Drie tips om te groeien in de gaven van de Geest

In een nieuwe mini-overdenking van de stichting “Terug naar de Bijbel” gaat oprichter Pieter Schipper in op de gaven van de Geest. Hierin geeft hij drie tips om hier praktisch mee aan de slag te gaan.

Pieter opent met: “In deze overdenking wil ik ingaan op ‘de Heilige Geest voor de ander’.” Hij baseert zijn overdenking op 1 Korinthe 12:1-11 waarin het gaat over de genadegaven.

Pieter benadrukt dat deze in hoofdzaak bedoeld zijn om anderen te dienen: “Het gaat hier niet om aangeboren talenten, maar om bovennatuurlijke gaven die God schenkt aan gelovigen om hier op aarde Zijn handen en voeten te zijn. Misschien heb je een laag zelfbeeld en weet je niet eens wat je aangeboren gaven en talenten zijn. Het is heel goed om te beseffen dat God je kan en wil gebruiken in Zijn Koninkrijk. Hij wil met Zijn Heilige Geest door je heen werken om ook de ander tot zegen te zijn.”

“het is heel goed om te beseffen dat God je kan en wil gebruiken in zijn koninkrijk”

Verder benadrukt hij dat het een samenwerking betreft tussen God en mens: “Het is de verantwoording van de gelovigen om ons in te spannen voor geestelijke gaven. Als christen word je opgeroepen om je uit te strekken naar de geestelijke gaven in een kinderlijk vertrouwen dat God je op het juiste moment zal geven wat nodig is.”

Drie tips om praktisch aan de slag te gaan

1. Het is Gods plan.
“Het is Gods eigen keuze om door de gemeente heen te werken met Zijn Heilige Geest om zo andere mensen te bereiken.”

2. Geloof dat de Heilige Geest in je woont en door je heen wil werken.
“Misschien denk je wel negatief over jezelf. Dan is het belangrijk dat je je denken vernieuwt en leert hoe God jou ziet.”

3. Reik uit naar anderen.
Realiseer je dat de gaven van de Heilige Geest in hoofdzaak bedoeld zijn om anderen te dienen. Zo is het bijvoorbeeld goed om niet thuis te bidden voor gave van genezing maar daadwerkelijk te bidden voor de zieken.

Hij sluit af met: “Geloof en ga aan de slag!”

Bekijk de hele overdenking hier:

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen