Door gehoorzaamheid stel je Gods Koninkrijk in werking

“Een van de sleutels in Jezus’ bediening staat in Johannes 5:19-30. Hij deed nooit iets deed zonder dat Hij het de Vader zag doen. Door radicale gehoorzaamheid stel je Gods Koninkrijk in werking”, zegt opwekkingsprediker Jerame Nelson in een van zijn onderwijsvideo’s.

“Een van de beste voorbeelden die ik in de Bijbel kan vinden, is in Lukas 5 waar Jezus de boot van Simon betreedt en tot de menigte op het land begint te prediken. Een van de principes die ik wil uitlichten, is dat Jezus laat zien dat Hij nooit iets doet zonder Zijn woord te bevestigen.

Gooi je netten uit
Jezus predikte het evangelie nooit zonder dat er wonderen en tekenen volgden. Nadat Hij klaar is met prediken tot de menigte, zegt Hij tegen Simon en zijn vrienden: “Gooi je netten uit in het diepe om vis te vangen.” Simon die up het punt staat om Simon Petrus te worden, is hier niet zo blij mee.

Hij antwoordt: “We hebben de hele nacht al gewerkt en niets gevangen. Maar omdat U het zegt, zal ik het toch doen.” Als hij gehoorzaamt, vangt hij ontzettend veel vis, er is een enorme oogst. Ze hebben uiteindelijk wel twee boten nodig om alle vis binnen te halen.

Daarop valt Simon Petrus op zijn knieën en zegt: “Ga weg van mij Heer, want ik ben een zondig mens.” Plotseling krijgt hij een openbaring van de vreze des Heren en het koninkrijk van God. Hij beseft dat Degene in de boot niet slechts een mens is, maar dat Hij in iets goddelijks en bovennatuurlijks wandelt.”

Intimiteit en gehoorzaamheid
“Wat ik wil zeggen is dit: intimiteit met God en gehoorzaamheid aan Zijn stem stelt Gods Koninkrijk in werking. Eigenlijk had Simon Petrus helemaal geen zin meer om de netten opnieuw uit te gooien en God te gehoorzamen, maar toch deed hij het plichtsgetrouw.

Plotseling is er dan die oogst die hij en zijn vrienden haast niet kunnen bevatten. Zou je ook niet zo’n oogst willen binnenhalen? Zou je in een mate van autoriteit willen stappen waardoor je begint te regeren in het Koninkrijk?

Het draait allemaal om intimiteit met God. Het gaat om gehoorzaamheid en geloof. Een van de krachtigste dingen waardoor je Gods Koninkrijk in werking kunt stellen, is eenvoudigweg radicaal gehoorzaam zijn aan God.”

“Ons leven zou een levende brief moeten zijn van de reddende, genezende kracht van Jezus voor mensen om ons heen.”

Gebroken pols
“Ik heb bijeenkomsten gehad waarin God me zei bepaalde dingen te doen. Kortgeleden was ik in Engeland. Vlak voor de bijeenkomst had een vrouw haar pols gebroken. Ik wist daar niets van, maar ik kreeg er een woord van kennis over.

Ze kwam naar voren en de Heer zei: “Ik wil dat je haar pols vastpakt en omhoog trekt in het zicht van alle mensen. Als je dat doet, zal ik haar pols genezen.” Ik pakte haar pols vast en ik zag de voorganger al kijken met een blik van: oh oh, wat is hij van plan.

Ik trok de pols omhoog, God maakte het bot van haar pols compleet nieuw; alles wat gebroken was, was op datzelfde moment genezen. De vrouw bewoog haar pols heen en weer en riep uit: “Ik ben genezen!” De mensen stonden perplex.

Mensen raken soms onder de indruk van wonderen die gebeuren, maar hier is waar het echt om gaat. Dit is hoe het werkt: het is door radicale gehoorzaamheid dat wonderen gebeuren.”

Formule
“Er is geen formule voor de zalving en vooral niet voor wonderen en kracht. Sommige mensen willen dat je hun een methode geeft die ze kunnen gebruiken. Er zijn methodes en formules, maar het krachtigste aspect dat het Koninkrijk van God in werking stelt, is gehoorzaamheid.

Overal waar Jezus ging, was Hij radicaal gehoorzaam aan de Vader. In Markus 4:35-41 stapt Jezus met Zijn discipelen in de boot en zegt: “Laten we naar de overkant gaan.” Hij valt in slaap en plotseling is er een storm.

De discipelen worden bang en roepen Jezus om hulp. Jezus spreekt vervolgens tot de wind en golven: “Wees stil”, en de storm gaat liggen. De discipelen reageren: ‘Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?’ ”

Wie ben jij?
“Ik wil je iets vragen. Wie ben jij? Ben jij gebonden aan de natuurlijke wereld en natuurlijke zaken of wandel je in geloof in de bovennatuurlijke zalving van Gods kracht?

Wandel je in de zalving die het juk van ziekte, angst en kwelling dat op een generatie ligt, verbreekt? Ben jij iemand die in de vrede, gerechtigheid en vreugde van de hemel wandelt? Worden die dingen vrijgezet waar jij gaat en leren mensen de Redder kennen door jouw leven?

Paulus sprak over onze levens als levende brieven. Ons leven zou een levende brief moeten zijn van de reddende, genezende kracht van Jezus voor mensen om ons heen. Eens waren wij verloren in duisternis en zonde, maar God heeft ons gered, onze zonden vergeven en ons in het licht gebracht. Nu kunnen wij een levend voorbeeld zijn van hoe verlossing eruit ziet.”

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen