Eduard en zijn gezin gingen door een financieel moeilijke periode: “God zorgde voor ons, we hadden de beste kerst ooit!”

Eduard Heikamp en zijn vrouw Esther gingen door een donker dal van faillissement van hun eigen bedrijf, het niet of amper kunnen rondkomen en een zoektocht naar hun nieuwe roeping. “We zijn met ons gezin van vijf kinderen door een achtbaan gegaan, die ons op een hele nieuwe plek heeft gebracht.” Door Gods leiding en voorziening hebben ze twaalf jaar na het faillissement een eigen boerderij waarop dagbesteding wordt gegeven, bieden ze gratis maaltijden aan en organiseren ze diensten. 

Waar God leidt, voorziet Hij…

In 2008 krijgt het echtpaar de eerste tekenen dat er iets in hun leven zou gaan veranderen. Een droom van Eduard en een soortgelijke droom van hun dochter bevestigde de steeds terugkerende tekst uit Jesaja 61: ‘verbind de gebrokenen van hart’. Terwijl het echtpaar gelukkig is met het eigen bedrijf, strekken ze zich ook uit naar het plan dat God voor hen blijkt te hebben. Ze vragen Hem om uit hun leven weg te halen wat er niet meer in hoort, en om hen klaar te maken voor wat zou gaan komen. “In die tijd begon het door de recessie steeds slechter te gaan met de zaak. We zagen onze liquiditeit dalen tot diep in de min en we moesten ons personeel ontslaan. Uiteindelijk vocht ik alleen om ons vloerenbedrijf overeind te houden, totdat ik inzag dat het zo niet langer kon. Een vriend van me beaamde dat, hij zei: Je moet dit aan God teruggeven. Dat heb ik gedaan, huilend op de grond.”

Ongeveer alles wat het gezin had werd in beslag genomen en het gezin werd onder curatele werd gezet. Met twaalfhonderd euro aan maandelijks budget en een huur van duizend euro per maand, bleef er niet genoeg over om van te leven. “We baden God om te voorzien in wat we nodig hadden. Naast dat we baden, maakten we onze nood ook bekend aan onze vrienden en de mensen in onze kerk. Zij kregen het op hun hart om ons te dienen. We kregen boodschappentassen vol eten van iedereen. En we ontvingen enveloppen met geld door de brievenbus. God zorgde voor ons. We hadden de beste kerst ooit!” 

Een half jaar later, nadat Eduard in een zware burn-out terecht was gekomen, besloot hij om drie dagen te vasten. “Ik wilde tijd met God hebben, ik wilde bidden en luisteren naar Zijn stem om te horen wat Hij wilde met ons leven.” De dag erna werd Eduard door een vriend voorgesteld aan voorganger in Nijkerk. “We hebben uiteindelijk een jaar lang in Nijkerk gewoond en gewerkt. Ook mochten we dienen in de voedselbank van de gemeente. We gingen de straat op om mensen daar te ontmoeten en om voor hen te bidden. En we werkten met verslaafden en alcoholisten. We hebben daar zoveel dingen geleerd en meegemaakt die God in ons werk nu gebruikt!”

Een nieuw begin

Een paar jaar na het faillissement, toen het echtpaar weer in Ede woonde, kregen zij een brief van de bank dat ze hun schulden konden afkopen. “Het was een bedrag dat we nooit konden betalen!” Tijdens gebed met de voorgangers, kregen alle aanwezigen dezelfde namen in de gedachte. “We reden met een kloppend hart naar hen toe. Na ons verhaal verteld te hebben, zeiden ze: Jullie hebben de deal van jullie leven gemaakt. Morgen staat het geld op jullie rekening!” De schuld was betaald.

Na dit wonder, begon God al snel opnieuw te spreken: “Nodig mensen uit aan tafel die eenzaam zijn en door een moeilijke tijd in hun leven gaan. Vertel hen wat Ik in in jullie leven heb gedaan.” En dat deden ze. “We hadden het niet breed, maar deelden wat we hadden.” In de bijeenkomsten was er ook ruimte voor aanbidding en Bijbels onderwijs. Mensen kwamen tot geloof en lieten zich dopen. De eerste keer zaten er vijf gasten aan de tafel, maar elke twee weken verdubbelde het aantal. “Op een gegeven moment stonden er twintig mensen voor de deur, daardoor moesten we uitwijken naar het buurtcentrum.” 

“Via onze oude gemeente, kwamen we in contact met een man die in vastgoed werkt. Hij had over ons gehoord en God had tot hem gesproken dat hij een boerderij voor ons moest kopen. Daarmee kwam een profetie uit die we in onze tijd in Nijkerk hadden ontvangen, van mensen die we in ons verleden tijdens een vakantie hadden ontmoet: ‘Ik zie jullie lopen op een eigen terrein, met vruchten aan de bomen die jullie uitdelen’.” Nu deelt het echtpaar vanuit de organisatie ‘Welkom Thuis’ dagelijks vruchten uit; geestelijk door Bijbels onderwijs te geven, fysiek door het uitdelen van maaltijden en op ziels niveau door de dagbesteding die ze huisvesten. 

“God doet altijd wat Hij heeft beloofd! Door alle moeilijke perioden heen, hebben we Gods voorziening gezien en meegemaakt. We hebben geleerd om te geloven en te vertrouwen in een God voor Wie niets onmogelijk is. Blijf volharden in het geloof op Gods vervulling van Zijn beloften, ook door beproevingen heen!”

De boerderij die fam. Heikamp kreeg.

Je kunt in contact komen met Eduard en Esther via de site en Facebookpagina van Welkom Thuis. Voor de dagbesteding kun je terecht op de site van The Tree of Life. 

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen