Drie sleutels waarmee je woorden situaties volledig kunnen veranderen

Astrid Feddes vertelt over de kracht van het kiezen van de juiste woorden. Als je opbouwend en vanuit geloof spreekt, heeft dat erg veel impact. Ze noemt een voorbeeld. “Ik kreeg van vriendinnen een kaartje met positieve woorden toen ik vijftig werd. Die woorden klinken nog na in mijn hart en bouwen zo op.” 

Ze geeft ook een voorbeeld van een vrouw die na gebed werd genezen van artrose. “Maar na afloop van de dienst pakte ze toch haar krukken en liep daarop weg en deed haar braces weer om. Want de dokter had gezegd: ‘Jij mag nooit meer lopen zonder krukken.’ Soms moet je door een proces heen om het Woord van God als waarheid aan te nemen. Maar ook om de andere woorden, bijvoorbeeld die van de dokter, te verbreken.”

Astrid benadrukt dat Gods Woord zo krachtig is. Maar dat God ons ook een tong of stem heeft gegeven om dingen in beweging te zetten als wij proclameren, zegenen en profeteren. “In onze mond is de kracht van leven of dood.”

Astrid geeft in haar preek 3 praktische sleutels

1 De kracht van proclameren
We zijn geroepen om Gods woord te belijden en hardop uit te spreken, te proclameren. “Dat heeft zoveel kracht dat zelfs de engelen in beweging komen. In Hebreeën 3:1 staat dat Jezus de hogepriester is van het geloof dat wij belijden.’ (NBV) Belijden is het hardop nazeggen van Gods Woord in geloof en vertrouwen dat het ja en amen is. Als wij het hardop in geloof uitspreken, proclameren, zeggen we: ‘Jezus, wat U in Uw Woord belooft, zult U doen.” 

“Je moet daarom Gods Woord leren kennen om het goed te gebruiken. Dit is een cadeau van God wat Hij jou geeft.” 

Jezus, de Hogepriester Die ons gebed hoort, verbindt Zich aan het uitgesproken Woord. “Hij verbindt er Zijn autoriteit en zegen aan. Hij geeft de engelen opdracht het Woord uit te voeren. Psalm 103:20  zegt: ‘Looft de Here, gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert, luisterend naar de klank van zijn Woord.’ (NBG) Waar jij proclameert, komt verandering. In je werk, op school, op de sportschool en in je leven. Je moet daarom Gods Woord leren kennen om het goed te gebruiken. Dit is een cadeau van God wat Hij jou geeft.” 

2 Je woorden hebben macht, gebruik ze goed!
In Spreuken 18:21 staat in de NBV: ‘Woorden hebben macht over leven en dood. Wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.’ “Spreek je veel negativiteit, dan zul je veel rotte vruchten gaan plukken. Spreek je positief, dan zul je veel goede vruchten plukken. Spreuken 12:18 zegt: ‘De woorden van een dwaas zijn dolkstoten, wat de wijze zegt, brengt genezing.’ Eigenlijk gaat het over zegen of vloek.

Als we zegenen spreken we genezende woorden uit van voorspoed, genezing, bemoediging, hoop of leven. Woorden van vloek zijn dolkstoten van wanhoop, ongeloof, leugens, kritiek en ontmoediging. Waar wil jij je mond voor inzetten? Ben je bereid je tong, het moeilijkst denkbare lichaamsdeel in de Bijbel, onder de gehoorzaamheid te brengen van de Heilige Geest en van de Heere Jezus Christus? Dan word jij een bemoediger en komt er leven uit je mond en waarheid.”

“Waar wil jij je mond voor inzetten? Ben je bereid je tong, het moeilijkst denkbare lichaamsdeel in de Bijbel, onder de gehoorzaamheid te brengen van de Heilige Geest en van de Heere Jezus Christus?”

Negatieve woorden
Er zijn veel mensen waarover negatieve woorden zijn uitgesproken. Volgens Astrid is het vandaag de tijd is dat ze verbroken worden in de Naam van de Heere Jezus. “Vraag of de Heilige Geest dingen in herinnering brengt. Misschien ben je omlaag gehaald of bekritiseerd. In Maastricht vangen we dak- en thuisloze jongeren op. Je wilt niet weten wat een negatieve woorden er over deze jongeren uitgesproken zijn, met name door hun ouders. Tegen een meisje werd gezegd: ‘Jij had niet geboren moeten worden. Ik ga niet in jou investeren in jouw kappersopleiding. Jij bent zo dom. Het gaat jou niet lukken.’ Hetzelfde meisje heeft met vlag en wimpel het eerste jaar van de kappersopleiding gehaald. Omdat wij woorden van leven en hoop, Gods waarheid uitspraken met het hele team.” 

Het kan ook zijn dat je zelf negatieve woorden over je kinderen of familie hebt uitgesproken, onbewust of bewust. “Vraag vergeving en bied het omgekeerde aan, goede woorden. Verbreek de negatieve woorden die over jezelf zijn uitgesproken. Dan zeg je: ‘Ok, Heere God, iemand heeft tegen mij gezegd dat ik niet waardevol ben, dat het nooit wat met mij zal worden. Maar Uw Woord zegt dat ik kostbaar ben, dat ik waardevol ben en dat U goede werken voor mij hebt voorbereid en dat U elk tekort in mij zult aanvullen.” Daarmee ontkracht je het eerdere negatieve wat over jou gezegd is. 

3 Gebruik de kracht van het profeteren
In 1 Korinthe 14:1 NBV staat: ‘Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van profetie.’ 14:3 zegt: ‘Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend.’ Astrid benadrukt in haar preek dat je met jouw profetische woorden, ingegeven door de Heilige Geest, anderen kunt opbouwen en troosten. “Is dat niet geweldig? Het is voor elke christen, ongeacht je leeftijd. Ik ken een meisje dat geestelijk beperkt is en ze kan profeteren als de beste. De reden is dat het afhankelijk is van de Heilige Geest.” 

“Laten we een gemeente zijn waar we woorden van opbouw, bemoediging en troost uitspreken, elke keer weer.”

Ook de gemeente moet profeteren. “Laten we een gemeente zijn waar we woorden van opbouw, bemoediging en troost uitspreken, elke keer weer. Ook als je moeite hebt met iemand. Ieder is geschapen naar het beeld van God! Ook als iemand in zonde leeft. God keurt zonde niet goed, maar heeft ieder lief. Met profeteren haal je het goud tevoorschijn in iemand zijn hart, in zijn ziel. Het zit misschien diep verstopt door alle troep en ellende. Het is zo gemakkelijk om dat te benoemen. Wees bemoedigers, een lekkend vergiet van bemoediging, opbouw en kracht. Verbonden met het levend water, lekkend door ons heen, de atmosfeer veranderend.” 

In de preek van Astrid Feddes kun je nog veel meer zien en horen over verbreken van negatieve gedachten, de kracht van woorden, profetie en bemoediging.  

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen