Dick Westerhof zag de coronacrisis als een ‘reset’ met veel nieuwe kansen: “Onze gemeente bloeide aan alle kanten op”

In plaats van een afwachtende houding te hebben, besloot de gemeente Gods Embassy de coronacrisis te beschouwen als een tijd om de wissels om te zetten en God te zoeken voor nieuwe openbaringen. Daar kwam een bijzondere tijd uit voort, met extra gebed, extra samenkomsten en zelfs wekelijkse doopdiensten. “We zagen God bijzonder werken”, zegt apostel en voorganger Dick Westerhof, die samen met zijn vrouw Arleen de Amsterdamse gemeente leidt.

Dick Westerhof gaat terug naar maart 2020, de uitbraak van de crisis, en vertelt over de ontwikkelingen die sindsdien in de gemeente plaatsvonden. “Tijdens de eerste lockdown was onze vraag meteen aan God: ‘wat wilt U hiermee doen of zeggen?’  Het is namelijk geen crisis in de hemel, dus God heeft altijd een oplossing.”

Het werd hen al snel duidelijk dat dit een tijd van beproeving is. God beproeft ons of we Hem echt vertrouwen. “Waar ligt onze zekerheid in en wat is onze houding?”

Voorbede
Ten tweede besefte Westerhof dat de omstandigheden hen moeten dwingen tot meer voorbede. “Dat is door zo’n tijd van schudden en onzekerheid ons antwoord geweest: meer bidden! Dat hebben we gedaan. Het gebed is toegenomen. We hebben meer tijd ingelast om op zoom een extra gebedsmeeting te organiseren. De deelname aan gebed is verviervoudigd.”

“Zeker toen de eerste lockdown kwam en we gingen bidden en vasten, was het heel druk. We zagen als kerk de behoefte om God te zoeken. We baden niet per se tegen bepaalde zaken, maar meer: ‘Heer, wat wilt U ons zeggen?’”

“De oude manieren van doen, komen misschien niet meer terug. Dat hadden we meteen door. Ook de manier van kerk-zijn zal anders zijn.”

Ten derde was vanaf het begin ons duidelijk: dit is geen pauzeknop, maar een resetknop die is ingedrukt. We gaan niet meer terug naar het oude. “De oude manieren van doen, komen misschien niet meer terug. Dat hadden we meteen door. Ook de manier van kerk-zijn zal anders zijn.

Beter geworden
Op veel gebieden is het zelfs beter geworden. Kerken zijn de waarde van relaties gaan zien, het samenkomen zien we als nog meer bijzonder en de waarde van gebed is echt omhoog gegaan.

Dan kom je op het apostolisch-profetische uit – iets wat in onze gemeente belangrijk is en wat we in Efeze kunnen zien als fundamenteel in de kerk. Als er tijden van spanning zijn, heb je apostelen en profeten nodig, want die focussen niet alleen op de noden. Nee, ze hebben hun blik op de toekomst. Je kijkt verder dan de crisis waar je je nu in bevindt.”


“Als de focus op de arme schapen de overhand heeft, raak je naar binnen gericht. Terwijl je zeker ook moet blijven zien wat God nu wil doen. Want zoals Haggaï dat mooi beschreef: de tijd van schudden zorgt voor een loutering en daarna een toename van Gods glorie. Soms moet je ‘losgeschud’ worden. Daarom is het goed om het schudden toe te laten.”

Samenkomen
Gods Embassy in Amsterdam  is door blijven gaan met samenkomsten, binnen wat er volgens de regels mogelijk was. Westerhof lacht: “We mochten met dertig mensen samenkomen, exclusief medewerkers. Je zag dus wel plotseling een sterke stijging van het aantal medewerkers.

Tussen de twee lockdowns in zag de gemeente veel nieuwe leden binnenkomen. Mensen zeiden: ‘We houden van het feit dat jullie bidden.’ Op veel plekken lag alles stil. Ook de apostolisch-profetische visie, namelijk dat het bij God niet uit de hand loopt, maar dat we juist moeten opstaan in deze tijd, vonden mensen heel belangrijk.”

Ook is de gemeente veel gaan evangeliseren, juist omdat dat iets is wat toegestaan was. “We hadden teams die de straat op gingen om mensen over Jezus te vertellen, en om muziek te maken. Ik ben zelf ook veel met Frits Rouvoet naar De Wallen gegaan om daar te bidden voor de lege ramen en voor de buurt. We proclameerden: ‘Dit gebied zal niet teruggaan naar het oude.’”

Meer bidden
Dick Westerhof legt uit waarom de gemeente besloot om in deze tijd juist een stap vooruit te zetten, bijvoorbeeld door meer te bidden. “Het is een tijd van ‘reset’’, dus we hebben nieuwe openbaring nodig. Juist in deze tijd kan er een lamlendigheid insluipen. Natuurlijk slaan we niet door naar de andere kant. We erkennen de ernst van corona en nemen gepaste maatregelen. Maar dit is een unieke tijd.” Westerhof merkt op dat deze ‘vlucht naar voren’ belangrijk is voor de kerk.

Veel dopelingen
Uiteindelijk kwam er ook een seizoen van oogst, nadat de visie scherp was en de gemeente geactiveerd was. “We zagen het aantal mensen sterk toenemen en besloten een tweede dienst op zaterdagavond te houden. We weten niet hoe het kwam, maar de een na de ander werd gedoopt.”

“Die urgentie voelden we ook: het is niet de tijd voor mensen om het dopen uit te stellen. Dat zagen we ook bevestigd worden. Zo was er een zieke man die de Heer had aangenomen en gedoopt wilde worden. Hij stond in het doopbad al zijn zonden te belijden. Een aantal weken later overleed hij. Dat maakte een diepe indruk op de gemeente. Het greep iedereen aan. Het zijn serieuze zaken waar we het over hebben.”

“We leven in een speciale tijd. Als we nu niet opstaan, wanneer dan wel?”

Uiteindelijk heeft de kerk zelfs van september tot Pasen 2021 wekelijks een doopdienst gehouden, met uitzondering van één week dat het niet plaatsvond. In het verleden lag een aantal dopelingen een stuk lager.

“Dit is de tijd voor ons als gelovigen om op te staan en te schitteren. We leven in een speciale tijd. Als we nu niet opstaan, wanneer dan wel?”

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen