Een bemoediging: de Heer zal je hart versterken

Ik heb een bemoedigend woord dat ik met je wil delen, namelijk dat de Heer je hart wil versterken. Sommigen van jullie bevinden zich misschien in een seizoen waarin je hopeloosheid ervaart. Misschien is waar je momenteel bent niet waar je dacht dat je zou zijn of waar je zou willen zijn. Maar ik heb een vers dat je zal bemoedigen.

In Spreuken 13:12 staat: ‘Uitgestelde verwachting krenkt het hart, maar een vervuld verlangen is een boom des levens.’ Ik wil dat je weet dat je niet de enige bent met die gevoelens van hopeloosheid. Veel mensen in de Bijbel hebben deze uitgestelde hoop die je misschien ervaart, ook gevoeld.

Israël, Gods uitverkoren natie, heeft bijvoorbeeld 400 jaar slavernij doorstaan. Toen God hen uiteindelijk uitleidde, waren ze op weg naar het Beloofde Land. Terwijl ze op deze reis naar het Beloofde Land in de wildernis waren, begonnen ze echt ontmoedigd te raken. Uitgestelde hoop voelde heel reëel.

Doorgaan naar het beloofde land
Ze begonnen terug te willen naar Egypte, de plaats waar ze voor het eerst tot slaaf waren gemaakt, en ze vergaten de beloften die de Heer aan hen had gedaan. Wat deed God hieraan? God herinnerde hen aan Zijn verbond met Israël. Hij herinnerde hen aan de doorbraken die Hij hen in het verleden had gegeven en aan hoe Hij hen in het verleden had verlost.

Toen ze eraan herinnerd werden dat de Heer met hen was en dat de Heer Zijn verbond met hen niet zou stoppen, begonnen ze door te trekken naar het Beloofde Land. Ze waren midden in de woestijn en hadden het beloofde land nog niet gezien. Ze gingen 40 jaar door deze wildernis, in een poging het Beloofde land te bereiken. Omdat de Heer hen eraan herinnerde en trouw aan hen was, konden ze doorgaan.

Kracht van het getuigenis
Kijk naar de kracht van dit getuigenis. De Heer wil je bemoedigen door middel van getuigenissen. Soms, als we ons somber of ontmoedigd voelen, hebben we de neiging om ons te richten op de kleine dingen en naar onze huidige omstandigheden te kijken. Dat is dan alles wat we kunnen zien. Maar de Heer wil je hart versterken door je te herinneren aan de trouw en de doorbraken in het verleden die Hij je heeft gegeven.

Hij wil je herinneren aan de manieren waarop Hij zich heeft geopenbaard. De Heer wil je hart versterken als je moed haalt uit dat getuigenis. Zoals de Heer het eerder heeft gedaan, zal Hij het opnieuw doen. Hij wil je aanmoedigen.

Heer, ik dank U voor het getuigenis en de kracht ervan, en dat u het opnieuw zult doen in het leven van iedereen die dit leest. Ik bid voor kracht en versterkte harten, dat deze uitgestelde hoop daadwerkelijk zal veranderen in een boom des levens. Amen.

Lees hier het originele artikel.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen