toen hij overtuigd was van zijn twee vreselijke zonden, namelijk overspel en moord, keerde hij zich terug tot God met hartverscheurende kreten van berouw en riep hij om genade. In vers 9 zegt hij: Neem met majoraan (hysop) mijn zonden weg en ik word rein, was mij en ik word witter dan sneeuw.

Schuldig
Weer vinden we hier een verwijzing naar het Pascha: majoraan. David ging vanuit de schaduwen, trok weg uit de duisternis, om de reinigende kracht van God te vinden en toe te passen.

“Wat is het geweldig om te weten waar je terecht kunt als je schuldig bent. Denk eens even na: hoeveel miljoenen mensen zijn er schuldig, maar weten niet waar ze het zoeken moeten?”

Wat is het geweldig om te weten waar je terecht kunt als je schuldig bent. Denk eens even na: hoeveel miljoenen mensen zijn er schuldig, maar weten niet waar ze het zoeken moeten? Probeer eens om je voor te stellen hoe het voelt om een schuldig, bezwaard geweten te hebben – gekweld te worden door de gevolgen van je zonden – en niet te weten of je vergiffenis en vrede kunt vinden. In die toestand bevindt het overgrote deel van de mensheid zich vandaag! 

Gebed van de dag

Heer, wilt U mij laten zien op welke manier ik in het licht mag wandelen. Wilt U mij leren om betekenisvolle relaties aan te gaan en te behouden. Dank U Jezus, dat Uw bloed mij niet éénmalig reinigt, maar voortdurend, zolang ik in het licht wandel. Wilt U mij helpen om in het licht te wandelen. Amen.

Dit artikel is geschreven door Derek Prince.

Vergelijkbare artikelen

Reacties

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste verhalen

Jennifer werd bevrijd van de geest van Izebel: “We waren radeloos”

Jennifer Guetta is onderdeel van een atheïstisch gezin dat niet gelooft in het bestaan van een God. Echter raken ze door nieuwsgierigheid verstrikt in...

Hoe je leven verandert als je geen wees meer bent, maar een zoon of dochter

Het zoon- en dochterschap in het geloof is een onderwerp dat voor mij erg leeft. Het gaat over wie je bent, je identiteit ontdekken...

Religieuze organisaties leveren Rotterdam jaarlijks 200 miljoen euro op

Kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties in Rotterdam leveren de overheid jaarlijks zo'n 200 miljoen euro op. Dat blijkt uit een onderzoek van het Verwey-Jonker...