Deze droom van Jurrien ten Brinke voor de kerk helpt ‘de richtlijn van Grapperhaus’ om te zetten in iets beters

Terwijl veel kerken in een crisissituatie zitten vanwege de richtlijn van minister Grapperhaus om met maximaal dertig man samen te komen, gelooft Jurrien ten Brinke dat de oplossing heel simpel is: teruggaan naar hoe het ooit begonnen is. “De kerk is gebouwd op bizar simpele principes. Deze principes zouden we na 2000 jaar ervaring aardig moeten snappen.” Hij deelt wat principes waar hij van droomt dat we die weer op gaan pakken.

In Martin Luther King-stijl zet hij zijn droom uiteen: “Ik heb een droom. Dat op een dag niet langer een kerk(gebouw) of eredienst geclaimd moet worden, maar dat onze huizen opnieuw de wereld gaan veranderen! Waar vaders en moeders hun kinderen weer voorgaan in overgave en toewijding aan Jezus. Dat de straat, ja zelfs de hele wijk, die huizen weet te vinden. Dat de overheid die huizen kent en inzet voor de weduwe, wees, de armen en de vreemdelingen.” 

“Ik droom van geestvervulde mensen, die organisch, natuurlijk, als vanzelf, op de plek waar zij wonen, eten en drinken, ontmoeten, lachen en huilen. Dat ze die beweging voortzetten, die ooit begonnen is met een handjevol volgelingen van Jezus, de Messias; de Redder in onze diepste nood! Ik heb een droom en ik geloof, dat op een dag die huizen als vanzelf weer gaan verlangen om als collectief weer samen te komen, zonder merk of naam, wel in die Ene naam!”

2000 jaar ervaring
“En tot die tijd – hou je vast – de wereld staat in brand en heeft jou nodig. Deel van je rijkdom, je tijd, talent, liefde en je geld! Voor die man of vrouw, jongen of meisje, dichtbij of verder weg!

“Pijnlijk, maar door ons lijden heen geeft God ruimte voor iets nieuws.”

Corona (door) breekt elke grens, muur, kerkverband, systeem, maniertje, merk, podium en preekstoel. Pijnlijk, maar door ons lijden heen geeft God ruimte voor iets nieuws. Daar hebben we inmiddels toch ruim 2000 jaar ervaring mee?! Zoek dat, en je zult het werkelijk vinden!”

Vier principes in de praktijk
Ten Brinke vertelt hoe je deze principes in de praktijk kunt brengen:

1. Maak contact met de mensen in je directe, eigen netwerk; het is echt een keus uit liefde en oprechte betrokkenheid als jij deelt van je kostbare tijd. Als je de ander werkelijk ziet en kiest om te luisteren.

2. Sluit jezelf niet op in je eigen huis, maar zet de deur open. Nodig de ander uit, laat je buren of collega’s meekijken in hoe jij daadwerkelijk leeft, welke keuzes je maakt en waarom je doet wat je wel of niet doet.

3. Eet met elkaar, drink met elkaar, uit je emoties en vertel in alle eerlijkheid en simpelheid dat je gelooft in een God die de bron van liefde is. Dat ten diepste elk mens daarnaar op zoek is. Deel je hoogtepunten en vertel wat jij moeilijk vindt in het leven; gegarandeerd succes voor een gelijkwaardig gesprek!

4. Nodig anderen uit die openstaan voor meer uitleg over wie God is, hoe wij christenen omgaan met gebrokenheid, onze zonden, leven vanuit genade en vergeving, en met vallen en opstaan Jezus volgen!

Beweging van Jezus
Ten Brinke licht de punten toe: “De beweging van Jezus begon met een kleine groep discipelen; vrienden van Jezus. Gewone mensen met een ongewone opdracht. Die opdracht geldt nog steeds; anderen in liefde en verbondenheid vertellen en voorleven wat het betekent om als kind van God te leven.”

“In de geschiedenis ging het van kleine huisbewegingen, naar hoogtepunten en grote kathedralen. Voor de wederkomst van Jezus zal het weer eindigen zoals het begon!”

Jurrien ten Brinke vervolgt: “In de geschiedenis ging het van kleine huisbewegingen, naar hoogtepunten en grote kathedralen. Voor de wederkomst van Jezus zal het weer eindigen zoals het begon! Niet langer concilies, synodes, grootse structuren en systemen, maar vloeibaar, klein, verbonden, laagdrempelig en relevant. De cirkel is bijna rond na 2000 jaar ontdekken, proberen, vallen, opstaan, (be)lijden en vieren.”

“Ik verlang naar huizen die de wereld veranderen; verbonden per wijk, dorp of stad. Niet alleen klein, ze kunnen maandelijks groots bij elkaar komen om te vieren en te belijden. Maar vooral relevant zijn in het eigen netwerk, de straat. Nog even, en het grootse podium of de hoekige kansel vormt een struikelblok voor de nieuwe generatie christenen, om daadwerkelijk in overgave aan Jezus te leven!”

Apeldoorn
Deze principes die Jurrien deelt, zijn gebaseerd op wat hij in Apeldoorn ziet gebeuren met stichting Old School.  Vanuit een langgekoesterde droom om het leven te delen met mensen om hen heen, hebben zij in 2016 een oude, leegstaande school in Apeldoorn gekocht. Op deze plek wonen zij inmiddels samen met hun zes kinderen in vier lokalen. Daarnaast is een activiteitenruimte gecreëerd, van waaruit zij samen met andere betrokkenen activiteiten opzetten voor mensen in de wijk, gericht op ontmoeting en onderlinge verbondenheid. In de overige drie lokalen zijn zes woonunits gerealiseerd, waar naast een begeleidingsgezin, vijf jonge moeders tijdelijk begeleid wonen.

1 Johannes 3:
16 Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven.
17 Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?
18Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen