Dorien Knoors over de urgentie van een sterke relatie met God: “Als we God dieper leren kennen, durven we moedige keuzes te maken”

Dorien Knoors is ruim 20 jaar fulltime voorbidder in Nederland en werkt sinds 2006 samen met haar man Jef o.a. bij stichting 24-7 Gebed. Hun verlangen is dat de beweging van vuur en passie voor Jezus in Nederland toeneemt en mensen uit alle kerken samenbindt tot eenparig en voortdurend gebed.

“In 1998 riep God mij”, vertelt Dorien. Ik ging door een fase van dieper zoeken naar God en werd (door het lezen van de Bijbel) ‘smoorverliefd’ op Jezus! Dit veranderde mijn leven totaal. Ik wilde iedereen wel toeroepen dat er nog veel meer van God te ontvangen is dan het ‘gewone’ dagelijkse. Maar God zei: ‘Ga maar bidden! Bid voor honger en dorst, bid dat mensen het méér gaan zoeken!’

Ook zei Hij: ‘Ik ga je verbinden met mensen met hetzelfde hart. Vraag hen om mee te bidden.’ Ik zag een beeld van een groot net van heel veel mensen in ons land die helemaal voor Hem zouden gaan, allemaal verbonden.

God deed wat Hij had gezegd. Hij gaf contacten met bidders, eerst in mijn eigen plaats en later door het hele land. Sinds 2006 werken we aan een landelijk netwerk: 24-7 Gebed. Sinds de crisis is zelfs drie keer daags online gebed ontstaan, met bidders uit het hele land.”

God werkelijk kennen
Wat Dorien ontdekt heeft in haar leven met God, is hoe belangrijk het is om God te kennen zoals Hij werkelijk is. “Een keer las ik Jesaja 55:8. Daar staat: ‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.’

Het raakte me opeens heel diep. Daar staat dus dat mijn gedachten nog steeds niet zijn zoals Gods gedachten en mijn wegen nog steeds heel anders zijn dan de Zijne. Ik besefte opeens dat ik God nog helemaal niet echt kende! Een diep ontzag voor Hem vervulde mij en vol verlangen bad ik: ‘Mag ik U dan helemaal opnieuw leren kennen, nu zoals u werkelijk bent?’

Daarna ben ik met veel meer ernst God gaan zoeken. Die ernst is sindsdien alleen maar toegenomen. Ik besef dat we zo gemakkelijk een eigen beeld van God kunnen maken en ons daardoor kunnen laten misleiden.

Het komt erop aan dat God Zich Zelf kan openbaren aan ieder van ons. En dat gebeurt door Zijn Woord, uitgelegd door Zijn Geest. Dat vraagt van ons een ijverig en open hart om Hem te willen en kunnen ontvangen.”

Vertrouwen
Sinds de uitbraak van de pandemie merkt Dorien dat het er nog meer op aankomt om te leven vanuit een diepe relatie met God. “In deze tijd hebben we het nog meer nodig om God goed te kennen. Zodat Hij ons kan laten zien waar we zijn in Zijn plan, maar ook om Hem nog meer te leren vertrouwen. Iemand die je niet goed kent, durf je niet goed te vertrouwen.

In 1 Kor. 1:9 staat: ‘God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere.’ Die gemeenschap is dat we in een vertrouwensrelatie met Hem leven door een levensstijl van gebed.

We komen in een tijd waarin we alleen nog maar terug kunnen vallen op onze God. We zullen moeten leren Hem te vertrouwen voor voedsel, onderdak, kleding, genezing, relaties… Er komt veel op ons af.

De vraag is dan: kennen we Hem genoeg om op Hem te kunnen vertrouwen? Ook als de chaos en verwarring nog meer zullen toenemen? Kennen we Hem goed genoeg om moedige keuzes te kunnen maken, keuzes die consequenties kunnen hebben?

Investeren
“Het is van levensbelang om te investeren in onze relatie met God. Dat is onze eigen verantwoordelijkheid. Het kennen van God en Zijn Woord komt je niet aanwaaien”, zegt Dorien. “In Hosea 4:6 staat: ‘Mijn volk gaat ten gronde door het gebrek aan kennis.’

Als we niet de verantwoordelijkheid nemen om onze relatie met God te verdiepen, krijgen we te maken met de gevolgen daarvan.

“Leven met god is een kwestie van alles geven wat je hebt en er helemaal voor gaan.”

Gezond eten
Als voorbeeld noemt Dorien hoe zij zich aanvankelijk nauwelijks verdiepte in een gezond voedingspatroon “Ik hield erg van lekkers en besefte niet hoe ongezond dat was. Op een gegeven moment kreeg ik klachten.

Door onderzoek ontdekte ik dat die klachten een gevolg waren van mijn verkeerde eetpatroon. Door mijn eetpatroon te veranderen, gaat het nu beter met mij. Maar het was mijn eigen verantwoordelijkheid om die keuzes van verdieping en verandering in levensstijl te maken.”

Zo werkt het ook met het dieper kennen van God, legt Dorien uit. “Als wij ons in God gaan verdiepen, gaat Hij dingen uitleggen. Die aanwijzingen kunnen we gehoorzamen of niet. Leven met God is een kwestie van alles geven wat je hebt en er helemaal voor gaan.”

Waakzaam
“Dat heeft niet alleen betrekking op het kennen van Gods hart, maar ook op het waakzaam en wakker zijn om de tekenen te herkennen van de tijd waarin we leven.

In Lukas 21:34-36 staat over de eindtijd: ‘Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen.’

Dat is best heftig. Als wij alleen maar bezig zijn met ons dagelijkse leven, kunnen wij het moment dus gemakkelijk missen. Hier zie je weer die verantwoordelijkheid. Ook in de volgende verzen blijkt dat:

‘Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.’

God wil ons dus uitredding geven, maar het is onze verantwoordelijkheid ervoor te kiezen om te waken en te bidden.” 

Stralende bruid
“God wil ons meenemen in een proces van heiliging. Hij nodigt ons uit om die weg met Hem te bewandelen. Wij kunnen kiezen om ons daaraan te onderwerpen of om er voor weg te draaien. Ook daar hebben we een verantwoordelijkheid in.

Als we ervoor kiezen die weg met Hem te gaan, gaat Hij ons heiligen en reinigen om Zijn stralende bruid te worden. Dat is niet een makkelijke weg, maar het is wel een weg die naar een hele mooie toekomst leidt”, besluit Dorien. “Een weg die het waard is om voor door het vuur te gaan.”

Klik hier als je meer wilt weten over 24-7Gebed of mee wilt doen met de online gebedsbijeenkomsten voor Nederland.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen