Drie tips om intiem met Jezus te leven

Het volgen van Jezus is een onderwerp dat veel voorbijkomt, maar wat is het eigenlijk en hoe doe je dit in het dagelijkse leven? Eric Gilmour geeft drie tips.

1. Geef Jezus alle aandacht
Eric Gilmour vertelt dat om Jezus te kunnen volgen, dat je Hem eerst álle aandacht geeft. Dat gaat verder dan alleen praten tegen God. Aandacht is dat je naar Hem kijkt met een onverdeelde focus. “Jezus moet al je aandacht krijgen. Kijk naar Hem! Als Hij niet alle aandacht krijgt, ben je niet in staat om Hem te volgen. 

“Er is een moment in de Bijbel dat de discipel Petrus met Johannes bezig was. Petrus wees Jezus op iets dat Johannes had gedaan. Toen zei Jezus: maak je niet druk om Johannes, kijk naar Mij.”

“Als we onze ogen van Jezus afhouden, ga je gemakkelijk focussen op andere mensen. Daaruit ontstaat vaak veroordeling. Als je Hem wil volgen, laat je ogen op Hem gericht zijn.”

2. Loop vlak áchter Jezus aan
“We moeten dicht áchter Jezus lopen. Niet voor Hem uit lopen, of naast Hem. Maar vlak achter Hem. Veel mensen willen voor Hem uit lopen en al hun eigen plannen er doorheen drukken. 

Ook Petrus wilde dat in Markus 8. Hij bestrafte Jezus’ voorzegging zelfs dat Hij aan het kruis zou gaan. Hij drukte hiermee zijn menselijke wil er doorheen. Toen zei Jezus: ‘Ga weg achter mij, Satan. Je hebt niet de plannen van God in gedachte, maar de plannen van mensen.”

“De duivel wil niet dat je je onderwerpt aan Jezus. Hij doet er alles aan om dit te dwarsbomen. Maar wist je dat als je onderwerping weghaalt, dat je daarmee de pijler weghaalt onder alle principes van het koninkrijk van God? Daarom is het belangrijk om achter Jezus te lopen en ons helemaal over te geven aan Zijn plan.”

3. Verblijf in Hem
“Jezus zegt dat we in Hem moeten verblijven. Niet op bepaalde momenten, maar voortdurend. Toen Jezus zei: volg Mij, was dat een statement: ‘Blijf in Mijn aanwezigheid.’”

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen