Een gebed voor Ukraine en de wereld

Vader, Koning van de wereld,
Ik bid U voor alle inwoners van Ukraine,
dat U hen redt.
Ukraine gaat door een dal vol dood.
Geef hen dat ze geen gevaar vrezen,
omdat U bij hen bent.[1]
Laat hen veiligheid zoeken bij U,
want U bent een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in nood.[2]

Tekst: Ben van Werven

Heer, ontferm U over hen.

Ik bid voor alle burgers die 
opgeroepen zijn om mee te vechten.
Er zijn jongeren bij van nog maar 16 jaar oud.
Geef hen Uw vrede in hun hart en redt hen.
Ik bid voor alle kinderen die nu al 
getraumatiseerd zijn. 
Geef hen en hun ouders Uw rust.
God van de vrede, ik bid dat u de satan snel 
onder onze voeten zult verpletteren.[3]

Koning van de vrede[4],
Ik bid voor de regering van Ukraine:
om wijsheid en vertrouwen in U.
Ik bid voor alle wereldleiders
en Putin in het bijzonder.
Laat hen zien wat Uw wil is
en geef hen de moed om naar U te luisteren.
Geef iedereen die invloed heeft wijsheid van boven,
die zuiver is, welwillend, liefdevol en onpartijdig.[5]
Ik bid dat deze oorlog stopt,
en niet de hele wereld aantast.[6]

Ik bid om veiligheid voor alle Joden in Ukraine en Israël.
Voor Uw kerk in en buiten Ukraine vraag ik Uw bescherming.
Geef U engelen bevel om iedereen die Uw Naam kent
te bewaren op zijn of haar weg, en bevrijd hen.[7]
Maak Uw kinderen bronnen van hoop en licht
in deze diepste duisternis. 
Laat juist nu in Ukraine Uw Koninkrijk groeien. 
Dank u wel dat in Ukraine op straat en in de metro 
lofliederen klinken voor U.[8]
Ik prijs U samen met hen: U bent Overwinnaar!

Vader, ik hoor van oorlogen en geruchten van oorlogen.[9]
Maar U bent de Heer van de hemelse legers,
U bent met ons, onze veilige vesting is de God van Jakob.[10]
Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt,
Wees ons genadig.
Leeuw van Juda: Kom spoedig terug. 
Ik verwacht U.
Aan U die op de troon zit en aan het Lam 
komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, 
tot in eeuwigheid.[11]

In de Naam van Jezus,

Amen.

(Gebed: Ds. Ben van Werven, voorganger Kruiskerk Diever, bestuurslid Evangelisch Werkverband)

[1] Ps. 23:4
[2] Ps. 46:2
[3] Rom. 16:20
[4] Jes. 9:5
[5] Jak. 3:17
[6] Ps. 46:10
[7] Ps. 91:14
[8] https://www.revive.nl/oekrainers-knielen-biddend-neer-op-hoofdplein-tijdens-inval-rusland/
[9] Matth. 24:6
[10] Ps. 46:12
[11] Opb. 5:13

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen