“De verwachting van een opwekking is brandstof voor gebed”

Komt er nog een opwekking aan in Nederland? Voorganger Leander Janse uit Amerongen gelooft dat voor God niets onmogelijk is. “Ik geloof dat juist als de tijden donkerder worden, dat God een genadig keerpunt wil geven”, zegt hij. Hij legt uit waarom het belangrijk is om geloof te hebben voor een herleving.

Volgens Janse zou het niet de eerste keer zijn dat God op het alleronverwachts onder Zijn volk  een ommekeer geeft. “Je vindt het bijvoorbeeld onder het volk Israël in het Oude Testament, waar koning Hizkia in een donkere tijd leefde. Het was eigenlijk een soort eindtijd-situatie. Te midden van de duisternis, begon Hizkia zich te verootmoedigen en God ernstig te zoeken. God luisterde naar Hizkia, waarna een reformatie kwam en het volk terugkeerde naar de Heere God.

Zonde belijdt
“In 2 Kronieken 7 vers 14 staat dat als Gods volk haar zonde belijdt, God gaat zoeken en zich bekeert van haar slechte wegen, dat God zal vergeven en het land zal genezen. Ook in de gemeente wil God wonderlijk werken. Ik weet niet of er per definitie een grote massa tot geloof zal komen. Misschien zal God een herleving geven in kwaliteit, in plaats van in kwantiteit. Maar de gemeente zal tegen het decor van duisternis stralen als een ster.”

“Opwekking begint vaak in het klein. Het is in essentie dat ene hart dat zich aan God toewijdt en het ene leven dat op het altaar ligt van de levende God.”

“Opwekking begint vaak in het klein. Het is in essentie dat ene hart dat zich aan God toewijdt en het ene leven dat op het altaar ligt van de levende God. Opwekking is die ene man die zelfmoord wilde plegen, maar na het evangelie te hebben gehoord, begint te stralen en beseft dat hij Jezus nodig heeft.”

Weeën
Janse vertelt verder. “Ik geloof dat er steeds zwaardere weeën zullen komen, voordat Jezus terugkomt. Het effect daarvan is een afval van naamchristenen. Dat zie je nu al gebeuren om je heen. Maar het overblijfsel, in het Engels ‘the remnant’, zal de groep zijn die door de moeilijke tijd heen dieper zal wortelen in de Heere Jezus geplant. Bij hen zie je het leven van de Geest en in de volheid. Dat zal aanstekelijk kunnen zijn. Juist in de tijd voor de wederkomst.”

“Of er een nationaal herstel in Nederland zal komen, dat durf ik niet te zeggen. Het zal namelijk ook donkerder worden op de aarde.”

“Of er een nationaal herstel in Nederland zal komen, dat durf ik niet te zeggen. Het zal namelijk ook donkerder worden op de aarde. Maar dat God zal stralen door christenen heen, dat geloof ik zeker.”

Glorie van God
Leander vertelt waarom hij gelooft dat het zo belangrijk is om te blijven hopen op een opwekking. “Opwekking moet geen hobby worden, of een doel op zich. Het moet namelijk direct verbonden worden met de glorie van God. God wil zich openbaren. God wil dat Jezus de Levensbron is van de gelovigen.”

“Bij de gelijkenis van de verloren zoon is te zien hoezeer God zich erin verheugt als zondaren tot bekering en verootmoediging komen. Ook bij christenen is het belangrijk dat ze zich waarlijk bekeren en groeien in het evenbeeld van Christus. Dat zal de bruid verder klaarmaken voor een ontmoeting met de Bruidegom.”

Grote beloften
“Je moet wel bijbels realistisch zijn en onderkennen dat met dat de eindtijd vordert er ook een steeds grotere afval in het christendom zichtbaar zal worden. Dat zal blijken uit het feit dat men de liefde voor de waarheid verliest. De Bijbel noemt dit het principe van de wetteloosheid (2 Thess.2:7). Toch moet niet al onze aandacht uitgaan naar het verval. Anders kom je in mineur: ‘’Het is niets, het zal ook niets worden.’’ En dat terwijl er juist voor het overblijfsel grote beloften staan!

“Toch moet niet al onze aandacht uitgaan naar het verval. Anders kom je in mineur: ‘’Het is niets, het zal ook niets worden.’’

“In Openbaring 2 en 3 staat constant beschreven: ‘Wie overwint!’, met een grote belofte die daarop volgt.”

Hoop
“De gemeente van Laodicea is ergens het prototype kerk in de laatste dagen. Het geestelijke leven is verflauwd. Er is wel spektakel, maar Jezus zelf is er niet aanwezig. Maar dan staat er dat Hij op de deur klopt van de gemeente en dat Hij met hen maaltijd wil houden.” 

“Dat is ook de hoop voor onze gemeenten. Als we ons bekeren van onze gebedsloosheid en gemakzucht en de hartklop van Jezus gaan horen en de deur voor Hem openen, dan zullen we behoren tot de overwinnende kerk. De gemeente die de liefdesmaaltijd viert met de Heiland. Dat is overweldigend. Dat zal alles veranderen!“Het gebed is hierin de sleutel, met een open Bijbel op je schoot. Verootmoedigen en samen Zijn liefdestem gaan horen, zodat Hij zich in Zijn heerlijkheid aan de gemeente kan openbaren. Dat is opwekking! Opwekking is tot eer van God!”

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen