Deze 32 proclamaties brengen Gods zegen in jouw leven

Eén van de krachtigste dingen die je kunt doen als christen, is Gods waarheid uitspreken over jouw leven. Wat jij uitspreekt in geloof, heeft de kracht en de potentie om tot leven te komen. De kracht van het Woord verandert je leven en je omgeving. Voorganger Steve Warren van C3 Church in Amsterdam deelt op Facebook 32 proclamaties die impact hebben op jouw leven.

Hij vertelt allereerst dat er in de Bijbel twee onderdelen zijn van proclamaties:
lof (‘Het is zo belangrijk dat God werkelijk centraal staat in je gebedsleven, en niet jij’)
waarheid (‘over God, over jezelf en over situaties waarmee je wordt geconfronteerd – spreek het Woord’)

Warren stelt een lijst op van 23 proclamaties, die hij geleend heeft van voorganger Craig Groeschel. Hij heeft ze gepersonaliseerd.

MIJN PROCLAMATIES
1. Jezus heeft de eerste plaats in mijn leven. Ik ben er om Hem te dienen en Hem te verheerlijken.

2. Ik hou van mijn vrouw en zal mijn leven geven om haar te dienen.

3. Mijn zonen zullen van God houden en Hem met hun hele hart dienen. Ik zal hen koesteren, toerusten, trainen en bekrachtigen om meer voor Zijn koninkrijk te doen dan ze zich kunnen voorstellen.

4. Ik hou van mensen en geloof het beste in anderen.

5. Ik ben gedisciplineerd. Christus in mij is sterker dan de verkeerde verlangens in mij.

6. Ik kom elke dag dichter bij Jezus. Door Christus is mijn familie dichterbij, mijn lichaam is sterker, mijn geloof is dieper en mijn leiderschap is scherper.

7. Ik ben gezalfd, bekrachtigd, toegerust en geroepen om mensen ver van God te bereiken.

8. Ik ben creatief, innovatief, gedreven, gefocust en onmetelijk gezegend – omdat de Heilige Geest in mij woont.

9. Ik ontwikkel leiders. Dat doe ik niet. Het is wie ik ben.

10. Mijn woorden, gedachten en verbeelding staan ​​onder de kracht van Christus. Ik neem alle gedachten gevangen en maak ze gehoorzaam aan Christus.

11. Ik word elke dag van mijn leven wakker met een doel, richting en betekenis.

12. Pijn is mijn vriend. Ik verheug me in het lijden omdat Christus voor mij heeft geleden.

13. Ik doe het beste wat ik kan. Juist het feit dat ik mijn best doe, maakt het verschil.

14. De wereld zal anders en beter zijn omdat ik Jezus vandaag diende.

Een lijst met positieve ‘proclamaties’ voor iedereen die in Christus is

15. Ik ben sterk en machtig. Ik heb dezelfde kracht die Christus uit de dood opwekte in mij. Ik ben een wapen van gerechtigheid in een wereld van duisternis.

16. Ik ben niet mijn verleden. Ik ben niet wat ik deed. Ik ben wie God zegt dat ik ben. Hij zegt dat ik vergeven ben. Hij zegt dat ik verlost ben. Hij zegt dat ik vrij ben.

17. Ik ben geen gijzelaar van ongezonde gedachten. De wapens waarmee ik vecht zijn niet de wapens van deze wereld. Ik heb goddelijke kracht om bolwerken te slopen.

18. Ik heb de Geest van Christus die mijn gedachten leidt. Ik heb het Woord van God dat mijn stappen leidt.

19. Ik vernietig elke pretentie die zichzelf opwerpt tegen de kennis van God. Ik vang elke gedachte en maak het gehoorzaam aan Christus.

20. Zorgen zijn niet mijn meester. Ik geloof in God. Zijn vrede bewaakt mijn hart, bewaakt mijn geest en bewaakt mijn ziel in Christus Jezus.

21. Mijn God heeft me geen geest van angst gegeven, maar een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

22. De Heer is mijn helper. Ik zal niet bang zijn.

23. Ik ben geen slaaf van mijn gewoonten. Ik ben geen gevangene van een verslaving. Ik ben gered uit de macht van de duisternis en in het koninkrijk van Gods licht gebracht.

24. Ik ben bevoegd. Ik ben gekozen. Ik ben geroepen. Ik ben een meesterwerk van God, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren voor mij heeft voorbereid.

25. Mijn God zal me overvloedig zegenen, zodat ik in alle dingen, te allen tijde met alles wat ik nodig heb, overvloedig zal zijn in elk goed werk.

26. Mijn God is voor mij. Mijn God is met mij. Geen enkel wapen dat tegen mij is, zal slagen.

27. Niets kan mij scheiden van Gods liefde. Geen dood. Geen demonen. Niet het heden of het verleden. Geen enkele macht op aarde zal mij ooit scheiden van de liefde van God die in Christus Jezus, mijn Heer is.

28. Ik ben niet wat ik heb of koop. Mijn identiteit is in Christus – en alleen Christus.

29. Door Gods kracht kan ik veranderen.

30. Ik werp mijn zorgen op God omdat Hij om mij geeft.

31. Mijn leven is van God. Dagelijks zoek ik Hem en dagelijks leidt Hij mijn stappen. Ik ken Zijn stem en Hij leidt me naar Zijn volmaakte wil.

32. Mijn vertrouwen is in Christus – en alleen in Christus. Omdat Zijn Geest in mij leeft, kan ik alles doen wat Hij roept om te doen.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen